Теле-радиокомпаниялар

Дээрлик бардык телекомпаниялар, радиокомпанияларды айтпаса да түшүнүктүү, өзүнүн ишмердигинде тигил же бул деңгээлде автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин, б.а., музыкалык чыгармаларды, клиптерди ж.б. колдонушат, ансыз бир да канал иштеши мүмкүн эмес болуш керек. Ал эми кабелдик берүү уюмдары дагы бул каналдарды кайра көрсөтүү менен автордук жана чектеш укук объектилерин колдонуучулар болуп саналат.

Ошондуктан музыкалык жана башка чыгармаларды көрсөтүп же угузуп жаткан телерадиокомпаниялар жана кабелдик берүү уюмдары автордук укук жан чектеш укуктар объектилерин колдонуу укугуна Кыргызпатент менен лицензиялык келишим түзүүсү керек. Муну менен алар авторлордон алардын чыгармаларын колдонууга уруксат алышат.

Автордук сый акынын өлчөмү музыкалык жана башка чыгармаларды колдонуу көлөмүнө жана төлөөчүнүн кирешесинин 1%ынан 3%ына чейин болот.

Лицензиялык келишим (телевидение)

Лицензиялык келишим (радио)