FaLang Language Switcher

 

Жаңылыктар

09.08.2017

“Кыргыз Республикасынын аймагында ЕАЭБдин товардык белгисине, товардык белгиге өзгөчө укукту чектөөнүн региондук принцибин колдонууну караштырган 2014-жылдын 29-майындагы ЕАЭБ жөнүндө келишимдин жоболорунун күчүнө кириши тууралуу”

2017-жылдын 12-августунда Кыргыз Республикасынын аймагында Интеллектуалдык менчик объектилерине укуктарды коргоо жана сактоо жөнүндө протоколдун V бөлүмүнүн жоболору күчүнө кирет (2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык биримдиги жөнүндө келишимдин №26 тиркемеси).

          Жогоруда аталаган Протоколдун V бөлүмү менен Евразия экономикалык биримдигинин (мындан ары – ЕАЭБ) мүчө-мамлекеттеринин  аймактарында ЕАЭБдин товардык белгисине, товардык белгиге өзгөчө укукту чектөөнүн региондук принциби колдонулары белгиленген, ага ылайык товардык белгинин жана (же) ЕАЭБдин товардык белгисинин укук ээси же анын макулдугу менен башка жактын түздөн-түз кайсы мүчө-мамлекеттин болбосун аймагында жарандык жүгүртүмгө укук ченемдүү киргизилген товарларга карата ушул товардык белгини, ЕАЭБдин товардык белгисин пайдалануу товардык белгиге, ЕАЭБдин товардык белгисине өзгөчө укукту бузуу болуп саналбайт.

          Ошентип мүчө-мамлекеттердин корголуучу товардык белгилери, ЕАЭБдин товардык белгилери менен белгиленген товарларды ЕАЭБдин кайсы мүчө-мамлекетине болбосун ташып кирүү мүчө-мамлекеттердин бүткүл аймагында товардык белгиге өзгөчө укуктарды чектөөгө алып келет жана товар мүчө-мамлекеттин аймагында эркин жүгүртүлсө болот.

 

Маалымдама: Кыргыз Республикасында азыркы убакта (2017-жылдын 12-августунга чейин) товардык белгиге өзгөчө укукту чектөөнүн улуттук принциби колдонулууда. Бул Кыргыз Республикасынын аймагына Кыргыз Республикасынын корголуучу товардык белгилери менен белгиленген товарларды ташып кирүү товардык белгинин укук ээсинин уруксаты менен гана киргизүүгө мүмкүн дегенди билдирет.

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2017-жылдын  31 - декабрына карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5112

Пайдалуу моделдер

39

Өнөр жай үлгүлөрү

6059

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10225

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43761

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511200

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511200