FaLang Language Switcher

 

Жаңылыктар

15.05.2017

Бүгүн Кыргызпатент тарабынан чыгарылуучу “Интеллектуалдык менчик” расмий бюллетенинин май айындагы номери басмадан чыкты

Ай сайын басма ойлоп табуулар, пайдалуу моделдер, товардык белгилер, программалык продуктулар, көрсөткүчтөр, кабарлоолор жана расмий билдирүүлөр боюнча бөлүктөрдү өзүнө камтыйт.

 Бул чыгарылышта Кыргыз Республикасынын ойлоп табуулардын мамлекеттик реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтар кирген.

“Адамдын турмуштук керектөөлөрүн канааттандыруу” бөлүгүнө кыргыз окумуштууларынын ойлоп табуулары кирди: “Ымыркайлардын жана эмчектеги балдардын субдуралдык гематомасын дарылоо ыкмасы” авторлору Омурбеков Т. О., Мураталиев Т. А., “Уйку бездин кескин ириңдүү сезгенишинде уйку бездин баштыкчасын дренаждоо ыкмасы” авторлору: Иманов Б. М., Сыргаев Д. Т., Сопуев А. А., Урманбетов Ч. Т., Турдалиев С. А., “Титан имплантаттарында рельефтүү биоайкалышуучу беттерди түзүү ыкмасы” авторлору: Джумабеков С. А., Курманбаев У. А., Виноградов В. В., Токарев А. В., Тузова О. Л., Виноградов Н. В., Дильдаев Н. С. 

 “Ар түрдүү технологиялык процесстер, ташуу” бөлүгүндө: “Тартуучу арканды толгонуудан сактоо түзүлүшү” авторлору Кыргызстан - Россия Славян университетинин  окумуштуулары Степанов С. Г.

 “Химия; металлургия” бөлүгүндө: “Антигельминттик активдүүлүгү бар жездин (II) дихлоробиси (тетраимидазолу) [CuCl2 · 4C3H4N2]” авторлору Сулайманкулов К. С., Малабаева А. М., Шыйтыева Н., Бердалиева Ж. И., Тоимбетова К. Р., Арзыбаев М. А., Жунушова А. А., Ажыбеков Н. А.

Журналда пайдалуу моделдер менен таанышса болот: “"Мачо-1,618" мончо шыпыргысы” авторлору Кенджеев А. А., Нураков А. К., “Кармагыч курулма” авторлору: Сатаркулов С., Ордобаев Б. С., Мамбетов Э. М.

Ошондой эле өнөр жай үлгүлөрү: “Тротуар плиткаларынын топтому (2 варианты)”, “Тротуардык жабуунун элементи (2 варианты)” авторлору: Бегалиев А. К., Увасилова Н. У., Жоробеков Ж. Ж.

Чыгарылышта Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин жана тейлөө белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган товардык белгилер жана тейлөө белгилери жөнүндө маалыматтары бар. Ага 41 ата-мекендик жана чет элдик товардык белгилери жана тейлөө белгилери кирген.

Андан сырткары Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программаларынын, маалымат базаларынын жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын мамлекеттик реестрлеринде катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтарын камтыйт: “Тоолуу райондордо инженердик-геодезиялык иштер үчүн геодезиялык проекциялар”, автору Абжапарова Д. А., укук ээси  Абжапарова Д. А.,  “Matlabда чектелген ыкма менен чөйрөдө серпилгич толкундун көңдөйү менен өз ара аракеттенүү маселесин чыгаруу үчүн колдонмо программалардын пакети (КПП)” автору Абыкеев К. Д., укук ээси Абыкеев К. Д.

“Интеллектуалдык менчик” расмий журналы шилтемеде:­­­­­­­­ http://patent.kg/doc/im/2017/4.pdf

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900