FaLang Language Switcher

«Интеллектуалдык менчик маселелери боюнча укуктук мектеп» долбоору

 

  1. Долбоордун таржымалы
  2. Чаралардын планы
  3. Долбоор жетекчисинин байланышуу маалыматтары  

Долбоордун таржымалы

Маселеге/көйгөйгө киришүү

1)    Интеллектуалдык менчик жаатындагы иштер боюнча натыйжасыз укук колдонуу практикасы

2)    ИМ маселелери боюнча адистештирилген квалификацияланган юристтердин жоктугу

3)    Укук ээлеринин ИМ чөйрөсүндөгү өздөрүнүн укуктары боюнча жетишсиз маалыматтуулугу

Максаты: Укук колдонуу практикасын жакшыртуу үчүн шарттарды түзүү

Долбоордун узактыгы:

29 ай:

Долбоордун башталган датасы:  2012-жылдын августу

Долбоордун аяктаган датасы:   2014-жылдын декабры

Долбоорго катышуучу негизги өнөктөштөр

КР Жогорку Сотуна, КР Башкы Прокуратурасына, КР Мамлекеттик бажы кызматына караштуу окуу борборлору, КР Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы (финн. полиция), ЖОЖдор, КР Билим берүү жана илим министрлиги, ЖМК, БӨУ

Долбоордун милдети:

1)    Укук колдонуу тажрыйбасынын субъектилерин интеллектуалдык менчик маселелери боюнча даярдоо системасын түзүү

2)    Интеллектуалдык менчик маселелери жана интеллектуалдык менчик объектилерине укукту коргоо боюнча кырдаалга талдоо жүргүзүү тууралуу калкка укуктук кеңеш берүү жагынан жардам көрсөтүү
Күтүлгөн натыйжалар

1)    ИМ чөйрөсүндө укук колдонуу тажрыйбасынын өркүндөшү

2)    ИМ маселелери боюнча адистештирилген квалификациялуу юристтердин санын көбөйүшү

3)    Укук ээлерине ИМге өз укугун коргоо боюнча маалыматтуулугунун жогорулашы

Максаттуу топ

Укук коргоо органдарынын кызматкерлери, райондук соттор жана райондор аралык соттор, юристер, ИМ жаатындагы адистер, патентик ишенимдүү өкүлдөр, бүтүндөй республика боюнча юридикалык жана техникалык ЖОЖдордун окутуучулары , ЖМК, жарандык коом

Чаралардын планы

Ишке ашыруу мөөнөтү: 2012 – 2014-жылдар

Долбоордун жетекчиси: Байзаков С.Ш.

Иш-чаралардын аталышы

Максаты

Аткаруу мөөнөтү

Акыркы натыйжа

1

Кыргызпатенттин лекторлорунун курамын окутуунун усулуна үйрөтүү

Укук колдонуу тажрыйбасынын субъектилеринин интеллектуалдык менчик маселелери боюнча даярдоо системасын түзүү

2012-жылдын IV кварталы –

2013-жылдын II кварталы

Окутуу ыгына ээ болуу

2

Кыргызпатенттин лекторлоруна багыттар боюнча окуу программаларын иштеп чыгуу

Укук колдонуу тажрыйбасынын субъектилерин интеллектуалдык менчик маселелери боюнча даярдоо системасын түзүү

2013-жылдын I кварталы

Кыргызпатенттин жана тиешелүү мамлекеттик түзүмдөрдүн окуу борборлоруна жөнөтүү боюнча окуу программаларын бекитүү

3

Республикалык ЖОЖдор менен юридикалык жана техникалык факультеттердин окутуучуларын интеллектуалдык менчик маселелери боюнча квалификациясын жогорулатууга жөнөтүү, ошондой эле студенттерди Кыргызпатентке өндүрүштүк жана дипломдун алдындагы практикалардан өтүүгө жөнөтүү жөнүндө макулдашууларды түзүү

Укук колдонуу тажрыйбасынын субъектилерин интеллектуалдык менчик маселелери боюнча даярдоо системасын түзүү

 

2013-жылдын I кварталы

Макулдашууга кол коюу 

4

КР Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы менен ушул ведомствонун кызматкерлеринин ИМ маселелери боюнча квалификациясын Кыргызпатенттин базасында  жогорулатууга жөнөтүү жөнүндө макулдашуу түзүү.

