FaLang Language Switcher

 

Жаңылыктар

27.03.2018

Кыргызстан эл аралык университетинин студенттерин интеллектуалдык менчиктин негиздерине үйрөтүштү

2018-жылдын 27-мартында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) тарабынан Кыргызстан эл аралык университетинде (КЭАУ) факультативдик сабактар өткөрүлдү. “Дипломатия жана эл аралык укук” факультетинин 3–4-курстарынын 90го жакын студенти интеллектуалдык менчик тутуму, ушул жааттагы мыйзамдуулук, автордук укук жана чектеш укуктар объектилеринин укуктук коргоо жөнүндө негизги билимдерди ала алышты.

Факультативдик сабактардын максаты – жогорку окуу жайлардын студенттерине интеллектуалдык менчик жана анын объектилерин укуктук коргоо, интеллектуалдык ишмердүүлүктүн натыйжаларын коргоонун жана сактоонун ыкмалары жөнүндө  билим берүү.

Биргелешип уюштурулган лекцияга Кыргызпатенттин төрагасы Досалы Эсеналиевдин келип катышуусу Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчик тутумунун 25 жылдыгына арналган юбилейлик иш-чаралардын алкагында болуп өттү. Досалы Эсеналиев жана КЭАУнун илим жана өнүгүү боюнча проректору Муратбек Байходжаев өздөрүнүн чыгып сүйлөгөн сөздөрүндө адамдын күнүмдүк тиричилигиндеги интеллектуалдык менчиктин өзүнүн маанисин эч качан жоготпой турган ролун белгилешти, алар студенттерге Кыргызпатенттин адистери тарабынан даярдалган баалуу маалыматты кабыл алууну жана сейрек материалдарды өздөштүрүүнү каалашты. 

Лекциялардын жүрүшүндө жана алардын соңунда, окутуучулар менен студенттер кызыктыруучу суроолорун беришип, аларга толук жооп алышты, КЭАУнун профессордук-окутуучулар курамынын пикири боюнча, мындан ары магистратурада билим деңгээлин жогорулатууну паландаштырган жогорку курстардын студенттери интеллектуалдык менчик жаатында билим алууга кызыкдарлыгын көбүрөөк билдиришүүдө. 

Кыргызстан эл аралык университети Кыргызпатенттин кыска мөөнөттүү окутуу курстарына окутуучуларды жөнөтүү боюнча маселени карап чыгышмакчы.

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900