Статистика

Автордук укук объектилери

2015-ж.

апрель

2016.

апрель

Бардыгы

( 1993-ж. – 30.04. 2016- ж. чейин)

Берилген өтүнмө

29

21

2970

Мамлекеттик реестринде  катталган

28

23

2853

Чектеш укуктар объектилери

2015-ж.

апрель

2016.

апрель

Бардыгы

( 1993-ж. – 30.04. 2016- ж. чейин)

Берилген өтүнмө

0

0

36

Мамлекеттик реестринде  катталган

0

0

35