Фонограмма чыгаруучулар

Автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин колдонуучулардын катарына музыкалык чыгармалар жазылган материалдык алып жүрүүчүлөрдүн нускаларын таратуучулар да кирет. Булар, мисалы, музыка жазылган компакт-дистерди, мини-дисктерди, кассеталарды чыгаруучулар. Албетте, автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин колдонуучулардын бул категориясы да колдонуп жаткан чыгармалардын авторлорунан уруксат алып, белгилүү өлчөмдөгү автордук сый акы төлөөгө милдеттүү. Бул үчүн Кыргызпатент менен лицензиялык келишим түзүп, нускалардын алдын ала макулдашылган даанасына уруксат алуусу керек. Колдонуучулардын бул категориясынын уруксат алуусунун өзгөчөлүгү болуп, автордук сый акы продукцияларды сатуунун өлчөмү боюнча эмес, уруксат алганга чейин бардык нусканын даанасына алдын ала төлөө саналат. Эгерде уруксатта көрсөтүлгөн даанадан ашыкча продукциянын саны табыла турган болсо, продукциянын калган көлөмү контрафактылык деп эсептелип алып салууга жатат, ал эми продукциянын ээси жоопкерчиликке тартылат.

Автордук сый акынын өлчөмү ар бир алып жүрүүчүнүн сатуу (CD, DVD ж.б.) баасынын 8%ын түзөт.

Лицензиялык келишим