Жаңылыктар

2
Apr

Кыргызпатент тарабынан чыгарылуучу “Интеллектуалдык менчик” расмий бюллетенинин 2020-жылдын март айындагы номери басмадан чыкты

Ай сайын басма ойлоп табуулар, пайдалуу моделдер, товардык белгилер, программалык продуктулар, көрсөткүчтөр, кабарлоолор жана расмий билдирүүлөр боюнча бөлүктөрдү өзүнө камтыйт.

Бул чыгарылышта Кыргыз Республикасынын ойлоп табуулардын мамлекеттик реестринде катталган ойлоп табуулар, пайладуу моделдер жана өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө маалыматтар кирген. Патенттер өтүнмө ээсинин жоопкерчилигинде берилди.

“Ойлоп тубуулар” бөлүгүнө төмөнкү кыргыз окумуштууларынын ойлоп табуулары кирди: “Жемиштерди жана жашылчаларды кургатуу үчүн дегидратор”, авторлору: Кутанов А.А., Джуматаев М. С., Султаналиев Б. С., “Простата безинин залалсыз гиперплазиясында простатаны тарансуретралдык кесүү ыкмасы”, авторлору: Мамбетов Ж.С., Токторалиев З.Б., “Чополуу минералдык чийки заттан темир камтыган пигментти алуунун ыкмасы”, авторлору: Калдыбаев Н. А., Каримов А., “Суунун турбуленттик агымынын ламинардык чек аралык катмарында ылдамдыктын тигинен кеткен курамынын серпилүү спектринин жогорку жыштыктагы аралыгын аныктоонун ыкмасы”, авторлору: Пресняков К. А., Керимкулова Г. К., Аскалиева Г. О., Першакова Е. Ю.

“Пайладуу моделдер” бөлүгүнө төмөнкү кыргыз окумуштууларынын пайладуу моделдери кирди: “Баскычтуу суу бөлүштүргүч система”, автору: Малабаев А.

Чыгарылышта Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин жана тейлөө белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган товардык белгилер жана тейлөө белгилери жөнүндө маалыматтары бар. Ага 40 ата-мекендик жана чет элдик товардык белгилери жана тейлөө белгилери кирген.

Андан сырткары Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программаларынын, маалымат базаларынын жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын мамлекеттик реестрлеринде катталган программалык продуктулар (жалпы 5) жөнүндө маалыматтар бар.

Буга кошумча өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттердин системалык көрсөткүчү, товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине күбөлүктөрдүн системалык көрсөткүчү жана алардын номерленген көрсөткүчү жөнүндө маалыматтарды, патенттердин күчүн сактап туруу үчүн алым төлөнбөгөндүктөн Кыргыз Республикасынын ойлоп табууларга, моделдерине, өнөр жай үлгүлөрүнө патенттердин, өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттеринин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу, товардык белгилердин күчүнүн мөөнөтүн узартуу үчүн алым төлөнбөгөндүктөн товардык белгилерди каттоонун күчүн токтотуу, мөөнөтүн узартуу, алардын ээлеринин аталыштарын жана даректерин өзгөртүү, Кыргыз Республикасынын патенттик ишенимдүү өкүлдөрдүн мамлекеттик реестринде катталган патенттик ишенимдүү өкүлдөр жөнүндө маалыматтарды жарыялоо жөнүндөгү кабарлоолорду, Кыргызпатентте катталган лицензиялык келишимдер, ГААГА макулдашуусуна ылайык КРда корголуучу өнөр жай үлгүлөрү тууралуу маалыматтарды өзүнө камтыйт.

“Интеллектуалдык менчик 3/2020” расмий журналы шилтемеде:

 

https://drive.google.com/file/d/1n4sfxgwpFDCSbVktchBdghTaZolPfcvs/view

31
Mar

Кезектеги «Стартаптын идеясын каңтип текшерсе болот?» аталышындагы вебинар болуп өттү

