FaLang Language Switcher

«Контракфактылык продукция – Кыргызстандын калкынын жашоосуна жана ден соолугуна коркунуч»

долбоору

 

  1. Долбоордун таржымалы
  2. Чаралардын планы
  3. Долбоор жетекчисинин байланышуу маалыматтары

 

Долбоордун таржымалы

Маселеге/көйгөйгө киришүү

 

1)   Чек арада контрафактылык продукциялардын өтүп кетүүсүнө натыйжалуу тоскоолдуктун жоктугу

2)   Мамлекеттик түзүмдөрдүн, продукцияны өндүрүүчүлөрдүн жана керектөөчүлөрдүн ортосунда өз ара аракет жана кызматташуу механизмдеринин жоктугу

3)   Контрафактылык продукциялардын зыяндуулугу жөнүндө калктын маалыматтуулугунун төмөнкү деңгээли

4)   Жасалма товарлардын көп бөлүгү болуп саналган арзан товарларга жогорку сурам

Максаты:

Өлкөнүн калкынын жашоосуна жана ден соолугуна коркунуч келтирген контрафактылык продукцияларды айлантууга каршы аракеттин бирдиктүү системасын түзүү

Долбоордун узактыгы:

 

 

29 ай

Долбоордун башталган датасы: 2012-жылдын августу

Долбоордун аяктаган датасы:   2014-жылдын декабры

Долбоорго катышуучу негизги өнөктөштөр

 

- КР Юстиция министрлиги

- КР Экономика жана монополияга каршы саясат министрлиги (ЭМСМ)

- КР Саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу Дары-дармек жана медициналык техникалар менен камсыз кылуу департаменти

- КР Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик  бажы кызматы

- КР Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы

- КР Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы (Финансы полициясы)

- КР ЭМСМысына караштуу Стандартташтыруу жана метрология боюнча борбору

- Бишкек шаарынын мэриясы

- Интеллектуалдык менчикти коргоо боюнча кыргыз ассоциациясы (ИМККА)

- КР Бизнес ассоциацияларынын улуттук альянсы (БАУА)

- Укук ээлери

- БӨУ

Долбоордун милдеттери:

1)    Чек арадан контрафактылык продукцияларды ташып киргизүүгө тыюу салуунун механизмдерин түзүү

2)     Контрафактылык продукцияларды аныктоо жана алып коюу боюнча мамлекеттик органдарынын, бизнес-коомдоштуктарынын жана коомдук уюмдардын ортосундагы натыйжалуу өз ара аракеттешүү

3)     Контрафактылык продукциялардын зыяндуулугу жөнүндө калкты кабардар кылууну жогорулатуу боюнча маалыматтык кампания
Күтүлгөн натыйжалар

1)    Чек арадан контрафактылык продукцияларды ташып киргизүүгө тыюу салуунун натыйжалуу механизми

2)    Мамлекеттик түзүмдөрдүн, өндүрүүчүлөрдүн жана керектөөчүлөрдүн ортосундагы өз ара аракеттешүүсүнүн калыпка салынган системасы

3)     Керектөөчүлөрдүн жана калктын өздөрүнүн укуктары жөнүндө, ошондой эле контрафактылык продукциялардын зыяндуулугу жөнүндө кабардар болуусу;

Максаттуу топ

Кыргызстандын калкы

 

Чаралардын планы

Ишке ашыруу мөөнөтү: 2012-2014-жылдар

Долбоордун жетекчиси: Садыкова Ж. Ж.

 

Иш-чаралардын аталышы

Максаты

Аткаруу мөөнөтү

Акыркы натыйжа

 1

КР Өкмөтүнө караштуу МБК менен КР Өкмөтүнө караштуу ЭККМКнын ортосундагы ыйгарым укуктарды бөлүштүрүү каралган КР Административдик жоопкерчилик жөнүндө  кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү, административдик укук бузуулар жөнүндө протокол түзүү

Контрафактылык продукцияларды аныктоо жана алып коюу боюнча мамлекеттик органдарынын, бизнес-коомдоштуктарынын жана коомдук уюмдардын ортосундагы натыйжалуу өз ара аракеттешүү

2012-ж.

