Аталышы

1

2013-2018 -жылдарга коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу  Интеллектуалдык менчик жана инновациялар  мамлекеттик кызматынын программасы

 

   2 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында системалык коррупцияны жоюу боюнча ДЕТАЛДАШТЫРЫЛГАН ПЛАН
  3 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча 2018-жылга карата иш-чаралардын планы
  4 2017-жылга карата Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) коррупцияга каршы күрөшүү боюнча иш-чаралар планы
  5 2016-жылга карата Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) коррупцияга каршы күрөшүү боюнча иш-чаралар планы
   6 2015-жылга карата Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) коррупцияга каршы күрөшүү боюнча иш-чаралар планы