FaLang Language Switcher

 

Жаңылыктар

04.08.2017

Бүгүн Кыргызпатент тарабынан чыгарылуучу “Интеллектуалдык менчик” расмий бюллетенинин июль айындагы номери басмадан чыкты.

Ай сайын басма ойлоп табуулар, пайдалуу моделдер, товардык белгилер, программалык продуктулар, көрсөткүчтөр, кабарлоолор жана расмий билдирүүлөр боюнча бөлүктөрдү өзүнө камтыйт.

Бул чыгарылышта Кыргыз Республикасынын ойлоп табуулардын мамлекеттик реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтар кирген.

“Адамдын турмуштук керектөөлөрүн канааттандыруу” бөлүгүнө кыргыз окумуштууларынын ойлоп табуулары кирди: “Кашка жиликтин башынын ийилген аралыгынын сынышында жамбаш-сан сөөк муунун эндопротездөө ыкмасы” авторлору Джумабеков С. А., Анаркулов Б. С., Суеркулов Б. Т., Маматалиев А. А., “Чоң аралыкка уретропластика орнотууда сийдик чыгаруу жана уретраны инстилляциялоо үчүн катетер”, авторлору: Усупбаев А. Ч., Кузебаев Р. Е., Рысбаев Б. А., “Тизе муунду цемент менен эндопротез- дөөдө инфекциялык кабылдоонун ал- дын алуу ыкмасы”, авторлору: Джумабеков С. А., Казаков С. К., Айтназаров Э. Т., Болоткан уулу Н., “Лапароскопиялык операцияларда интра-операциялык кабылдоолордун алдын алуу үчүн соргуч-өткөөл”, авторлору: Усупбаев А. Ч., Монолов Н. К., Адиев А. Т., Кузебаев Р. Е.  

 

Ар түрдүү технологиялык процесстер; ташуу бөлүгүндө: “Курулуш буюмдарын өндүрүү үчүн гидравликалык кысоор (пресс)”, “Ири форматтуу керамикалык куру- луш материалдарын өндүрүү үчүн гидравликалык кысоор” авторлору: Джылкычиев А. И., Бекбоев А. Р., Арыкбаев К. Б., Жылкычыев М. К., “Курулуш буюмдарын өндүрүү үчүн гидравликалык кысоор” авторлору: Джылкичиев А. И., Бекбоев А. Р., Жылкычыев М. К., Арыкбаев К. Б., Учуров О. А.

 

Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдердин мамлекеттик реестринде катталган пайдалуу моделдер жөнүндө маалыматтарды камтыйт: Түтүктөрдү төшөө үчүн түзүлүш”, “Суу жылытуучу түтүн чыккыч автору Ибрагимов С.

 

Чыгарылышта Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин жана тейлөө белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган товардык белгилер жана тейлөө белгилери жөнүндө маалыматтары бар. Ага 42 ата-мекендик жана чет элдик товардык белгилери жана тейлөө белгилери кирген.

Андан сырткары Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программаларынын, маалымат базаларынын жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын мамлекеттик реестрлеринде катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтарын камтыйт: “UTS DATA. Нейротарамдык технологияларды колдонуу менен ыңгайлашкан тестирлөөчү системанын дайындар базасы”, авторлору жана укук ээлери: Миркин Е. Л., Савченко Е. Ю., Мусакулова Ж. А.,  “EEGDatClass». Электроэнцефалограмманын дайындарын нейротарамдык жиктөө үчүн программалык-алгоритмдик каражаттардын дайындар базасы”, авторлору жана укук ээлери: Миркин Е. Л., Мусакулова Ж. А., Савченко Е. Ю., Суманов Е. В.

 

 “Интеллектуалдык менчик” расмий журналы шилтемеде:­­­­­­­­ http://patent.kg/doc/im/2017/7.pdf

 

 

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2017-жылдын  31 - декабрына карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5112

Пайдалуу моделдер

39

Өнөр жай үлгүлөрү

6059

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10225

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43761

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511200

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511200