FaLang Language Switcher

«Кыргызстандын ойлоп табуучуларынын жана жаңычылдарынын жаңы мууну»

долбоору

 

  1. Долбоордун таржымалы
  2. Чаралардын планы
  3. Долбоор жетекчисинин байланышуу маалыматтары 

Долбоордун таржымалы

Маселеге/көйгөйгө киришүү

1)    Окуучуларда жана жаштарда инновациялык ой жүгүртүүнү калыптандыруу системасы жок;

2)    Таланттуу жаш ойлоп табуучуларды жана жаңычылдарды тандоо, демилге берүү жана колдоо механизмдери жок;

3)    Окуучулар менен жаштар арасында ИМ системасы жөнүндө маалыматтуулуктун төмөнкү деңгээли.

Максаты: Окуучулардын жана жаштардын илимий-техникалык дараметин өнүктүрүүчү чөйрөнү калыптандыруу

Долбоордун узактыгы:

 

 

29 ай:

Долбоордун башталган датасы: 2012-жылдын августу

Долбоордун аяктаган датасы: 2014-жылдын декабры

Долбоорго катышуучу негизги өнөктөштөр

Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюму, КР Билим берүү жана илим министрлиги, КР Жаштар иштери боюнча министрлиги, КТРК, ЖМК, «Алтын түйүн» РБИТАсы, КР билим берүү мекемелери, БӨУ, ЖӨБ.

Долбоордун милдеттери:

1)   Окуучулардын жана жаштардын илимий-техникалык чыгармачылык борборлорунун тарамын түзүү

2)   Окуучулардын жана жаштардын инновациялык ой жүгүртүүсүн, илимий-техникалык чыгармачылыгын өнүктүрүү үчүн окуу программаларын иштеп чыгуу жана жайылтуу

3)   Бул жаатта адистерди даярдоону жана кайра даярдоону уюштуруу

4)   Таланттуу жаштарды тандоо механизмин, жаш таланттарды колдоо жана демилгелөө системасын иштеп чыгуу

5)    Ойлоп табуучулардын жана жаңычылдардын жаңы муунун өнүктүрүү жана тарбиялоо үчүн окуучулар жана жаштар арасында ИМ системасы жөнүндө маалыматтуулукту жогорулатуу.

Күтүлгөн натыйжалар

1)   Окуучулардын жана жаштардын илимий-техникалык чыгармачылыгын активдештирүү

2)   Өсүп келе жаткан жаш муундарда интеллектуалдык менчик жаатында сабаттуулукту жогорулатуу

3)   Өндүрүштүк ишмердүүлүккө жаш ойлоп табуучуларды жана жаңычылдарды тартуу.

Максаттуу топ

КР жогорку жана орто билим берүү мекемелеринин окуучулары, жаш ойлоп табуучулар жана жаңычылдар

Чаралардын планы

Ишке ашыруу мөөнөтү: 2012-2014 жж.

Долбоордун жетекчиси: Батырканова С. К.

Иш-чаралардын аталышы

Максаты

Аткаруу мөөнөтү Акыркы натыйжа

        1.

“Кыргыз Республикасында окуучулардын жана жаштардын илимий-техникалык чыгармачылыгын өнүктүрүү жөнүндө” токтомунун долбоорун жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бул токтомдун кабыл алынуусу жөнүндө сунуш даярдоо.

Мыйзам базасын даярдоо

2013-жылдын январь-марты

КР Өкмөтүнүн токтомун кабыл алуу

       2.

КР мектептеринде, АООЖдорунда (колледждер, техникумдар, лицейлер) жана ЖОЖдорунда илимий-техникалык чыгармачылык үчүн болгон базалар жөнүндө маалыматтарды топтоо жана талдоо.

Маалыматтар базасын түзүү

2012-ж. сентябрь -2013-ж. май

Маалыматтар базасын түзүү жөнүндө отчет

       3.