31-март күнү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) адистери «Стартаптын идеясын кантип текшерсе болот?» аталышындагы вебинар өткөрүштү. Тренингге «Стартап Кыргызстан» республикалык сынагынын катышуучулары, Кыргызпатенттин кызматкерлери жана стартап долбоорлорго кызыкдар кишилер, жалпысынан 27 киши катышты.
Стартапты ишке киргизүү – оңой иш эмес. Себеби, жаңы башталыштагы стартаптар ишке киргизүү жолунда алгачкы этаптардан тарта бир топ көйгөйлөргө кабылып, ийгилик жолунан чыкпай, көптөгөн маселелерди жаратат. Заманбап рыноктогу иштеп жаткан ыкмалар менен стартап идеялардын бекемдигин жана анын ишке ашуу ийкемдүүлүк жөндөмүн текшерүү вебинардын негизи болуп саналат.
IT чөйрөсүндө 7 жылдык тажырыйбасы бар, «Codify Lab» IT компаниясынын жана IT академиясынын негиздөөчүсү жана жетекчиси Динара Руслан вебинарга спикерлик кылды. Динара Руслан кейстерди практикалык түрдө ачыктап, тирүү пикир алушуу менен сөзүн баштады. Анткени, дал ушул формат катышуучулардын вебинардын жүрүшүндө өздөрүнүн долбоорун текшерүүдөн өткөрүүгө мүмкүндүк түздү. Ар бир каалоочу өзүнүн долбоору менен тааныштырып, катышуучулар жана спикер менен бирге идеянын ишке ашуу ийкемдүүлүк жөндөмү тууралуу талкуулай алды. Кейстерди ачыктоонун жүрүшүндө спикер кантип аракеттин ыраатын сактоо менен стартап идеяны иргесе боло тургандыгын түшүндүрүп берди жана алар 3 пункттан турат:
1) 3 суроодон турган модуль түзүү. Эмне үчүн ушул продукт же компанияга талап болушу керек? Эмне үчүн керектөөчүлөр сиздин кызмат көрсөтүүңүздү пайдаланышы керек? Сиздин продуктуңуздун башкалардан айырмасы эмнеде?
2) Жогорудагы суроолорго жооп берген 3 гипотеза түзүү. Гипотеза түзүү менен сиз өзүңүздүн идеяңызга болгон суроо-талапты аныктап, рынокту изилдеп, өздүк аудиторияңызды, продуктун баасын тактап аласыз.
3) Сурамжылоо жүргүзүү. Бул жерде негизги фактор туура коюлган суроолор, алардын тактыгы жана түшүнүктүүлүгү эске алынышы керек. Ушундай жол менен сиз кызмат көрсөтүүңүздү үзак мөөнөт пайдаланган аудиторияны аныктап, кантип кардарларды тартууну үйрөнөсүз.
Спикер стартапты текшерүүнүн бардык пункттарына токтолуп, угуучулардын суроолоруна жооп берди. Жыйынтыгында катышуучулар кейстерди кенен практикалык түрдө талдоо үчүн ыраазычылык билдиришип, Кыргызпатенттин мындан аркы өткөрүлүүчү онлайн иш-чараларына болгон кызыгуу артып жаткандыгын белгилешти.

26
Mar

«Кантип стартап менен аралыктан иштөөнү уюштурса болот» аталышындагы вебинар

Кыргызпатент «Стартап Кыргызстан» республикалык сынагынын катышуучулары жана жалпы каалоочулар үчүн жаңы форматтагы тренингдерди өткөрүүнү баштады. Ушул жылдын 26-мартында «Кантип стартап менен аралыктан иштөөнү уюштурса болот» деп аталган актуалдуу темада алгачкы вебинар өткөрүлдү. Вебинарга «Стартап Кыргызстан» республикалык сынагынын катышуучулары, Кыргызпатенттин кызматкерлери жана стартап долбоорлорго кызыккан угуучулар, жалпысынан 33 киши катышты.
Вебинардын максаты – ийгиликтүү стартапты ишке киргизүү тажырыйбасы менен бөлүшүү жана кантип стартап менен онлайн режимде иштөөнү уюштурса боло тургандыгы тууралуу айтып берүү. Стартап иретинде башталып, чоң жетишкендиктерге жеткен CORE аталышындагы билим берүү үчүн онлайн-платформасынын негиздөөчүсү, Москвалык эксперт Антон Сажин вебинарга спикерлик кылды. Ал
Россиянын өкмөттүк онлайн-билим берүүнү өнүктүрүү программаларын иштеп чыгууга жана илгерилетүүгө катышкан: заманбап санариптик билим берүү чөйрөсү, ачык билим берүүнүн улуттук платформасы.

