Аталышы

Эл аралык келишим

1

Адабий жана көркөм чыгармаларды коргоо жөнүндө Берн конвенциясы

2

Автордук укук боюнча ИМБДУнун келишими

3

Интеллектуалдык менчиктин укуктарынын соода аспектилери боюнча Макулдашуу (ТРИПС)

Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары

1

Кыргыз Республикасынын кылмыш-жаза кодекси (150-статья. “Автордук, чектеш укуктарды жана патент ээлеринин укуктарын бузуу”)

2

Кыргыз Республикасынын граждандык кодекси (2-бөлүк) Интеллектуалдык менчик

3

Кыргыз Республикасынын “Администрациялык жоопкерчилик” жөнүндө кодекси. 25-глава Интеллектуалдык менчикке шек келтирүүчү администрациялык укук бузуулар

4

Кыргыз Республикасынын бажы кодекси. IX-бөлүм. Бажы органдары тарабынан “Интеллектуалдык менчик” укуктарынын коргоого алынышы

5

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Автордук жана чектеш укуктар” жөнүндө

6

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Электрондук эсептөө машиналары үчүн программаларды жана маалыматтар базаларын укуктук коргоо” жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому

1

Кыргыз Республикасынын “Электрондук эсептөө машиналары үчүн программаларды жана маалыматтар базаларын укуктук коргоо жөнүндө” жана “Интегралдык мккросхемалардын топологияларын укуктук коргоо жөнүндө” мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому

2

“Интеллектуалдык менчиктин объектилери бар товарларга карата бажы контролдугунун тартиби” жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому

3

Селекциялык жетишкендикке патент алуу үчүн арызды түзүүнүн, берүүнүн жана кароонун эрежесин, Электрондук эсептөөчү машиналар үчүн программаны же маалыматтар базасын расмий каттатуу үчүн арызды түзүүнүн, берүүнүн жана кароонун эрежесин бекитүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому

4

Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик объектилеринин мамлекеттик реестрлери жөнүндө жобону бекитүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому

Жобо

1

Электрондук эсептөө машиналары, маалыматтар базалары жана интегралдык микросхемалардын топологиялары үчүн программаларды каттоого жыйымдар жөнүндө жобо

2

Интеллектуалдык менчиктин объектилери бар товарларга карата бажы контролдугунун тартиби”жөнүндө жобо

3

Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик объектилеринин мамлекеттик реестрлери жөнүндө жобо

Эреже

1

Электрондук эсептөө машиналары же маалымат базалары үчүн программаларды расмий каттоого өтүнмөнү түзүү, берүү жана карап чыгуу эрежелери