FaLang Language Switcher

 

Жаңылыктар

15.03.2017

Бүгүн Кыргызпатент тарабынан чыгарылуучу “Интеллектуалдык менчик” расмий бюллетенинин февраль айындагы номери басмадан чыкты

Ай сайын басма ойлоп табуулар, пайдалуу моделдер, товардык белгилер, программалык продуктулар, көрсөткүчтөр, кабарлоолор жана расмий билдирүүлөр боюнча бөлүктөрдү өзүнө камтыйт.

 Бул чыгарылышта Кыргыз Республикасынын ойлоп табуулардын мамлекеттик реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтар кирген. “Адамдын турмуштук керектөөлөрүн канааттандыруу” бөлүгүнө кыргыз окумуштууларынын ойлоп табуулары кирди: Авторлору Ешиев А.М., Ешиев Д.А., Калыков Б.А. “Үстүңкү жаактын көңдөйүн перфорациялоодо аутосөөк менен пластикалоо ыкмасы”, авторлору  Калбаев А.А., Тынчеров Р.Р. “Эки катмардуу көчүрмөнү алууда оңдоо-түзөө үчүн бычак”.

 “Ар түрдүү технологиялык процесстер, ташуу” бөлүгүндө: Авторлору КР Улуттук илимдер академиясынын Химия жана химиялык технологиялар институтунун окумуштуулары Виноградов В.В., Токарев А.В., Тузова О.Л., Виноградов Н.В. “Үстүңкү беттик типтеги катализаторлорду алуунун ыкмасы”.

“Химия; металлургия” бөлүгүндө: “Газбетонду өндүрүү үчүн курам”, “Автоклавдык эмес газбетонду өндүрүү үчүн чийки зат аралашмасынын курамы” авторлору Кыргыз-Орус Славян университетинин окумуштуулары, Касымова М. Т., Дыйканбаева Н. А.,  “Астынан газды өткөргүчү менен тазалоо системасы” (Bottom aspiration purification system) авторлору Сонг Х., Чжан Г., Ван Ф., Лю Я., Ван Л., Ху Х., (ЧАЙНА ЭЛЮМИНУМ ИНТЕРНЭШНЛ ИНДЖИНИРИНГ КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД).

“Курулуш; тоо-кен иштери” бөлүгүндө: “Табигый таштан курулуш буюмдарын-дайындамаларды кесүүнүн айкалыштырылган ыкмасы” авторлору Кыргыз-Өзбек университетинин окумуштуулары Мамасаидов М. Т., Исманов М. М.

“Механика; жарык берүү; жылытуу; кыймылдаткычтар жана соргучтар; курал-жарак жана ок-дары; жардыруу иштери” бөлүгүндө: “Гидротаран” авторлору Бекбоев Э. Б., Бекбоева Р. С.

Чыгарылышта Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин жана тейлөө белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган товардык белгилер жана тейлөө белгилери жөнүндө маалыматтары бар. Аларга 70 ата-мекендик жана чет элдик товардык белгилери жана тейлөө белгилери кирген.

Андан сырткары Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программаларынын, маалымат базаларынын жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын мамлекеттик реестрлеринде катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтарын камтыйт: “Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын сынамык тестирлөөсү” авторлору Эшматов Д. Ш., Тургунбаев А. К., укук ээси Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы «Инфоком» мамлекеттик ишканасы, “Кыргыз Республикасынын Калкынын бирдиктүү мамлекеттик реестринин системасында балдарды жекелештирүү (“КБМР системасында балдарды жекелештирүү)” авторлору Уланбеков А. У., Хромов П. Е., Абдуллаев Т. Т., Кененбаева А. А., укук ээси Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы «Инфоком» мамлекеттик ишканасы.

“Интеллектуалдык менчик” расмий журналы шилтемеде:­­­­­­­­  http://patent.kg/doc/im/2017/2.pdf

 

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900