Провайдерлер

Интернет технологияларынын өнүгүшү жада калса үйдөн чыкпай туруп эле музыкаларды стационардык үн угузуучу аппараттар менен катар уюлдук телефондорго да жүктөп алууга мүмкүнчүлүк түздү. Азыркы учурда көптөгөн компаниялар ушундай музыка таратуу менен алектенип келүүдө. Мындай учурда бул компаниялар мындай аракеттерге авторлордон уруксат алып, автордук сый акы төлөөсү керек. Бул үчүн Кыргызпатент менен лицензиялык келишим түзүп, бул келишимге тиркеме катарында ар бир чыгарманы көрсөтүү менен уруксат алуусу керек.

Автордук сый акынын өлчөмү музыкалык чыгарманы жүктөөнүн баасынын 10%ын түзөт.

Лицензиялык келишим