Пилоттук мектептерди, АООЖдорду жана ЖОЖдорду тандоо (критерийлерди белгилөө)

ИМ боюнча техникалык ийримдерди, клубдарды түзүү

2012-ж. ноябрь

- 2013-ж.

февраль

Тандалып алынган пилоттук мектептердин, билим берүү мекемелеринин саны

      4.

Мектептерде илимий-техникалык чыгармачылык кружокторун түзүү жана өнүктүрүү

Окутуу, тарбиялоо жана инсанды өнүктүрүү көйгөйлөрүн чечүү

2012-ж. октябрь

-2013-ж.

ноябрь

Аймактарда иштеп жаткан илимий-техникалык чыгармачылык ийримдери

      5.

Жогорку жана орто кесиптик билим берүү мекемелеринде ИМ, илимий-техникалык чыгармачылык клубдарын түзүү

Техникалык чыгармачылыктын өсүүсүн активдештирүү жана андан ары ойлоп табуу ишмердигине тартуу

2012-ж. октябрь –2013-ж. ноябрь 

 

КР ЖОЖдорунда жана АООЖларында түзүлгөн илимий-техникалык клубдар жана алардын иши жөнүндө маалымат

      6.

Келечектүү жаш жаңычылдарды аныктоо жана эл аралык сынактарга жана олимпиадаларга катышуу үчүн жөнөтүү

КР жаш жаңычылдарынын ойлоп табуу ишмердүүлүгүн демилгелөө

2013-2014-жж. ичинде

Эл аралык сынактарга жаш жаңычылдардын катышуусу

      7.

Тажрыйбалык үлгүлөрдү түзүүгө жана келечектүү ойлоп табууларды, технологияларды сыноого атайын стипендияларды жана гранттарды бөлүү

Алдыңкы ойлоп табууларды, технологияларды түзүү жана өндүрүшкө киргизүү үчүн актвидүү жаш ойлоп табуучуларга демилге берүү

2012–2014-жылдар ичинде

Келечектүү ойлоп табууларды сыноого түзүлгөн үлгүлөр

      8.

Интеллектуалдык менчик объектилерин ийгиликтүү алга жылдыргандыгы үчүн жана илимий, чыгармачылык жетишкендиктери үчүн жаш илимпоздорду, ойлоп табуучуларды жана авторлорду мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоого көрсөтүү

Интеллектуалдык менчиктин инновациялык объектилерин түзүү боюнча жана алдыңкы технологияларды түзүү боюнча активдештирүү жана демилгелөө

2013-2014-жылдар ичинде

Сыйланган жаш илимпоздор жана ойлоп табуучулар

      9.

Окуучулардын жана жаштардын илимий-техникалык чыгармачылыгын өнүктүрүүнүн чет өлкөлүк (РФ, Белоруссия, Украина) тажрыйбаларын үйрөнүү

Окуучулардын жана жаштардын илимий-техникалык чыгармачылыгын өнүктүрүүнүн иш тажрыйбасын колдонуу (Россия Федерациясынын, Белоруссиянын, Украинанын)

2013-жыл ичинде

Илимий-техникалык чыгармачылыкты өнүктүрүү боюнча кабыл алынган жана колдонулган сунуштар

    10.

«Интеллектуалдык менчикке киришүү», «Интеллектуалдык менчикти укуктук коргоо», «Экономика жана интеллектуалдык менчик», «Ишканалардын, ЖОЖдордун ИИИлердин экономикалык ишмердигинде ИМди коммерциялык пайдалануу» ж.б.у.с. предметтер боюнча мектептерде, ЖОЖдордо окуу программаларын, окуу-усулдук базаларын иштеп чыгуу

КР окуучуларынын жана студенттеринин интеллектуалдык менчик жаатындагы билимдерин жогорулатуу жана аларды ойлоп табуу ишмердигине тартуу

2013-2014-жылдар ичинде

Андан ары жайылтуу үчүн бекитилген окуу программалары

     11.