IV кварталы.

Автордук жана чектеш укуктарды бузгандыгы үчүн административдик айыптын өлчөмүн көбөйтүү

 2

Кыргыз Республикасынын Бажы кодексинин 349-беренесинде каралган, Реестрге киргизилбеген интеллектуалдык менчик объектилерин (exofficio) камтыган товарларды чыгарууну токтотуу жөнүндө нускаманы иштеп чыгуу

 

Чек арадан контрафактылык продукцияларды ташып кирүүгө тыюу салуунун механизмин түзүү

2013-ж.

I-II кварталы

 

ИМ объектилерин (exofficio) камтыган товарларды чыгарууну токтотуу жөнүндө иштелип чыккан жана бекитилген нускаманы колдонуу

 3

ИМ объектилерин коргоо жаатында Кыргызпатент менен КР Өкмөтүнө караштуу МБКнын өз ара аракети боюнча иш-чаралардын ведомстволор  аралык планын иштеп чыгуу жана бекитүү

Чек арадан контрафактылык продукцияларды ташып өтүүгө тыюу салуунун механизмин түзүү

2013-ж.

I-II кварталы

 

Кыргызпатент менен КР Өкмөтүнө караштуу МБКнын өз ара аракеттери боюнча иш-чаралардын бекитилген ведомстволор аралык планы

 4

ИМ чөйрөсүндө укук бузууларга тыюу салуу маселелери боюнча бажы органынын кызматкерлерин окутуу

Чек арадан контрафактылык продукцияларды ташып кирүүгө тыюу салуунун механизмин түзүү

2013-ж. III кварталы

Бажы органынын кызматкерлерине контрафактылык продукцияларга тыюу салуу маселелерин үзгүлтүксүз окутуу

 5

Төмөндөгүлөр боюнча автоматташтырылган маалыматтар базасын (МБ) түзүү:

- товардык белгилер, тейлөө белгилери, товар чыгарылган жердин аталыштары, фирмалык аталыштар боюнча;

- автордук укук жана чектеш укуктар объектилери боюнча,

ошондой эле КР Өкмөтүнө караштуу МБКнын, КР Саламаттык сактоо министрлигинин ДжМТКДнын жана КР Өкмөтүнө караштуу МСКнын МБсына жетүү мүмкүндүгүн камсыз кылуу

Чек арадан контрафактылык продукцияларды ташып кирүүгө тыюу салуунун механизмин түзүү

2013-ж. III-IV кварталы

Колдонууга даяр автоматташтырылган базалар,

КР Өкмөтүнө караштуу МБК, КР Саламаттык сактоо министрлигинин ДжМТКДсы жана КРӨгө караштуу МСК үчүн МБга жетүү мүмкүндүгүнүн жана пайдалануунун механизмдери
 6

2.1. Төмөндөгү багыттар боюнча

- «Дары-дармек каражаттары жана медициналык техника»;

- «Тамак-аш өнөр жайы» жана «Алкоголдук продукция»;

- «Аудио-, видеопродукциялар», «Программалык камсыздоо»багыттары боюнча ВАКтын жумушчу топторунун курамын түзүү

Контрафактылык продукцияларды аныктоо жана алып коюу боюнча мамлекеттик органдарынын, бизнес-коомдоштуктарынын жана коомдук уюмдардын ортосундагы натыйжалуу өз ара аракеттешүү

2012-ж.

III - IV кварталы

Багыттар боюнча жумушчу топтун бекитилген курамы

 7

Контрафактылык продукцияларды аныктоо жана алып коюу боюнча Кыргызпатенттин, КР Саламаттык сактоо министрлигинин ДКДсынын, КР Өкмөтүнө караштуу МСКнын өз ара аракеттешүүсүнүн тартиби жөнүндө нускаманы иштеп чыгуу (ВАКтын жумушчу тобунун алкагында)

Контрафактылык продукцияларды аныктоо жана алып коюу боюнча мамлекеттик органдарынын, бизнес-коомдоштуктарынын жана коомдук уюмдардын ортосундагы натыйжалуу өз ара аракеттешүү

2013-ж.

