Кафе, барлар, ресторандар

Коомдук тамактануу жайларынын заманбап системасында музыка чыкпаган кафени, же андан да ресторанды кезиктирүү кыйын. Муну менен ар бир тамактануу жайы кардарлары үчүн ыңгайлуулук түзүп, аларды атаандаштарынан тартат. Бирөөлөрү магнитофон, радио, телевизор койсо, башкалары артисттерди жалдап, жандуу музыка колдонушат. Бирок музыканы коюунун ыкмасына карабай, бул музыкалык чыгармаларды коммерциялык пайдалануу болуп саналат жана буга Кыргызпатент менен лицензиялык келишим түзүү жолу менен авторлордон уруксат алуу зарыл.

Коомдук тамактануу жайларынан алына турган автордук сый акынын өлчөмү анын жайгашкан жерине, отура турган орундардын санына жана тейлөө деңгээлине жараша эсептелинет

Лицензиялык келишим