FaLang Language Switcher

«Чакан жана орто ишканалардын инновациялык ишмердиктерин өнүктүрүүгө маалыматтык көмөктөшүү»долбоору

  1. Долбоордун таржымалы
  2. Чаралардын планы
  3. Долбоор жетекчисинин байланышуу маалыматтары  

Долбоордун таржымалы

Маселеге/көйгөйгө киришүү

1)        ЧОИни өнүктүрүү үчүн ИМдин ролун жана маанисин түшүнбөстүк

2)        ЧОИлерде жаңы технологиялар жана ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтуулуктун жоктугу

3)        Инновациялык ишмердик жаатында адистердин жоктугу

Максаты:

Чакан жана орто ишканалардын инновациялык ишмердигин колдоо үчүн маалыматтык инфраструктураны өнүктүрүү

Долбоордун узактыгы:

36 ай:

Долбоордун башталган датасы: 2012-жылдын январы

Долбоордун аяктаган датасы: 2014-жылдын декабры

Долбоорго катышуучу негизги өнөктөштөр

КР СӨПүнүн алдындагы инновациялык долбоорлор дирекциясы, Ишкерлер ассоциациясы, Экономикалык жөнгө салу министрлиги, Билим берүү жана илим министрлиги, Эл аралык финансылык корпорациянын КР ишкерлерине көмөк көрсөтүү боюнча долбоору

Долбоордун милдеттери:

1)    ЧОИнин ИМ системасы жөнүндө кабардар болуусун жогорулатуу боюнча маалыматтык кампания

2)    ЧОИни инновациялык ишмердик жөнүндө маалыматтык камсыздоо

3)    Инновациялык ишмердик жаатында адистерди даярдоо жана кайра даярдоо

Күтүлгөн натыйжалар

1)   ЧОИ үчүн интеллектуалдык менчиктин актуалдуулугу жөнүндө кабардар болуу

2)   ЧОИлердин жетекчилеринин, кызматкерлеринин арасында инновациялык маданияттын жогорулашы

3)   Инновациялык ишмердикти кадрдык камсыз кылуу пайда болот

Максаттык топ

Чакан жана орто ишканалар, инновациялык долбоорлорду иштеп чыгуучулар

Чаралардын планы

Ишке ашыруу мөөнөтү: 2012-2014-жылдар

Долбоордун жетекчиси: Козубаев Ө. К.

Иш-чаралардын аталышы

Максаты

Аткаруу мөөнөтү

Акыркы натыйжа

1.

Технологияларга, атаандаштыкка жөндөмдүүлүккө мониторинг, ЧОИнин жаңы технологияларды керектөөлөрүн талдоо жүргүзүү жана ЧОИни өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттарын белгилөө

Өзүнүн негизинде ИМОну камтыган натыйжалуу жана атаандаштыкка жөндөмдүү ата мекендик жана чет өлкөлүк иштеп чыгуулар жөнүндө маалыматтарды топтоо жана жайылтуу

2013-ж.

квартал сайын

 

Үзгүлтүксүз кварталдык сайын

регулярные, квартальные отчеты -анкеты с описаниями достигнутого процесса

2.

Инновациялык ишмердик жаатындагы эл аралык мыйзамдарды жана тажрыйбаларды үйрөнүү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына эксперт жүргүзүү

Инновациялык ишмердикти ишке ашыруу үчүн КР ЧУКту өркүндөтүү жана ылайыктуу укуктук чөйрөнү түзүү

2013-ж. IV кварталы

ЧОИнин инновациялык ишмердигин колдоо үчүн ченемдик документтерди түзүү

3.

Инновациялык менеджмент чөйрөсүндө, технологиялык керектөөлөрдү баалоо, интеллектуалдык менчикти баалоо, бизнес-долбоорлорду жана трансфер-технологияларды түзүү боюнча тренингдерди өткөрүү

Инновациялык менеджмент жаатында билимди жогорулатууда ЧОИнин жардамы

2014-ж. II кварталы

Инновациялык ишмердик жаатында адистерди жана кызыкдар тараптарды даярдоо жана кайра даярдоо

4.

Ойлоп табуучулар жана кызыкдар тараптар үчүн интеллектуалдык менчикти маркетингдөө жана коммерциялаштыруу боюнча тренингдерди өткөрүү

ИМОну ишке ашырууда жана иштеп чыгууда ойлоп табуучуларды жана кызыкдар тараптарды демилгелөө

2014-ж.  II кварталы

Кызыкдар тараптарга ИМОну коммерциялаштыруу жөнүндө практикалык жана теориялык билимдерди жайылтуу

5.

Райондук, шаардык, облустук китепканалардын жана жогорку, орто кесиптик окуу жайларынын базасында Кыргызпатенттин, МПТКнын ИМБДУнун жана дүйнөнүн патенттик ведомстволорунун маалыматтык ресурстарына Коомдук кирүү борборлорун ачуу

Жергиликтүү илимий-изилдөө жана иштиктүү коомдоштуктардын техникалык маалыматты табуусуна эксперттик жардам көрсөтүү

2013-ж. IV кварталы

Кыргызпатенттин, МПТКнын ИМБДУнун жана дүйнөнүн патенттик ведомстволорунун маалыматтык ресурстарына Коомдук кирүүнүн ачылган борборлорун саны

6.

