FaLang Language Switcher

«Салттуу билимдер коомду туруктуу өнүктүрүү үчүн» долбоору

  1. Долбоордун таржымалы
  2. Чаралардын планы
  3. Долбоор жетекчисинин байланышуу маалыматтары  

Долбоордун таржымалы

Маселеге/көйгөйгө киришүү

1)    Салттуу билимдер жана алардын ролу, анын ичинде өлкөдө генетикалык ресурстарды пайдалануу жөнүндө маалыматтын жоктугу;

2)    Салттуу билимдердин жана алар менен байланышкан генетикалык ресурстардын тиричилик аракетинин ар түрдүү чөйрөлөрүн өнүктүрүү үчүн  мааниси жана ролу жөнүндө өлкөнүн калкынын начар кабардар болуусу;

3)    Салттуу билимдерди аныктоо, сактоо жана жайылтуу боюнча жеткиликсиз иштер;

Максаты: 

Салттуу билимдерди калыбына келтирүү, сактоо жана жайылтуу

 

Долбоордун узактыгы:

 

 

29 ай:

Долбоордун башталган датасы:  2012-жылдын августу

Долбоордун аяктаган датасы:   2014-жылдын декабры

Долбоорго катышуучу негизги өнөктөштөр

Кол өнөрчүлөрдү колдоонун Борбордук-Азиялык ассоциациясы, К. И. Скрябин атындагы Улуттук агрардык университетинин Биомаданий ар түрдүүлүк борбору, КР Маданият министрлиги, КР Саламаттыкты сактоо министрлиги, КР Өкмөтүнө караштуу Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги, КР Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик дене тарбия жана спорт агенттиги, Улуттук илимдер академиясы (Фитотехнология инновациялык борбору, Биотехнология борбору), И. Раззаков атындагы КМТУ, Кыргыз-Орус славян университети, Кыргыз курортология жана ден соолукту калыбына келтирүү илимий-изилдөө институту.

Кристенсен фонду (АКШ): Кыргыз агрардык университети (Биомаданий ар түрдүүлүк борбору), «Өмүр дарагы» Адамды өнүктүрүү борбору Айылды өнүктүрүү фонду, «Айгине» маданий-изилдөө борбору

Долбоордун милдеттери:

1)    Салттуу билимдердин мааниси жана ролу жөнүндө кабардар болгондукту жогорулатуу боюнча маалыматтык кампания

2)    Коомду туруктуу өнүктүрүүгө маанилүү салым кошо ала турган салттуу билимдер жаатында, анын ичинде генетикалык ресурстарды пайдалануу менен, изилдөөлөрдү жүргүзүү

3)    Салттуу билимдер боюнча маалыматтар базасын түзүү

Күтүлгөн

натыйжалар

1)   Тиричилик аракетинин ар түрдүү чөйрөсүн өнүктүрүү үчүн салттуу билимдердин актуалдуулугу жөнүндө кабардар болгондук

2)   Салттуу билимдерди аныктоо боюнча өткөрүлгөн изилдөөлөр

3)   Салттуу билимдер боюнча маалыматтар базасын түзүү

 Максаттуу топ

Салттуу билимдерди алып жүрүүчүлөр

Чаралардын планы

Ишке ашыруу мөөнөтү: 2012 – 2014-жылдар

Долбоордун жетекчиси: Базаркулов А. Э.

Иш-чаралардын аталышы

Максаты

Аткаруу мөөнөтү

Акыркы натыйжа

1

Иш планына ылайык өлкөнүн аймактарында жергиликтүү коомдоштуктардын арасында окутуучу тренингдерди өткөрүү

Жергиликтүү коомдоштуктарды салттуу билимдерди топтоого жана санариптөөгө, билимдин ээлеринин атынан өтүнмөлөрдү берүүгө, салттуу билимдерди коргоону даңазалоого окутуу

2012-жылдын ноябры-

2014-жылдынсентябры


 

Тренингдерди уюштуруу, тренингдерди өткөрүүнүн натыйжалары

2

Салттуу билимдерди мыкты чагылдырууга сынак-эссе

Жаштар арасында салттуу билимдерди даңазалоо

2012-жылдын ноябрь, декабры


 

Сынактын жыйынтыгын чыгаруу, натыйжалар жөнүндө отчет

3

ЖОЖдордо “Кыргыздын салттуу билимдери” тартиптер аралык курсунун лекцияларын өткөрүү