I-II кварталы

Нускаманы бектиүү жана аны ишке киргизүү

 8 Мамлекеттик түзүмдөрдүн жана БӨУлардын катышуусу менен интеллектуалдык менчик укуктарын коргоо маселелери жана интеллектуалдык менчик жаатында укук бузууларга тыюу салуу боюнча семинарларды, тегерек столдорду уюштуруу жана өткөрүү

Чек арадан контрафактылык продукцияларды ташып кирүүгө тыюу салуунун механизмин түзүү

 

2013-ж.

II кварталы

 

 

 

2014-ж.

II кварталы

Контрафактылык дары-дармектер – КР калкынын жашоосуна жана ден соолугуна коркунуч”, “Контрафактылык продуктылар жана алкоголь – КР калкынын жашоосуна жана ден соолугуна коркунуч” деген темаларда тегерек стол өткөрүү
 9

Контрафактылык тамак-аш, дары-дармек, алкоголдук жана башка продукциялардан жапа чеккен жарандардын арыздарын кабыл алуу боюнча тынымсыз байланышты түзүү

Контрафактылык продукциялардын зыяндуулугу жөнүндө калкты кабардар кылууну жогорулатуу боюнча маалыматтык кампания

2013-ж.

I кварталы

Иштеп жаткан “тынымсыз байланыш”

 10

Контрафактылык продукциялардын базарына талдоо жүргүзүү

Контрафактылык продукцияларды аныктоо жана алып коюу боюнча мамлекеттик органдарынын, бизнес-коомдоштуктарынын жана коомдук уюмдардын ортосундагы натыйжалуу өз ара аракеттер

2013-ж.

II–III кварталы

Рейддерди жүргүзүү үчүн ИМ жаатында укук бузууларга тиешелүү жарандардан түшкөн арыздар боюнча аналитикалык маалымкатты ВАКтын жумушчу тобунун изилдөө бөлүмүнө берүү

 11

Контрафактуулук деңгээлин аныктоо боюнча методикалык колдонмолорду иштеп чыгуу

Чек арадан контрафактылык продукцияларды ташып кирүүгө тыюу салуунун механизмин түзүү

2013-ж. II–III кварталы

Контрафактуулуктун деңгээлин аныктоо боюнча методикалык колдонмону чыгаруу

 

 12

Жыл сайын жылына бир жолу өткөрүлүүчү контрафактылык продукциялар менен күрөш боюнча кеңири масштабдагы акцияларды өткөрүү

Контрафактылык продукциялардын зыяндуулугу жөнүндө калкты кабардар кылууну жогорулатуу боюнча маалыматтык кампания

2013-ж. II кварталы

  

2014-ж. II кварталы

“Каракчылыкка каршы күрөш!” акциясы

 13

Эксперттерге интеллектуалдык менчикке байланышкан укук бузуулардан тартылган зыяндарды баалоонун методикасын окутуу

Кыргызпатенттин адистеринин квалификациялык деңгээлин жогорулатуу

2013-ж. IV кварталы

Алган билимдерин иш жүзүндө пайдалануу

 14

2014-жылды калктын жашоосуна жана ден соолугуна коркунуч келтирүүчү контрафактылык продукциялар менен күрөшүү жылы деп жарыялоо жөнүндө Өкмөттүн токтому

Контрафактылык продукциялардын зыяндуулугу жөнүндө калкты кабардар кылууну жогорулатуу боюнча маалыматтык кампания

2013-ж.