Интеллектуалдык менчик объектилерин коммерциялаштыруу жаатына жана ЧОИде инновациялык ишмердикти активдештирүү менен байланышкан актуалдуу маселелерди талкуулоо боюнча мамлекеттик түзүмдөрдүн, бизнес-коомдоштуктарынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен тегерек столдорду өткөрүү

Бизнес-коомдоштуктардын, мамлекеттик мекемелердин жана ойлоп табуучулардын кызматташтыктарын бекемдөө үчүн аянтча түзүү

2012 г.

 

ИМ жана инновация жаатындагы билимдерди жогорулатуу, көйгөйлөрдү табуу жана өнөктөштөрдү аныктоо

7.

Мамлекеттик түзүмдөрдүн, бизнес-коомдоштуктарынын жана илимий-изилдөө мекемелеринин өкүлдөрүнүн катышуусу менен интеллектуалдык менчикке укукту алуу, патентик маалыматтык пайдалануу жана интеллектуалдык менчикти коммерциялаштыруу жөнүндө аймактык семинарларды өткөрүү

ИМ жөнүндө билимди коомдун эң кеңири катмарына жеткирүү

II квартал 2012 г

Эл аралык тажрыйба алмашуу, Им жана инновациялар жаатындагы билимдерди жогорулатуу, көйгөйлөрдү табуу жана өнөктөштөрдү аныктоо

8.

ИМдин мааниси жана инновация жаатындагы жетишкендиктер жөнүндө жарнамалык чыгырыктарды, буклеттерди, брошюраларды даярдоо жана таратуу

ЧОИ үчүн ИМдин актуалдуулугу жөнүндө маалыматтарды жайылтуу

2013-ж. III кварталы

ИМ системасы жөнүндө ЧОИни кабардар болуусун жогорулатуу боюнча маалыматтык кампания, маалыматтык материалдар

9.

Инновациялык ишмердик жаатындагы техникалык маалыматты алуу үчүн ЧОИлер арасында анкеталоо жүргүзүү

Ишканаларда инновациялык ишмердиктин абалы жөнүндө изилдөө

2012-ж

Инновациялык ишмердик жөнүндө ЧОИни маалыматтык камсыз кылуу

10.

ЧОИлер арасында сынактарды, жарманкелерди өткөрүү

ЧОИни активдештирүүнү демилгелөө 

2012-2013-ж.

тандоо. ИМ жана инновация темасына кызыгуусун демилгелөө жана сыйлоо

11.

ЧОИнин инновациялык ишмердигине жардамдашууда веб-ресурстарды түзүү жана аларга жетүү мүмкүндүгүн берүү

Кошумча мүмкүндүккө жетүү мүмкүндүгүн алуунун кыска мөөнөтүнө мүмкүндүк берүүчү веб-ресурстары бар оперативдүү маалыматтарга ЧОИнин керектөөсүн канааттандыруу үчүн

2013-ж. IV кварталы

ЧОИнин веб-русурстарына кайрылгандардын саны. ИМ жана инновациялар системасы жөнүндө билим менен кабардар болууну жана жайылтууну жогорулатуу

12.

ЧОИ сурамдары боюнча төмөндөгүдөй кеңештерди берүү:

- патенттелген технологияларды лицензиялоо боюнча;

- продукцияны коммерциялаштырууда ИМ багыттарын жана бизнес-пландарын түзүү боюнча;

- атаандаштардын илимий-изилдөө ишмердиктерине мониторинг жүргүзүү жана баалоо боюнча.

ЧОИнин инновациялык ишмердикти эркин ишке ашыруусу үчүн шарттарды камсыз кылуу


2012-ж..

үзгүлтүксүз

ЧОинин сурамдары боюнча берилген кеңештердин саны, отчет түрүндө. Кызыкдар бизнес-түзүмдөрүнө инновациялык ишмердүүлүктү ишке ашырууга көмөктөшүү

13.

Акысыз  жана/же коммерциялык патенттик маалыматтар базасын, техникалык журналдарды, (патентик эмес) маалыматтар базасын пайдалануу менен техникалык маалыматтарды издөөгө көмөктөшүү:

- окутуу;

- МБ издөө сайттары;

- издөө сайттарына мониторинг жүргүзүү;

- басылмаларды издөө сайттары;

- өтүнмөнү бергенге чейин тематикалык издөө жүргүзүү

Техникалык билимге жетүү мүмкүндүгүн жеңилдетүү жана патенттик маалыматты натыйжалуу пайдаланууну жогорулатуу

2012 – 2014-жж.

ЧОИнин жетекчилеринин жана кызматкерлеринин арасында инновациялык маданиятты жогорулатуу.

Инновациялык ишмердикти кадрдык камсыз кылуунун пайда болушу

14.

Эл аралык бизнес-өнөктөштөрдү издөө жана алардын инновациялык долбоорлорду инвестициялоосуна көмөктөшүү:

- чет өлкөлүк борборлорго инновациялык долбоорлорду түз жиберүү

Жаңы технологияларды алга жылдырууда ЧОИге, ата мекендик ойлоп табуучуларга көмөктөшүү

2012 – 2014-жж.

Ишкердик климатты, инвестициялык ишмердик үчүн ыңгайлуу шартты түзүү

 

Долбоор жетекчисинин байланышуу маалыматтары

Долбоор жетекчиси: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын инновация бөлүмүнүн башчысы Седов Вячеслав Александрович

Байланышуу маалыматтары:

 Тел.: 0312 68-16-01

e-mail:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Шилтемелер

 

Статистика

2017-жылдын  31 май карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

4789

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6085

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10126

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

58391

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511200

Для работы патентно-поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511200