FaLang Language Switcher

Чыгармачылыкты колдоо

Н. Мурзабаева “Дилимде бүткөн даремет”

Тираж: 100 экз.

С. Сейитова "Жомоктор жана" уламыштар ("Сказки и легенды").

Тираж: 200 экз.

Ежегодный альманах произведений молодых поэтов и прозаиков (на кырг. языке).
Тираж: 300 экз.

С. Кийизбаева. «О жизни и деятельности Курманджан датки»

Тираж: 100 экз. 

Ү. Култаева «Азыркы балдар поэзиясы» (монография)

Тираж: 150 экз. 

Каталог «Мастерская Искаковой А. А.»

Тираж: 100 экз. 

Каталог «Именины куклы»

Тираж: 50 экз. 

Каталог работ Т. Осмоналиевой «Жибек жолу»

Тираж: 100 экз.

Каталог Республиканского молодежного симпозиума
«Мы – интеллектуалы ХХI века»
Тираж: 100 экз.

Б. Курманбаева «Государство и инновационная деятельность предприятий» (монография) 

Тираж: 150 экз.

Произведения 7 молодых авторов Кыргызстана (Ежегодный совместный проект с Международной творческой академией «Нурборбор»)

Тираж: по 100 экз. каждый

 

С. Жумалиев «Таң сыры»

Тираж: 100 экз.

Справочник “Молодые художники Кыргызстана”
Тираж: 50 экз.

 
Тираж: 300 экз. 

7 книг молодых авторов.

Тираж 150 экз.

7 книг молодых авторов. Тираж: 150 экз.

7 книг молодых авторов. Тираж: 150 экз.

7 книг молодых авторов. Тираж: 150 экз.

7 книг молодых авторов. Тираж: 150 экз 7 книг молодых авторов. Тираж: 150 экз.

7 книг молодых авторов. Тираж: 150 экз.

   

Шилтемелер

 

Статистика

2017-жылдын  1 февралькарата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

4796

Пайдалуу моделдер

36

Өнөр жай үлгүлөрү

6049

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10136

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

42549

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Кыргыз Инвестициялык-кредиттик банкы 

Ири салык төлөөчүлөрдү контролдоо  боюнча бөлүм: 999

ИСН: 01506199310061

Банктын идентификациялык коду: 128001

Эсеп: 1280010007085284