FaLang Language Switcher

Ченемдик-укуктук актылар

Инновация тармагындагы Кыргыз Республикасынын Ченемдиккуктук актысы

Ченемдиккуктук актысынын аталышы

Күчүнө кирген мөөнөтү

Кыргыз Республикасынын Закону

1.

Кыргыз Республикасынын «Инновациялык иш жөнүндө» Закону

26.11.1999 №128

Кыргыз Республикасынын Президентинин Указы

2.

2013-2017 жылдардын мезгилине Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүү боюнча Улуттук стратегиясы

21.01.2013 №11

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому

3. Кыргыз Республикасында инновациалык ишкерди өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндө 22.11.2012 №790

4.

 

5.

Стратегияны бекитүү жөнүндө токтом

 

Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчикти жана инновацияларды өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы

 

23.09.2011 №593

6. Илимий, илимий-техникалык жана инновациялык ишмердикти республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен каржылоо тартиби жөнүндө ЖОБО 23.08.2011 №479

7.

Кыргыз Республикасынын 2000-2010-жылдарга интеллектуалдык менчик системасын өнүктүрүү боюнча "Интеллект" Мамлекеттик Программасы

(аяктаган)

27.08.2007 №377

8.

Кыргыз Республикасында техникалык парктарды түзүү боюнча сынамык долбоор жөнүндө

8.06.2006 №413

9.

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик инновациялык фондусу жөнүндө Жобо

30.06.2003 № 396

10.

Кыргыз Республикасын 2022-жылга чейинки мезгилде илимий-инновациялык өнүктүрүү концепциясын бекитүү жөнүндө КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ  08.02.2017 № 79
11. Кыргыз Республикасын 2022-жылга чейинки мезгилде илимий-инновациялык өнүктүрүү концепциясы  08.02.2017 № 79

Шилтемелер

 

 

Статистика

2017-жылдын  31 июль карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5112

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6117

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10134

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

58601

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511200

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511200