Комиссия

Комиссиянын курамы

  1. Статс-катчы – комиссиянын төрагасы;
  2. Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу – комиссиянын төрагасынын орун басары;
  3. Кыргызпатенттин Коомдук кеңешинин төрагасы (макулдашуу боюнча);
  4. Стратегиялык өнүгүү жана инновациялар башкармалыгынын начальниги;
  5. Материалдарды даярдоо жана расмий басылмалар башкармалыгынын начальниги;
  6. Иш кагаздарын жүргүзүү жана кадрлар бөлүмүнүн башчысы;
  7. Укук башкармалыгынын интеллектуалдык менчик укуктарын ишке ашыруу бөлүмүнүн башчысы;
  8. Стратегиялык өнүгүү жана инновациялар башкармалыгынын уюштуруу иштери жана стратегия бөлүмүнүн башчысы;
  9. Жаанбаева Н.Н. – стратегиялык өнүгүү жана инновациялар башкармалыгынын уюштуруу иштери жана стратегия бөлүмүнүн жетектөөчү адиси, (комиссиянын катчысы).

Комиссиянын курамы

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана иннвациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) коррупцияга каршы аракеттенүү комиссиясынын кезектеги жыйыны 2018-жылдын 4-октябрында болуп өттү

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана иннвациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) коррупцияга каршы аракеттенүү комиссиясынын кезектеги жыйыны 2018-жылдын 23-августунда болуп өттү

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана иннвациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) коррупцияга каршы аракеттенүү комиссиясынын кезектеги жыйыны 2018-жылдын 12-июлунда болуп өттү

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана иннвациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) коррупцияга каршы аракеттенүү комиссиясынын кезектеги жыйыны 2018-жылдын 30-мартында болуп өттү