Комиссия

Комиссиянын курамы

Комиссиянын курамы:

  1. Статс-катчы – комиссиянын төрагасы;
  2. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы – төраганын орун басары;
  3. Уюштуруу иштери жана стратегия бөлүмүнүн башчысы;
  4. Укук башкармалыгынын интеллектуалдык менчик укуктарын ишке ашыруу бөлүмүнүн башчысы;
  5. Расмий басылмаларды даярдоо бөлүмүнүн башчысы;
  6. Финансылык-экономикалык пландоо секторунун башчысы;
  7. Басма сөз катчы;
  8. Автордук укук объектилерин каттоо секторунун башчысы;
  9. Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу (комиссиянын өкүлү – катчысы).

Комиссиянын курамы

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана иннвациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) коррупцияга каршы аракеттенүү комиссиясынын кезектеги жыйыны 2018-жылдын 24-декабрында болуп өттү

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана иннвациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) коррупцияга каршы аракеттенүү комиссиясынын кезектеги жыйыны 2018-жылдын 4-октябрында болуп өттү

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана иннвациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) коррупцияга каршы аракеттенүү комиссиясынын кезектеги жыйыны 2018-жылдын 23-августунда болуп өттү

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана иннвациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) коррупцияга каршы аракеттенүү комиссиясынын кезектеги жыйыны 2018-жылдын 12-июлунда болуп өттү

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана иннвациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) коррупцияга каршы аракеттенүү комиссиясынын кезектеги жыйыны 2018-жылдын 30-мартында болуп өттү