Антон Сажин таск-менеджердеги максаттарды фиксациялоо үчүн ресурстарды туура бөлүүгө көмөктөш болгон онлайн-куралдарды пайдалануу менен коюлган милдеттерди аткаруу сырларын айтып берди. Ишкер командасына жумушту бөлүштүрүү үчүн кантип туура милдеттерди түзүшү керектиги туурасында пикир бөлүштү. Спикер, командалык жумушта ишти өз мөөнөтүндө аткаруу үчүн коюлган милдеттин так болуусунун зарылчылыгы тууралуу белгилеп, милдеттердин туура эмес коюлушунун кесепеттери, иштин процессинин жана өндүрүмдүүлүктүн бузулушу боюнча кеп козгоду. Кошумча талкууну жана түшүндүрмөнү талап кылбаган тактык жана дыкаттык туура коюлган милдеттин мисалы боло тургандыгын, мындан сырткары, милдеттин жеткиликтүү болушун, натыйжасы даана сезиле тургандай болушу керектигин кошумчалады.

Вебинар жүрүшүндө катышуучулар аралыкта иштөө үчүн көмөкчү программаларга болгон шилтемелерди өздөрүнө жазып алышты. Алардын бири, максат коюу жана долбоорлорду мониторингдөө үчүн адистештирилген жөнөкөй жана ыңгайлуу курал катары түзүлгөн Trello программасы. Катышуучулардын бул программага болгон кызыкчылыгын билдиришип, стартап долбоорлор үчүн жөнөкөй жана универсалдуу структурасы менен түзүлгөн программаларды пайдалануу боюнча суроолорду беришти. Көпчүлүк суроолор онлайн режимде долбоорлор менен иштөөнү жеңилдеткен кошумча программалар жөнүндө болду.

Вебинардын жыйынтыгында катышуучулар иш-чаранын уюштуруучуларына ыраазычылык билдиришип, окутуунун темасы, айрыкча окутуунун форматы аябай актуалдуу жана пайдаланууга ыңгайлуу экенин баса белгилешти.

26
Mar

Онлайн вебинар!

– Ийгиликтүү питчингдин сыры эмнеде?
– Сиздин питчингде негизинен эмнелер камтылуусу керек?
– еlevator pitch стилинде чыгып сүйлөө (лифте баратып же кофеге кезекке турганда долбоорду презентациялоо)

Дал ушул суроолорго жоопту 2020-жылдын 27-мартында саат 14:30да өтүүчү вебинардык жүрүшүнөн билип алсаңыз болот. Биздин өнөктөштөрдүн катышуусундагы вебинарга жалпы каалоочулар катыша ала тургандыгын кубануу менен билдиребиз. Акыркы учурда стартаптар чөйрөсүндө «Тэкайым» коомдук фонду менен тыгыз кызматташып келебиз. Фонддун негизги миссиясы – STEAM бирикмелерин өнүктүрүүгө көмөктөшүү жана Кыргызстандагы STEAM ге аялдарды жана кыздарды көрсөтүү. Techaim өкүлү Елена Чигибаева катышуучулар менен питчингдеги ийгиликтин сырлары тууралуу пикирлешет.
Биздин жаңылыктарды байкап туруңуз! Кызыктуу жана пайдалуу иш-чараларды сунуштайбыз!

Вебинарга катышуу үчүн:
– Мобилдик телефонуңузга Play market тең ZOOM Clooud Meetings тиркемесин көчүрүңүз;
– Сабактын башталышына 10 минута калганда көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу (шилтеме катталган катышуучуларга жиберилет) вебинардык бөлмөгө кирип үндү жана видеонун жүргүзүлүшүн текшериңиз. Үн төмөн тараптагы сол бурчтан күйгүзөсүз (кулакчынды басуу менен). «Катышуучулар» деп жазылган атайын чат жацгаштырылат;
– Катталуу үчүн телефондор: (996) 550 230 303, (996) 704778164, study@patent.kg

Спикер тууралуу:
Елена Чигибаева:
• “Tech@im” коомдук фондунун негиздөөчүлөрүнүн бири
• 2019-жылдын март айына чейин “TravelHub” туристтик стартабын жетектеген
• TechWomen 2018 бүтүрүүчүсү
• 2011-2013-жыллары фермерлер үчүн алгачкы мобилдик тиркемелерди түзүү боюнча долбоорлорду жетектеген
• 20 дан ашуун ийгиликтүү бизнес пландарды иштеп чыккан
• Региональный Амбассадор и Ментор команды Technovation Challenge @del.laiin командасынын регионалдык Амбассадору жана Ментору

25
Mar

Эми биздин иш-чаралар он-лайн формата жүргүзүлөт

Кыргызпатент “Стартап Кыргызстан” республикалык сынагынын катышуучулары жана жалпы каалоочулар үчүн тренинг өткөрүүнү улантат. Эми биздин иш-чаралар он-лайн форматта жүргүзүлөт.

