FaLang Language Switcher

 

Жаңылыктар

17.04.2013

Статистика

Өнөр жай үлгүлөрү

 

2015-ж.

апрель

2016.

апрель

Бардыгы

( 1993-ж. - 30.04. 2016- ж. чейин)

Берилген өтүнмөлөр,бардыгы

41

17

2984

  • улуттук өтүнмө ээлеринен

1

2

238

  • чет өлкөлүк  өтүнмө ээлеринен

0

0

175

  • Гаага макулдашуусу боюнча

40

15

2571

Мамлекеттик реестринде  катталган

17

5

239

КР аймагында корголуучу өнөр жай үлгүлөрү,бардыгы

2015-ж. 30.04

2016-ж. 30.04

5609

6038

алардын ичинен:

улуттук жол-жобосу боюнча

146

155

Гаагамакулдашуусунун жол-жобосу  боюнча

 

5463

 

5883

Шилтемелер

 

Статистика

2017-жылдын  1 февралькарата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

4796

Пайдалуу моделдер

36

Өнөр жай үлгүлөрү

6049

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10136

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

42549

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Кыргыз Инвестициялык-кредиттик банкы 

Ири салык төлөөчүлөрдү контролдоо  боюнча бөлүм: 999

ИСН: 01506199310061

Банктын идентификациялык коду: 128001

Эсеп: 1280010007085284