Комиссия

Комиссиянын курамы

  1. Статс-катчы – комиссиянын төрагасы;
  2. Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу – комиссиянын төрагасынын орун басары;
  3. Кыргызпатенттин Коомдук кеңешинин төрагасы (макулдашуу боюнча);
  4. Стратегиялык өнүгүү жана инновациялар башкармалыгынын начальниги;
  5. Материалдарды даярдоо жана расмий басылмалар башкармалыгынын начальниги;
  6. Иш кагаздарын жүргүзүү жана кадрлар бөлүмүнүн башчысы;
  7. Укук башкармалыгынын интеллектуалдык менчик укуктарын ишке ашыруу бөлүмүнүн башчысы;
  8. Стратегиялык өнүгүү жана инновациялар башкармалыгынын уюштуруу иштери жана стратегия бөлүмүнүн башчысы;
  9. Жаанбаева Н.Н. – стратегиялык өнүгүү жана инновациялар башкармалыгынын уюштуруу иштери жана стратегия бөлүмүнүн жетектөөчү адиси, (комиссиянын катчысы).