Аткаруучулар үчүн

Урматтуу аткаруучулар! Эгерде Сиздердин укуктарыңар эффективдүү корголуп жана Сиздердин аткаруүздардагы чыгармаларды колдонуу учүн калем акы алгыңыз келсе, Сиздер Кыргызпатент менен мүлктүк укуктарыңызды башкарууга өткөрүп берүү тууралуу келишим түзүп, аткарууларыныздарды каттоодон өткөрүшүнүздөр керек. Бул үчүн Сиздер Кыргызпатентке төмөнкү дарек боюнча кайрылышыңыздар керек:

Бишкек ш., Москва көч. 62 (Ибраимов көчөсү менен кесилишинде), 312 бөлмө, тел. (312) 68-00-86,

Ош ш. тел. (3222) 5-63-06

Аткаруучу менен келишим

Укук ээси менен келишим

Аткарууну каттоого өтүнмө