Чектеш укуктар объектилерине кайсылар кирет?

Чектеш укуктар объектилерине арналышына, мазмунуна, же сапатына, ошондой эле ыкмасына жана көрсөтүү формасына карабастан, булар;

– Коюу

– Аткаруу

– Фонограммалар

– Теле көрсөтүүнүн жана кабелдик программалардын программалары.

Өтүнмөнү кимдер бере алышат?

– Аткаруучу, Кыргыз Республикасынын жараны;

– Фонограмма чыгаруучу, Кыргыз Республикасынын жараны же Кыргыз Республикасынын аймагына расмий түрдө келген юридикалык  жак.

– Кыргызстандын аймагында расмий түрдө турган орду бар радиоуктуруулар жана кабелдик  мекемелер;

– Кыргыз Республикасынын эл аралык макулдашууларына ылайык чет өлкөлүк аткаруучулар, фонограмма чыгаруучулар, радиоуктуруулар жана кабелдик  мекемелер;

Өтүнмө ээси өтүнмөнү түздөн-түз же өзүнүн өкүлү аркылуу бере алат;

Чет өлкөлүк өтүнмө ээси өтүнмө берүү жана каттоо боюнча иш жүргүзүү үчүн өзүнүн өкүлүн дайындай алат.

Өтүнмө өкүл аркылуу берилгенде (адабий, музыкалык агент ж.б.у.с.) ошол өкүлдүн ыйгарым укугу күбөлөндүрүлгөн, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык таризделген ишеним кат өтүнмөгө тиркелиши керек. Ишеним кат өтүнмө менен чогуу берилет.

Чектеш укуктар объектисине берилүүчү өтүнмөнү берүүнүн жол-жобосу кандай?

Өтүнмө түздөн-түз же почта аркылуу Кыргызпатентке берилет.

Өтүнмө төмөндөгүлөрдү камтышы керек:

– чектеш укуктар объектилеринин каттоо жөнүндө арызды;

– депозиттик материалдын нускасын же анын көчүрмөсүн;

Өтүнмөгө тиркелүүчү документтер:

– мүлктүк укуктар жөнүндө документтин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;

– белгиленген өлчөмдө катталган алымдын төлөнгөндүгүн же алымды төлөөдөн бошотулгандыгы үчүн же аны азайтып төлөө жөнүндө негизди күбөлөндүргөн документ.

– эгер өтүнмө өкүл аркылуу берилсе, тийиштүү деңгээлде өкүлгө таризделген ишеним кат;

– чектеш укуктар объектилерин түзүүдө автордук укукту маселелерин жөнгө салууну күбөлөндүргөн документ.

Өтүнмөнүн документтери кыргыз же орус тилдеринде берилет. Эгерде өтүнмөнүн документтери (депонентелүүчү материалдардан башкасы) бөлөк тилде берилсе, анда ага тийиштүү түрдө күбөлөндүрүлгөн кыргыз же орус тилиндеги котормосу тиркелүүгө тийиш. Өтүнмөнүн документтери бир нускада берилет.