 

КР ЖОЖдорунун студенттеринин арасында салттуу билимдерди жана салттуу билимди коргоого тиешелүү мыйзам базалары жөнүндө билимдерди даңазалоо

 

 

2012-жылдынноябры -

2013-жылдын январы

Курстарды иштеп чыгуу жана макулдашуу

Билим берүү министрлигинен курсту бекиттирүү

 

4

Аймактардагы семинарларда, тегерек столдордо таратуу үчүн салттуу билимдер маселелери боюнча, анын ичинде генетикалык ресурстарды пайдалануу менен кыргыз тилинде буклеттерди дайджесттерди, эскерткичтерди түзүү

Республиканын калкынын арасында салттуу билимдерди даңазалоо

 

2012-жылдын декабры-

2013-жылдын марты

Бул материалдарды нускалоо жана таратуу

5

Аймактын жашоочуларынын арасында салттуу билимдерди жана  алардын ээлерин аныктоо боюнча суроолор тизмегин түзүү

Салттуу билимдерди жана алардын ээлерин аныктоо боюнча калкты сурамжылоо үчүн

2012-жылдын IV кварталы

Сурамжылоону өткөрүүгө даярдык

6

Салттуу билимдер жаатында изилдөөлөр менен байланышкан багыттар боюнча жумушчу тобун калыптандыруу жана бекитүү

Жумушчу тобунун мүчөлөрү салттуу билимдер  жаатындагы изилдөөлөр менен байланышкан багыттар боюнча иштейт, ошондой эле топтордун өз алдынча мүчөлөрү мыйзамдарды кароого, сынактык комиссияларга катышат

2012-жылдын IV кварталы

Изилдөө жүргүзүү үчүн иштеп жаткан жумушчу тобунун курамы

 

7

Катталган салттуу билимдерди пайдалануучуларга жана мүмкүнчүлүктүү өтүнмө ээлерине маалыматтар базасына жетүү мүмкүндүгүн берүү

Салттуу билимдердин анын ичинде генетикалык ресурстар менен ассоциациялангандардын негизинде түзүлгөн объектилерди укуксуз патенттөөдөн ТБны коргоо механизмин түзүү

2013-жылдын III кварталы

Он-лайн режимине маалыматтар базасын кошуу

8

Салттуу билимдердин ээлери менен сурамжылоо, документтештирүү жана жолугушууну аудио-видео жаздыруу жолу менен жолугушууларды өткөрүү, ошондой эле алардын салттуу билимдерин коргоого байланышкан  маселелерди талкуулоо

Салттуу билимдерди топтоо жана санариптөө

2013-2014-жылдар ичинде

Мүмкүнчүлүктүү өтүнмө ээлерин аныктоо

9

Топтолгон маалыматтарга талдоо жүргүзүү жана натыйжаларды жалпылоо, мүмкүнчүлүктүү өтүнмө ээлерин аныктоо

Салттуу билимдерди топтоо жана санариптөө, маалыматтар базасына киргизүү үчүн дараметтүү өтүнмө ээлерин аныктоо

2013-2014-жылдар ичинде

Мүмкүнчүлүктүү өтүнмө ээлерин жана салттуу билимдер жөнүндө маалыматтарды табуу. Маалыматтарды маалыматтар базасына киргизүү

10

Салттуу билимдер, генетикалык ресурстар жана маданияттын салттуу көрүнүштөру боюнча ИМБДУнун өкмөттөр аралык комитетинин материалдарын Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттиги менен талкуулоо

Генетикалык ресурстарга байланышкан салттуу билимдерди пайдалануудан түшкөн пайданы адилет бөлүштүрүү жөнүндө маселелерди талкуулоо жана Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттиги менен кызматташууну жөнгө салуу

2012-жылдын ноябрь -декабры

Салттуу билимдердин ээлери менен жергиликтүү коомдоштуктун ортосундагы пайдаларды адилет бөлүштүрүү жөнүндө маселелерди чечүү

 


Долбоор жетекчисинин байланышуу маалыматтары

Долбоор жетекчиси: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын экспертизалоо башкармалыгынын начальниги  Базаркулов Артык Эсенович

Байланышуу маалыматтары:

Тел.: 0312 68-15-91

e-mail:    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Шилтемелер

 

Статистика

2017-жылдын  31 май карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

4789

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6085

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10126

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

58391

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511200

Для работы патентно-поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511200