FaLang Language Switcher

 

Жаңылыктар

21.12.2017

Кыргызпатент тарабынан чыгарылуучу “Интеллектуалдык менчик” расмий бюллетенинин ноябрь айындагы номери басмадан чыкты.

Ай сайын басма ойлоп табуулар, пайдалуу моделдер, товардык белгилер, программалык продуктулар, көрсөткүчтөр, кабарлоолор жана расмий билдирүүлөр боюнча бөлүктөрдү өзүнө камтыйт.

 Бул чыгарылышта Кыргыз Республикасынын ойлоп табуулардын мамлекеттик реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтар кирген. 

“Адамдын турмуштук керектөөлөрүн канааттандыруу”бөлүгүнө кыргыз окумуштууларынын ойлоп табуулары кирди: “Жыйнап алуучу транспортердук түзүлүшү менен төө буурчак жыйноочу комбайн”, авторлору: Джуматаев М. С., Алмаматов М. З., Байгазиев М. С., Баялиев А. Ж., Байгазиев Д. С., “Колдун манжаларынын сөөктөрү майдаланып сынганда “боо байлоо” остеосинтездөө ыкмасы”, авторлору: Тукешов С. К., Алыбаев У. Т.

 

Электр кубаты бөлүгүндө: “Электр өткөрүүнүн жогорку чыңалуудагы чубалгыларын шамалдын күчтөрүнөн коргоо үчүн түзүлүш”, авторлору: Маматов Н. Ж.

 

Пайдалуу моделдер бөлүгүндө: “Электр жылыткыч”, автору: Шипилов В. Н.

 

Чыгарылышта Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин жана тейлөө белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган товардык белгилер жана тейлөө белгилери жөнүндө маалыматтары бар. Ага 37 ата-мекендик жана чет элдик товардык белгилери жана тейлөө белгилери кирген.

 

Кыргыз Республикасынын Рационализатордук сунуштарынын мамлекеттик реестринде катталган рационализатордук сунуштар жөнүндө маалыматтар жарыяланган: “Эссенциалдык гипертензия менен ооруган оорулууларда асимптомдук каротиддик атеросклероздун болушун божомолдоо ыкмасы”, “Эссенциалдык гипертензия менен ооруган оорулуулардын артериялык кан басымынын суткалык профилинин бузулгандыгын божомолдоо ыкмасы”, авторлору:  Мамасаидов Ж. А., Полупанов А. Г., Сабиров И. С., Романова Т. А.

 

Андан сырткары Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программаларынын, маалымат базаларынын жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын мамлекеттик реестрлеринде катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтарын камтыйт: “Манас эпосунун электрондук сөз көрсөткүчү. С. Орозбаковдун варианты боюнча”, “Манас эпосунун электрондук сөз көрсөткүчү. Ж. Мамайдын варианты боюнча”, “Манас эпосунун электрондук сөз көрсөткүчү. С. Каралаевдин варианты боюнча”, автору: Шаршембаев Б. Д., “Кыргыздардын улуттук оюндары жана алардын адамдын дене түзүлүшүнө тийгизген таасири” мобилдик тиркемеси авторлору: Абдырахманова Дж. О., Абдырахманов Б. А., Бекжанов А. Б.

 

 “Интеллектуалдык менчик” расмий журналы шилтемеде:­­­­­­­­ http://patent.kg/doc/im/2017/11.pdf

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900