Апелляция

Алымдын багытталышы

Алымдын өлчөмү (эсептик көрсөткүчтөр менен)

42

Апелляциялык кеңешке төмөнкүлөр боюнча каршылыгын билдирүү:

– формалдуу жана алдын ала экспертизанын жыйынтыгы боюнча кабыл алынган өнөр жай үлгүсүнө патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечимге;

75

– маңызы боюнча экспертизанын жыйынтыгы боюнча кабыл алынган өнөр жай үлгүсүнө патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечимге;

150

– өнөр жай үлгүсүнө патент берүүгө каршы

200

43

Мөөнөтүнөн өткөн, бирок 12 айдан ашык эмес, ар бир ай үчүн өтүнмө ээси мыйзамда белгиленген мөөнөтүнөн өткөргөндүгүн калыбына келтирүү:

– формалдуу экспертизанын жүрүшүндөгү суроо-талап боюнча кошумча материалдарды, оңдолгон же жок документтерди берүү;

30

– алдын ала экспертиза же маңызы боюнча экспертиза процессиндеги суроо-талап боюнча кошумча материалдарды берүү;

30

– Аппеляциялык кеңешке формалдуу же алдын ала экспертизанын, же маңызы боюнча экспертизанын жыйынтыгында кабыл алынган өнөр жай үлгүсүнө патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечимге каршылыгын берүү

30