Авторлорго, авторлордун мураскерлерине жана аткаруучуларга болгон кайрылуу