Концерт уюштуруучулар

Концерттик оюн-зоок иш-чараларын уюштурууда автордук укук жана чектеш укуктардын ченемдерин сактоо төмөндөгүчө жүргүзүлөт. Концерттин уюштуруучусу Кыргызпатент менен лицензиялык келишим түзүп жана ар бир иш-чараны уюштурууда бул лицензиялык келишимге тиркеме болгон уруксат алып туруусу керек. Концерттик оюн-зоок иш-чараларынын уюштуруучусу болуп, бул иш-чара өтө турган имараттын ээси менен ижара келишимин түзгөн жак саналат.

Автордук сый акынын өлчөмү иш-чарага сатылган билеттердин баасынын 6%ын түзөт.

Лицензиялык келишим