FaLang Language Switcher

 Чет өлкөлүк патенттик ведомстволордун

интеллектуалдык менчик объектилери боюнча маалымат базалары

Аталышы

Шилтемелер

ИМБДУнун «ROMARIN» товардык белгилери боюнча маалыматтарынын эл аралык маалымат базасы

http://www.wipo.int/romarin/

ИМБДУнун «PATENTSCOPE» эл аралык жана улуттук патенттик фонддор боюнча издөө системасы

http://patentscope.wipo.int/search/ru/

ИМБДУнун «Global Brand Database» бренддери боюнча глобалдуу маалымат базасы

http://www.wipo.int/branddb/en/

ИМБДУнун «Hague Express» өнөр жай үлгүлөрү боюнча маалымат базасы

http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp

ИМБДУнун «Article 6ter Express» мамлекеттик эмблемаларынын жана кыскартылган аталыштарынын маалымат базасы

http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/search-struct.jsp

ЕПВнын Esp@cenet патенттик документер маалымат базасы

http://worldwide.espacenet.com/?locale=en_EP

ЕАПВнын Евразия патенттик маалымат системасы (ЕАПАТИС)

http://www.eapatis.com/

АКШнын патенттер жана товардык белгилер боюнча ведомствосу

http://www.uspto.gov/sitesearch.jsp

Япон патенттик ведомствосу

http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl

Өнөр жай менчик

федералдык институту (РОСПАТЕНТ)

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/

Беларусь Республикасынын Улуттук интеллектуалдык менчик борбору

http://belgospatent.by/database/index.php?pref=inv&lng=ru&page=1

Молдова Республикасынын Интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агенттиги

http://www.db.agepi.md/Default.aspx

Армениянын Интеллектуалдык менчик агенттиги

http://www.aipa.am/en/

Казакстандын Улуттук интеллектуалдык менчик институтуа

https://gosreestr.kazpatent.kz/ru/

Шилтемелер

 

Статистика

2017-жылдын  1 февралькарата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

4796

Пайдалуу моделдер

36

Өнөр жай үлгүлөрү

6049

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10136

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

42549

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Кыргыз Инвестициялык-кредиттик банкы 

Ири салык төлөөчүлөрдү контролдоо  боюнча бөлүм: 999

ИСН: 01506199310061

Банктын идентификациялык коду: 128001

Эсеп: 1280010007085284