Театрлар

Театрлар тарабынан негизинен “чоң укуктагы” деп аталган чыгармалар колдонулат. Бул пьеса, спектакль, опера, балет ж.б.у.с. Мындай чыгармаларда көбүнесе бир нече авторлоштор болот, мисалы сценарийдин автору, композитор, хореограф, котормочу ж.б.у.с. Мындай чыгармаларды коюуда театрлар Кыргызпатент менен лицензиялык келишим түзүп уруксат алышы керек. Чет элдик авторлордун чыгармаларын койгон учурда Кыргызпатент тиешелүү чет элдик автордук коомдор аркылуу театрларга мындай уруксат алууга көмөк көрсөтөт.

Театрлар төлөөчү автордук сый акынын өлчөмү сатылган билеттердин баасынын 15%ын түзөт.

Лицензиялык келишим