Биринчи вебинар 2020-жылдын 26-мартында (бейшемби) саат 15:00 дө Санкт-Петербург шаарындагы «CORE» ийгиликтүү стартабын ишке ашырган спикердин катышуусундагы «Стартап менен аралыктан иштөөнү кантип уюштурса болот» темасында өткөрүлөт. Эксперт өзүнүн стартапты ишке ашыруудагы тажырыйбасы менен бөлүшүп, жаңы рынокко кирүүнүн натыйжалуу моделдери жана куралдары тууралуу айтып берет.

CORE – борборлоштурулган онлайн-платформа. Ал пайдалануучулар үчүн жекече сунуштамаларды иштеп чыгуучу аналитикалык системанын жардамы менен билим берүүчүлүк материалдарды түзүү жана билимди текшерүү кызматын аткарат.

Вебинарга катышуу үчүн:

– Мобилдик телефонуңузга Play market тең ZOOM Clooud Meetings тиркемесин көчүрүңүз;
– Сабактын башталышына 10 минута калганда көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу (шилтеме катталган катышуучуларга жиберилет) вебинардык бөлмөгө кирип үндү жана видеонун жүргүзүлүшүн текшериңиз. Үн төмөн тараптагы сол бурчтан күйгүзөсүз (кулакчынды басуу менен). «Катышуучулар» деп жазылган атайын чат жацгаштырылат;
– Катталуу үчүн телефондор: 0550 230 303, 0704 778

Ал эми 2020-жылдын 27-мартында (жума) 14:00 дө баарыңыздарды “Тэкайым” коомдук фондунун стартап боюнча экперти Елена Чинибаеванын катышуусундагы кийинки вебинарга катышууга чакырабыз.

Санкт-Петербургтагы спикер жөнүндө кыскача маалымат:

Сажин Антон Юрьевичhttps://coreapp.ai билим берүүчүлүк онлайн-платформасынын негиздөөчүсү. Долбоор филантроп жана ишкер Рыбаков Игорь Владимирович тарабынан инвестицияланган. Рыбаков фондунун «Улуттук ачык мектеби» программасынын бүтүрүүчүсү, SmartGrid катышуучусу.

«CORE» билим берүү ресурсунун конструктору долбоору 2019-жылы АСИ лидерлик статусун алган.
Россиянын «МИСиС» улуттук изилдөөчүлүк техникалык университетинин онлайн-коммуникация бөлүмүн жана 50дөн ашуун онлайн-курстарды түзгөн openedu.ru, edx.org платформалары үчүн массалык ачык онлайн-курстарын иштеп чыгууну жетектеген.
МТС, Индитекс, Данон, Киви, Волгабас, Стратегиялык демилгелер агенттиги АСИ, Роснано, Россия банкы, «Сирус» борбору, «Россия мүмкүнчүлүктөрдүн өлкөсү» автономдук коммерциялык эмес уюмуну үчүн билим берүүчүлүк продуктуларын иштеп чыккан.

Билим берүү жаатындагы ишке ашкан негизги долбоорлору:
– Россия банкы жана АСИ үчүн 2018 жана 2019-жылдардагы финансылык отчету – https://finzachet.ru
– Россиянын юристтер ассоциациясы жана АСИ үчүн 2-Юридикалык диктанты.
– Артектеги QIWI үчүн Финбаттл.
– ПМЭФ 2018 Блокчейн зачету – ВЭБ жана «МИСиС» автономдук коммерциялык эмес уюму үчүн.
– «Таза тамактануу А дан Я га чейин» аталышындагы баштапкы мектеп үчүн бүткүл Россиялык социалдык долбоору, 2018-жылы мыкты социалдык долбоор аталган – https://zdorovoe.menu
– PCB санариптик жаңырык үчүн 50 IT-адистер боюнча профилдештирүү.
– Волгабас үчүн пилоттук эмес транспорт боюнча 2017-2018-жылдары «Сирус» инновациялык борборунда 2 билим берүүчүлүк сессиясын өткөргөн.
– CORE платформасынын базасында Мегафон билим берүүчүлүк маркет-плейс ишке киргизилген https://education.megafon.ru

Россиянын өкмөттүк онлайн-билим берүүнү өнүктүрүү программаларын иштеп чыгууга жана илгерилетүүгө катышкан: заманбап санариптик билим берүү чөйрөсү (ЗСББЧ), ачык билим берүүнүн улуттук платформасы (ББУП).

23
Mar

Урматтуу кайрылуучулар!