Укук колдонуу тажрыйбасынын субъектилерин интеллектуалдык менчик маселелери боюнча даярдоо системасын түзүү

 

2013-жылдын  I - II кварталы

Кызматкерлерди окутууну уюштуруу

5

КР Жогорку Сотунун Окуу борбору, КР Башкы Прокуратурасынын Окуу борбору, КР Мамлекеттик бажы кызматынын Окуу борбору менен окуу программаларына «Интеллектуалдык менчик укугу» сабагын кошуу жөнүндө макулдашуу

Укук колдонуу тажрыйбасынын субъектилерин интеллектуалдык менчик маселелери боюнча даярдоо системасын түзүү

 

I - II квартал 2013 года

Окутуунун программасын жайылтуу

6

ИМ маселелери боюнча аймактык ЖОЖдордун юридикалык жана техникалык факультеттеринин окутуучуларынын квалификациясын жогорулатууну уюштуруу

Укук колдонуу тажрыйбасынын субъектилерин интеллектуалдык менчик маселелери боюнча даярдоо системасын түзүү

 

2013 -2014-жж.

 Окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу

7

ИМ маселелери боюнча республикалык ЖОЖдордун юридикалык жана техникалык факультеттеринин окутуучулары үчүн усулдук колдонмолорду иштеп чыгуу, бекитүү жана жайылтуу

Укук колдонуу тажрыйбасынын субъектилерин интеллектуалдык менчик маселелери боюнча даярдоо системасын түзүү

 

2013- 2014-жж.

Даяр усулдук колдонмолорду жайылтуу

8

Изилдөө сектору тарабынан КР Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын кызматкерлерине окуу процессин (практикалык сабактарын кошуп) уюштуруу

Укук колдонуу тажрыйбасынын субъектилерин интеллектуалдык менчик маселелери боюнча даярдоо системасын түзүү

2013- 2014-жж.

ИМ чөйрөсүндө укук колдонуу тажрыйбасын өркүндөтүү

9

 

Изилдөө секторунун базасында «тынымсыз байланышты» Кыргызпатенттин веб-сайтына он-лайн режиминдеги рубриканы кошуп, кеңеш берүүчү пунктту түзүү

Интеллектуалдык менчик маселелери боюнча маалыматтык кызмат көрсөтүү

2013- 2014-жж.

Арыздарды кабыл алуу жана кеңеш берүү үчүн ”тынымсыз байланышты”, Кыргызпатенттин веб-сайтына онлайн режиминде рубрика уюштуруу

10

ИМ маселелери боюнча калкка укуктук кеңеш берүү

Интеллектуалдык менчик маселелери боюнча маалыматтык кызмат көрсөтүү

2013- 2014-жж.

Кеңеш берүү пункту

11

ИМ объектилерин каттоо маселелери боюнча кеңеш берүү

Интеллектуалдык менчик маселелери боюнча маалыматтык кызмат көрсөтүү

2013- 2014-жж.

Кеңеш берүү пункту

12

Контрафактылык продукциялардан жапа чеккен жарандардын арыздарын кабыл алуу жана каттоо (арыз)

Интеллектуалдык менчик маселелери боюнча маалыматтык кызмат көрсөтүү

2013- 2014-жж.

Талдоо маалымкатын түзүү үчүн изилдөө секторуна жөнөтүү

13

Изилдөө секторуна келип түшкөн арыздарга талдоо жүргүзүү (аналитика жана усул секторун тартуу мүмкүндүгү)

Интеллектуалдык менчик маселелери боюнча маалыматтык кызмат көрсөтүү

2013- 2014-жж.

Талдоо маалымкатын түзүү жана ВАКтын жумушчу тобуна жөнөтүү

14

Долбоорду ишке ашыруунун натыйжалары боюнча талдоо жүргүзүү, укук колдонуу тажрыйбасын жакшыртуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу жана ушул багытта мындан ары иштөөнү уюштуруу

Укук колдонуу тажрыйбасын өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу

2014-жылдын IV кварталы

ВАКтын кароосуна жиберүү

 


Долбоор жетекчисинин байланышуу маалыматтары

Долбоор жетекчиси:Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын укук жана эл аралык келишимдер бөлүмүнүн башчысы Байзаков Самат Шейшенбекович

Байланышуу маалыматтары:

Тел.: 0312 68-07-71

e-mail:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Шилтемелер

 

Статистика

2017-жылдын  1 февралькарата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

4796

Пайдалуу моделдер

36

Өнөр жай үлгүлөрү

6049

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10136

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

42549

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511200

Для работы патентно-поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511200