Статистика

Өнөр жай үлгүлөрү

2015-ж.

апрель

2016.

апрель

Бардыгы

( 1993-ж. – 30.04. 2016- ж. чейин)

Берилген өтүнмөлөр,бардыгы

41

17

2984

  • улуттук өтүнмө ээлеринен

1

2

238

  • чет өлкөлүк  өтүнмө ээлеринен

0

0

175

  • Гаага макулдашуусу боюнча

40

15

2571

Мамлекеттик реестринде  катталган

17

5

239

КР аймагында корголуучу өнөр жай үлгүлөрү,бардыгы

2015-ж. 30.04

2016-ж. 30.04

5609

6038

алардын ичинен:

улуттук жол-жобосу боюнча

146

155

Гаагамакулдашуусунун жол-жобосу  боюнча

5463

5883