Соода түйүндөрү

Тейлөө чөйрөсүнүн өнүгүшү менен, дээрлик бардык ири соода борборлорунда кардарларды тартуу максатында соода залдарында жагымдуу музыка чыгып турат. Албетте, бул чыгармаларды жараткан авторлордун интеллектуалдык эмгегинин натыйжасын кыйыр болсо да коммерциялык колдонуу болуп эсептелет. Ушуга байланыштуу, иштеп жаткан мыйзамдардын ченемдерине ылайык, соода ишканалары да автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин пайдалануучулардын катарына киргизилген. Демек, алар дагы Кыргызпатент менен лицензиялык келишим түзүүгө милдеттүү, ошону менен өзүнүн иш чөйрөсүндө автордук укук жана чектеш укуктар маселесин жөнгө салуусу шарт.

Автордук сый акы алар үчүн бекитилген өлчөм түрүндө жана ишкананын жайгашкан жерине, музыка жаңырган аянттын өлчөмүнө жараша эсептелинет.

Лицензиялык келишим