Тажрыйба алмашуу үчүн эл аралык жана республикалык семинарларды, тренингдерди жана тегерек столдорду уюштуруу

Интеллектуалдык менчик боюнча алдыңкы методдорду, машыгууларды жана технологияларды үйрөнүү. Иш тажрыйбасын алмашуу

2012-2014-жылдар ичинде

Уюштурулган иш-чаралар, тажрыйба алмашуу боюнча сунуштар

     12.

ИМ жаатында билимди даңазалоо, илимий-техникалык чыгармачылык, жаш жаңычылдардын жетишкендиктери жана аларды жумушка орноштуруу боюнча PR-кампаниянын медиа планын иштеп чыгуу

ИМ жаатында билимди даңазалоо

2013-жылдын биринчи жарым жылдыгы

Бекитилген медиа-план

 

     13.

Ойлоп табуучуларды, жаңычылдарды, мыкты ата мекендик соода маркаларын даңазалоо үчүн чыгармачылык кечелерди, көргөзмөлөрдү, сынактарды жана башка иш-чараларды өткөрүү

Илимдин жана техниканын, маданияттын жана көркөм өнөрдүн жетишкендиктерин даңазалоо 2013–2014-жылдар ичинде

ЖМКда жарыяланган уюштурулган иш-чаралар

     14.

Басма ЖМКларында, телепрограммаларда жана радиоберүүлөрдө ойлоп табуучуларга, жаңычылдарга, мыкты ата мекендик соода маркаларына арналган туруктуу рубрикаларды ачуу

КРӨгө караштуу ИМ ж-а ИМКнын ишмердиги жөнүндө калкттын маалыматтуулугу

2013-ж.

Ойлоп табуучулар, жаш илимпоздор, жаңычылдар жөнүндө туруктуу рубрика/теле-, радиоберүү

     15.

ИМдин мааниси жана илимий-техникалык чыгармачылык жаатындагы жетишкендиктер жөнүндө социалдык видеочыгырыктарды, буклеттерди жана китепчелерди даярдоо жана таратуу

ИМ жаатындагы билимдерди даңазалоо

2013-2014-жылдар ичинде

Даяр видеочыгырыктарды берүү, китепчелерди буклеттерди таратуу

     16.

Жаш жаңычылдардын фестивалын өткөрүү

Илимий-техникалык чыгармачылыктын деңгээлин жогорулатуу, изилдөө жана ойлоп табуу ишмердигинде жаш жаңычылдарды демилгелөө

2013-жылдын ноябрь- декабры

Жыйынтыгында сыйлоого жаш жаңычылдар тандалып алына турган уюштуруу фестивалы

     17.

Окуучулардын жана жаштардын илимий-техникалык чыгармачылыктарын өнүктүрүү маселелерин мыкты чагылдырган жана ИМ чөйрөсүндөгү билимдерди жайылткан ЖМКлар арасында сынактарды өткөрүү

ИМ чөйрөсүндөгү билимдерди жайылтуу

 

 

2013-жылдын II жарым жылдыгы

Мыкты ЖМК өкүлдөрүн аныктоо жана сыйлоо

    18.

КР окуучулар жана жаштар арасында илимий-техникалык иштеп чыгууларды, ойлоп табууларды, рационализатордук сунуштарды, илимий-техникалык жетишкендиктерди, адабий жана көркөм чыгармачылыкты даңазалоо жана демилгелөө

КР илимдин жана техниканын, адабий жана көркөм чыгармачылыктын жетишкендиктерин жайылтуу

2012-2014-жылдар ичинде

Тандалып алынган долбоорлорду ишке ашыруу үчүн материалдык жардамдарды бөлүү

 


Долбоор жетекчисинин байланышуу маалыматтары

Долбоор жетекчиси: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Интеллектуалдык менчик Мамлекеттик фондунун аткаруучу директору Батырканова Сияпат Калкашевна 

Байланышуу маалыматтары:

Тел.: 0312 52-08-10, 52-08-11

e-mail:    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Шилтемелер

 

Статистика

2017-жылдын  31 май карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

4789

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6085

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10126

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

58391

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511200

Для работы патентно-поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511200