FaLang Language Switcher

Патенттик адабияттар

Брошюра "Поиск технологий с использованием патентов".

Тираж: 100 экз.

Справочник ВОИС по использованию патентной информации.

Тираж: 100 экз.

Национальная стратегия развития ИС в КР на 2012-2016 гг.

Тираж: 200 экз.

Брошюра "45 лет ГПТБ"

Тираж: 200 экз.

Тематическая подборка "Металлургия"

Тираж: 5 экз. на бумаге, 50 экз. - на компакт-диске

Реферативный сборник "Фармацевтика"

Тираж: 5 экз. - на бумаге, 45 экз. - на компакт-диске

Брошюра «Современные тенденции развития системы интеллектуальной собственности: 2007-2011 годы» (аналитический обзор). Тираж: 160 экз.

 

Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн эл аралык жиктемеси белгилерди каттооүчүн (Онунчу редакция)

 

товардык белгилердин сүрөт элементтеринин эл аралык жиктемеси (вена жиктемеси) жетинчи редакция

 

 

товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн аталыштарынын лексикалык-семантикалык идентификатору (бешинчи редакция) жалпы бөлүм

   

Шилтемелер

 

Статистика

2017-жылдын  1 февралькарата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

4796

Пайдалуу моделдер

36

Өнөр жай үлгүлөрү

6049

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10136

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

42549

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Кыргыз Инвестициялык-кредиттик банкы 

Ири салык төлөөчүлөрдү контролдоо  боюнча бөлүм: 999

ИСН: 01506199310061

Банктын идентификациялык коду: 128001

Эсеп: 1280010007085284