FaLang Language Switcher

 

Жаңылыктар

13.03.2013

Статистика

Ойлоп табуулар

 

2015-ж.

апрель

2016.

апрель

Бардыгы

( 1993-ж. - 30.04. 2016- ж. чейин)

Берилген өтүнмөлөр,бардыгы

14

11

3183

  • улуттук өтүнмө ээлеринен

13

10

2725

  • чет өлкөлүк  өтүнмө ээлеринен

1

1

235

  • РСТ жол-жобосу боюнча

0

0

194

  • ЕАПКжол-жобосу боюнча

0

0

28

Мамлекеттик реестринде  катталган

 

12

2249

КР аймагында корголуучу ойлоп табуулар,бардыгы

2015-ж. 30.04

2016-ж. 30.04

 

4044

 

4017

алардын ичинде:

  • улуттук жол-жобосу боюнча

 

390

 

361

  • евразиялык патенттер

3654

3656

Шилтемелер

 

Статистика

2017-жылдын  1 февралькарата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

4796

Пайдалуу моделдер

36

Өнөр жай үлгүлөрү

6049

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10136

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

42549

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Кыргыз Инвестициялык-кредиттик банкы 

Ири салык төлөөчүлөрдү контролдоо  боюнча бөлүм: 999

ИСН: 01506199310061

Банктын идентификациялык коду: 128001

Эсеп: 1280010007085284