Статистика

  • Басып чыгаруу

Товардык белгилер

 

2015-ж.

апрель

2016.

апрель

Бардыгы

( 1993-ж. - 30.04. 2016- ж. чейин)

Берилген өтүнмөлөр,бардыгы

245

920

65 378

  • улуттук өтүнмө ээлеринен

26

69

3398

  • чет өлкөлүк  өтүнмө ээлеринен

45

12

10081

  • Мадрид системасы боюнча

174

138

52118

Мамлекеттик реестринде  катталган

51

               63

13816

Алардын ичинен: кайра катталган мурдагы СССРдин товардык белгилери 

2526

КР аймагында корголуучу товардык белгилер,бардыгы

2015-ж. 30.04

2016-ж. 30.04

62 828

53 088

 алардын ичинен:

улуттук жол-жобосу боюнча

9650

9909

Мадрид системасы боюнча

53 178

43 179

Жалпыга белгилүү товардык белгилер

 

2015-ж.

апрель

2016.

апрель

Бардыгы

( 1993-ж. - 30.04. 2016- ж. чейин)

Берилген өтүнмөлөр

0

0

16

Мамлекеттик реестринде  катталган

0

0

10