Мүлктүк укуктарды жамааттык башкаруу боюнча Кыргызпатенттин отчеттору

2011-жылдын отчету

2012-жылдын отчету

2013-жылдын отчету

2014-жылдын отчету

2015-жылдын отчету

2016-жылдын отчету

2017-жылдын отчету