FaLang Language Switcher

 

Жаңылыктар

17.04.2013

Статистика

Өнөр жай үлгүлөрү

 

2015-ж.

апрель

2016.

апрель

Бардыгы

( 1993-ж. - 30.04. 2016- ж. чейин)

Берилген өтүнмөлөр,бардыгы

41

17

2984

  • улуттук өтүнмө ээлеринен

1

2

238

  • чет өлкөлүк  өтүнмө ээлеринен

0

0

175

  • Гаага макулдашуусу боюнча

40

15

2571

Мамлекеттик реестринде  катталган

17

5

239

КР аймагында корголуучу өнөр жай үлгүлөрү,бардыгы

2015-ж. 30.04

2016-ж. 30.04

5609

6038

алардын ичинен:

улуттук жол-жобосу боюнча

146

155

Гаагамакулдашуусунун жол-жобосу  боюнча

 

5463

 

5883

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2017-жылдын  31 - декабрына карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5112

Пайдалуу моделдер

39

Өнөр жай үлгүлөрү

6059

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10225

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43761

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511200

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511200