Статистика

Пайдалуу моделдер

2015-ж.

апрель

2016.

апрель

Бардыгы

( 1993-ж. – 30.04. 2016- ж. чейин)

Берилген өтүнмөлөр

0

1

223

Мамлекеттик реестринде  катталган

1

3

201

КР аймагында корголуучу пайдалуу моделдер

2015-ж. 30.04

2016-ж. 30.04

43

40