FaLang Language Switcher

 

Жаңылыктар

12.06.2017

Бүгүн Кыргызпатент тарабынан чыгарылуучу “Интеллектуалдык менчик” расмий бюллетенинин май айындагы номери басмадан чыкты

Ай сайын басма ойлоп табуулар, пайдалуу моделдер, товардык белгилер, программалык продуктулар, көрсөткүчтөр, кабарлоолор жана расмий билдирүүлөр боюнча бөлүктөрдү өзүнө камтыйт.

 Бул чыгарылышта Кыргыз Республикасынын ойлоп табуулардын мамлекеттик реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтар кирген.

“Адамдын турмуштук керектөөлөрүн канааттандыруу” бөлүгүнө кыргыз окумуштууларынын ойлоп табуулары кирди: “Нефроптозду дарылоо ыкмасы” авторлору Чернецова Г. С., Алиев Р. Р., “Суу шар аккан каналдар үчүн буруучу курулма” авторлору: Аджыгулова Г. С., Атаманова О. В., “Көлөмдүү темирбетондон тирөөчү дубал” автору: Аубакирова Д. К., “Гидравликалык перфоратор” автору: Ураимов М.  

Механика; жарык берүү; жылытуу; кыймылдаткычтар жана соргучтар; курал-жарак жана ок-дары; жардыруу иштери бөлүгүндө: “Жылытуучу суунун көлөмү өзгөрүлүп туруучу күн энергиясы менен суу жылытуучу орнотмо” авторлору Исманжанов А. И., Рыскулов И. Р.

 “Физика” бөлүгүндө: “Мобилдик байланыш тарамдарынын абоненттерине жарнамалык маалыматтарды жеткирүү ыкмасы” автору Карагяур Г.  

 Чыгарылышта Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин жана тейлөө белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган товардык белгилер жана тейлөө белгилери жөнүндө маалыматтары бар. Ага 40 ата-мекендик жана чет элдик товардык белгилери жана тейлөө белгилери кирген.

Андан сырткары Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программаларынын, маалымат базаларынын жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын мамлекеттик реестрлеринде катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтарын камтыйт: “Адам ресурстарын эсепке алуунун жана башкаруунун автоматташтырылган маалыматтык системасы”, “Чет өлкөлүктөрдү каттоо автоматташтырылган маалыматтык системасы”, авторлору Эшматов Д. Ш., Сердюков С. С., Кененбаева А. А., Абдуллаев Т. Т.,  укук ээси Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы “Инфоком” мамлекеттик ишканасы, “Жарандык автоматташтырылган маалыматтык системасы. “Жарандык” АМС”, авторлору: Ботобекова Э. А., Хамидуллин С. Г., Хромов П. Е., Кененбаева А. А., Абдуллаев Т. Т., укук ээси  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы “Инфоком” мамлекеттик ишканасы, “Android 1.0 жоромолу (Dark Hall) “ШИМС - Шайлоочуларды идентификациялоонун маалыматтык системасы” авторлору жана укук ээлери: Юсупов У. Т., Жалилов С. Н., Суеркулов Э. С., Буржуев А. Ч., Долубаев А. Д., Намазбек уулу А., Тилекбеков Ы. Т.

Маалымат базалары: “Кыргызстандын Сары-Жазындагы кара тумоонун табигый очогунун эпидемиологиясы жана эпизоотологиясы” авторлору: Абдикаримов С. Т., Сариева Г. Е., Сагиев З. А., Базарканова Г. Ж., Шабунин А. Г., Маймулов Р. К., Айтбаева Ж. Т., Джапарова А. К., Мусагалиева Р. С., Абдирасилова А. А., Абдел З. Ж., Курманов Б. К., Софейков В. Г., укук ээси “Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Карантиндик жана өтө кооптуу жугуштуу оорулардын республикалык борбору” мекемеси.

“Интеллектуалдык менчик” расмий журналы шилтемеде:­­­­­­­­ http://patent.kg/doc/im/2017/5.pdf

 

 

 

 

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900