Отчет об исполнении Плана мероприятий Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) по противодействию коррупции на 2019 год по итогам I квартала

Информация о ходе исполнения Детализированного плана по демонтажу системной коррупции в Кыргызпатенте по итогам I квартала 2019 года

Отчет об исполнении Плана мероприятий Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) по противодействию коррупции за 2018 год

ИНФОРМАЦИЯ о ходе исполнения Детализированного плана по демонтажу системной коррупции в Кыргызпатенте по итогам IV квартала 2018 года

Отчет об исполнении Плана мероприятий Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) по противодействию коррупции, за IV квартал 2018 года

ИНФОРМАЦИЯ о ходе исполнения Детализированного плана по демонтажу системной коррупции в Кыргызпатенте по итогам III квартала 2018 года

Отчет об исполнении Плана мероприятий Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) по противодействию коррупции, за III квартал 2018 года

Информация о ходе исполнения Детализированного плана по демонтажу системной коррупции в Кыргызпатенте по итогам II квартала 2018 года

Отчет об исполнении Плана мероприятий Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики  (Кыргызпатент) по противодействию коррупции, за II квартал 2018 года

Информация о ходе исполнения Детализированного плана по демонтажу системной коррупции в Кыргызпатенте по итогам I квартала 2018 года

Отчет об исполнении Плана мероприятий Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики  (Кыргызпатент) по противодействию коррупции на 2018 год

2018-жылдын январына карата Кыргызпатентте системалык коррупцияны жоюу боюнча деталдаштырылган планды аткаруунун жүрүшү жөнүндө  маалымат

2013-жылы 2012-2014-жылдарга коррупцияга каршы туруу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн иш-чараларынын планын жана программасын аткаруу жөнүндө отчету

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) 2013-жылы Кыргыз Республикасынын антикоррупциялык саясатынын мамлекеттик стратегиясын ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын планын аткаруу жөнүндө отчету