Отчет об исполнении Плана мероприятий Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики  (Кыргызпатент) по противодействию коррупции, за II квартал 2018 года

Информация о ходе исполнения Детализированного плана по демонтажу системной коррупции в Кыргызпатенте по итогам I квартала 2018 года

Отчет об исполнении Плана мероприятий Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики  (Кыргызпатент) по противодействию коррупции на 2018 год

2018-жылдын январына карата Кыргызпатентте системалык коррупцияны жоюу боюнча деталдаштырылган планды аткаруунун жүрүшү жөнүндө  маалымат

2013-жылы 2012-2014-жылдарга коррупцияга каршы туруу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн иш-чараларынын планын жана программасын аткаруу жөнүндө отчету

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) 2013-жылы Кыргыз Республикасынын антикоррупциялык саясатынын мамлекеттик стратегиясын ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын планын аткаруу жөнүндө отчету