Жыйымдын дайыны

Жыйымдын арналышы

Жыйымдын өлчөмү (эсептик көрсөткүчтөр менен)

1

Каттоого же депонирлөөгө өтүнмөнү берүү жана кароо

30

2

Мамлекеттик реестрге маалыматтарды киргизүү жана каттоо тууралуу күбөлүк берүү

20

3

Каттоо тууралуу ар бир кошумча күбөлүк үчүн

10

4

Каттоо тууралуу маалыматтарды жарыялоо жана каттоого өзгөртүүлөрдү киргизүү

10

5

Каттоо тууралуу күбөлүктүн жупнускасын берүү

10

6

Мамлекеттик реестрге өзгөртүүлөрдү киргизүү

20

7

Укуктарды тескөө жөнүндө келишимдерди каттоо, ушундай келишимдерге байланыштуу Мамлекеттик реестрге өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жана келишимдерди каттоо жөнүндө маалыматтарды жарыялоо, төмөнкүчө:

– бир автордук укук, чектеш укуктар объектиси же ИМСТ;

30

– бирден көп автордук укук, чектеш укуктар объектисинин же ИМСТнын ар бири үчүн

+10