III-IV кварталы

 КР Өкмөтүнүн бекитилген токтому

 15

2014-жылга Кыргызпатенттин медиа-планына контрафактылык продукцияларга каршы аракет менен байланышкан иш-чараларды киргизүү (контрафактылык продукцияларга каршы күрөшүү жылы)

Контрафактылык продукциялардын зыяндуулугу жөнүндө калкты кабардар кылууну жогорулатуу боюнча маалыматтык кампания

2013-ж. IV кварталы

Калктын жашоосуна жана ден соолугуна коркунуч келтирүүчү контрафактылык продукцияларга каршы күрөшүү жылынын алкагында контрафактылык продукцияларга каршы аракеттерге байланышкан иш-чараларды чагылдыруу

 16

Республикалык гезитте контрафактылык продукциялардын зыяндуулугу жөнүндө алдын алуу-түшүндүрүү мүнөзүндөгү маалыматтарды, ошондой эле аларга каршы көрүлгөн чараларды камтыган рубрикаларды уюштуруу

Контрафактылык продукциялардын зыяндуулугу жөнүндө калкты кабардар кылууну жогорулатуу боюнча маалыматтык кампания

2014-ж. I-II кварталы

Республикалык гезиттеги рубрикада мезгилдүү материалдар

 17

Контрафактылык продукциянын зыяндуулугу жөнүндө алдын алуу-түшүндүрүү маалыматтарын камтыган проспект, китепче, жылнаама жана буклеттер түрүндө басма продукцияларын даярдоо жана таратуу;

Контрафактылык продукциялардын зыяндуулугу жөнүндө калкты кабардар кылууну жогорулатуу боюнча маалыматтык кампания

2014-ж. I-II кварталы

Контрафактылык продукциянын зыяндуулугу жөнүндө калкты кабардар кылуу

 18

Бишкек шаарынын мэриясынын жардамы менен көчөлөргө жарнамаларды жайгаштыруу

Контрафактылык продукциялардын зыяндуулугу жөнүндө калкты кабардар кылууну жогорулатуу боюнча маалыматтык кампания

2014-ж.  I-II кварталы

Контрафактылык продукциянын зыяндуулугу жөнүндө калктын маалыматтуулугу

 19

Тендер жарыялоо жолу менен контрафактылык продукциялардын калктын жашоосуна жана ден соолугуна зыяндуулугу жөнүндө социалдык видеороликтердин серияларын даярдоо жана жергиликтүү телеканалдардан берүү

Контрафактылык продукциялардын зыяндуулугу жөнүндө калкты кабардар кылууну жогорулатуу боюнча маалыматтык кампания

2014-ж. I-II кварталы

Жергиликтүү каналдардан социалдык видеочыгырыктарды берүү

 20

Кыргызпатенттин, КР МБКнын, КР Өкмөтүнө караштуу ЭККМКнын сайттарына калктын жашоосуна жана ден соолугуна коркунуч келтирүүчү контрафактылык продукцияларга каршы күрөшүү жөнүндө маалыматтарды жарыялоо

Контрафактылык продукциялардын зыяндуулугу жөнүндө калкты кабардар кылууну жогорулатуу боюнча маалыматтык кампания

2013-ж. III-IV кварталы

 

 

2014-ж. I-II кварталы

Контрафактылык продукциянын зыяндуулугу жөнүндө калктын маалыматтуулугу

 21

Долбоорду мониторингдөөнүн жана баалоонун жыйынтыгы боюнча пресс-сессия өткөрүү (жылына бир жолу)

Контрафактылык продукциялардын зыяндуулугу жөнүндө калкты кабардар кылууну жогорулатуу боюнча маалыматтык кампания

2013-ж. IV кварталы

 

2014-ж. IV кварталы

Отчеттук мезгил ичинде аткарылган иштердин жыйынтыктарын ЖМКларда жарыялоо

 


 

Долбоор жетекчисинин байланышуу маалыматтары 

Долбоор жетекчиси:Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын автордук жана чектеш укуктар секторунун башчысы Садыкова Джыпара Джалиловна

Байланышуу маалыматтары:

 Тел.: 0312 68-15-54

e-mail:    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 

Шилтемелер

 

Статистика

2017-жылдын  31 май карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

4789

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6085

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10126

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

58391

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511200

Для работы патентно-поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511200