FaLang Language Switcher

“Интеллектуалдык менчик” расмий бюллетени

2017-жылдын "Интеллектуалдык менчик" бюллетени

2016-жылдын "Интеллектуалдык менчик" бюллетени

2015-жылдын "Интеллектуалдык менчик" бюллетени

2015-жылдын "Интеллектуалдык менчик" бюллетени

2014-жылдын "Интеллектуалдык менчик" бюллетени

2013-жылдын “Интеллектуалдык менчик” бюллетени

2012-жылдын “Интеллектуалдык менчик” бюллетени

2011-жылдын “Интеллектуалдык менчик” бюллетени

2010-жылдын “Интеллектуалдык менчик” бюллетени

2009-жылдын “Интеллектуалдык менчик” бюллетени

2008-жылдын “Интеллектуалдык менчик” бюллетени

2007-жылдын “Интеллектуалдык менчик” бюллетени

2006-жылдын “Интеллектуалдык менчик” бюллетени

2005-жылдын “Интеллектуалдык менчик” бюллетени

2004-жылдын “Интеллектуалдык менчик” бюллетени

2003-жылдын “Интеллектуалдык менчик” бюллетени

2002-жылдын “Интеллектуалдык менчик” бюллетени

2001-жылдын “Интеллектуалдык менчик” бюллетени

2000-жылдын “Интеллектуалдык менчик” бюллетени

1999-жылдын “Интеллектуалдык менчик” бюллетени

1998-жылдын “Интеллектуалдык менчик” бюллетени

1997-жылдын “Интеллектуалдык менчик” бюллетени

1996-жылдын “Интеллектуалдык менчик” бюллетени

1995-жылдын “Интеллектуалдык менчик” бюллетени

Шилтемелер

 

Статистика

2017-жылдын  1 февралькарата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

4796

Пайдалуу моделдер

36

Өнөр жай үлгүлөрү

6049

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10136

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

42549

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Кыргыз Инвестициялык-кредиттик банкы 

Ири салык төлөөчүлөрдү контролдоо  боюнча бөлүм: 999

ИСН: 01506199310061

Банктын идентификациялык коду: 128001

Эсеп: 1280010007085284