FaLang Language Switcher

Бишкек шаары

2011-жылдын 23-сентябры N 593

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

 

2012-2016-жылдарда Кыргыз Республикасында

интеллектуалдык менчикти жана инновацияларды

өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы жөнүндө

Экономикалык, социалдык жана маданий өнүктүрүүдө интеллектуалдык менчикти жана инновацияларды натыйжалуу пайдалануу үчүн шарттарды түзүүгө багытталган интеллектуалдык жана инновациялык ишмердүүлүк системасын өнүктүрүү максаттарында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Төмөндө тиркелгендер бекитилсин:

- 2012-2016-жылдарда Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчикти жана инновацияларды өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы (мындан ары - Стратегия);

- 2012-2016-жылдарда Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчикти жана инновацияларды өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясынын милдеттерин ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын планы (мындан ары - Иш-чаралардын планы).

2. Иш-чаралар планын жүзөгө ашыруу боюнча иш-чаралардын аткарылышы үчүн жоопкерчилик Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине, Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине, Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине, Кыргыз Республикасынын Экономикалык жөнгө салуу министрлигине, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик мүлк министрлигине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык полиция мамлекеттик кызматына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Антимонополиялык жөнгө салуу мамлекеттик агенттигине, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасына (макулдашуу боюнча), Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна (макулдашуу боюнча), Кыргыз Республикасынын Сот департаментине (макулдашуу боюнча), Бишкек шаарынын мэриясына (макулдашуу боюнча) жүктөлсүн жана жогоруда аталган органдар Иш-чаралардын планын жүзөгө ашыруу боюнча өткөрүлгөн иш-чаралар жөнүндө маалыматтарды Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик интеллектуалдык менчик кызматына берүүгө милдеттендирилсин.

3. Иш-чаралар планын жүзөгө ашыруу боюнча жооптуу аткаруучулардын аракеттерин координациялоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик интеллектуалдык менчик кызматына жүктөлсүн.

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик интеллектуалдык менчик кызматы жыл сайын 10-июлга жана 10-январга карата Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына Стратегияны ишке ашыруунун жүрүшү жөнүндө отчет берип турсун.

5. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына жүктөлсүн.

6. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри А.Атамбаев

Шилтемелер

 

Статистика

2017-жылдын  31 май карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

4789

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6085

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10126

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

58391

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511200

Для работы патентно-поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511200