Урматтуу кайрылуучулар,

өтүнмөлөрдү электрондук форматта жиберүүңүздөрдү суранабыз! Суроолор боюнча төмөнкү телефондорго кайрылыңыздар:

23
Mar

Авторлорго, авторлордун мураскерлерине жана аткаруучуларга болгон кайрылуу

Жарандарды жана кайрылууларды кабыл алууга убактылуу чектөө киргизилгендигине (карантин) байланыштуу, Кыргызпатент автордук сыйакыларды (гонорар) төлөө боюнча төмөнкүнү билдирет:

Кыргызпатент 2020-жылдын 23-мартынан тарта автордук сыйакыларды төлөөнү баштайт. Эскертүү! Автордук сыйакылар төлөө авторлорго накталай акча түрүндө эмес, автордун жеке эсебине банк аркылуу которулат.

* Теле жана радиокомпаниялар аркылуу чыгармалары эфирге чыккан авторлор жана аткаруучулар, мындан сырткары ата-мекендик театрлардын сахнасында пьесалары коюлган драматургдар өздөрүнүн Кыргызпатенттин каттоосунда бар, же жок экендиги тууралуу төмөнкү телефондор аркылуу тактап алса болот: 0 (312) 68-15-54, 68-00-86, 0-555-778-120 (Ватсап);

** Автордук сыйакылар төлөө маселелери боюнча төмөнкү телефондор аркылуу байланышыңыз: 68-18-29, 0-700-805-205 (Ватсап), info@patent.kg

Жалпы бөлүм: 68-16-98, 68-19-74 (факс), эл.почта: info@patent.kg

Биздин сайт: www.patent.kg Урматтуу авторлор, баардык суроолор боюнча жогоруда көрсөтүлгөн координаттар аркылуу байланышыңыздар.

 

                                                                                     Кыргызпатенттин пресс-катчысы

                                                                                     Гульбара Кудайбердиева

16
Mar

Кыргызпатент тарабынан чыгарылуучу “Интеллектуалдык менчик” расмий бюллетенинин 2020-жылдын февраль айындагы номери басмадан чыкты

Ай сайын басма ойлоп табуулар, пайдалуу моделдер, товардык белгилер, программалык продуктулар, көрсөткүчтөр, кабарлоолор жана расмий билдирүүлөр боюнча бөлүктөрдү өзүнө камтыйт.

Бул чыгарылышта Кыргыз Республикасынын ойлоп табуулардын мамлекеттик реестринде катталган ойлоп табуулар, пайладуу моделдер жана өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө маалыматтар кирген. Патенттер өтүнмө ээсинин жоопкерчилигинде берилди.

“Ойлоп тубуулар” бөлүгүнө төмөнкү кыргыз окумуштууларынын ойлоп табуулары кирди:  “Ооз көндөйүнүн түбүндөгү жана моюндагы ириңдеген шишиктен дренаждоо түтүгү аркылуу суюктукту активдүү тазалоо ыкмасы”, авторлору: Ургуналиев Б. К., Шаяхметов Д. Б., Борончиев А. Т., Ашиналиев А. А., Степанчук И. В., Байсекеев Т. А., Деркембаева Ж. С., Жолборсов А. А., Туркменов А. М., Туркменов А. А., “Ооз көндөйүнүн түбүндөгү жана моюндагы ириңдеген шишикти дренаждоо түтүгү аркылуу үзгүлтүксүз агызып-жууп тазалоо ыкмасы”, авторлору: Ургуналиев Б. К., Шаяхметов Д. Б., Борончиев А. Т., Ашиналиев А. А., Степанчук И. В., Байсекеев Т. А., Деркембаева Ж. С., Жолборсов А. А., Туркменов А. М., Туркменов А. А., “Ооз көндөйүнүн түбүндөгү жана моюндагы ириңдеген шишикти дренаждоо түтүгү аркылуу үзгүлтүксүз агызып-жууп тазалоо ыкмасы”, авторлору: Ургуналиев Б. К., Шаяхметов Д. Б., Борончиев А. Т., Ашиналиев А. А., Степанчук И. В., Байсекеев Т. А., Деркембаева Ж. С., Жолборсов А. А., Туркменов А. М., Туркменов А. А., “Жогорку вольттуу керамиканы кооздоочу шихта”, авторлору: Касмамытов Н. К., Календеров А. Ж., Макаева К. Т.

“Пайладуу моделдер” бөлүгүнө төмөнкү кыргыз окумуштууларынын пайладуу моделдери кирди: “Пневматикалык барскан”, авторлору: Умаров Т., Боронов Э. К.

Чыгарылышта Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин жана тейлөө белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган товардык белгилер жана тейлөө белгилери жөнүндө маалыматтары бар. Ага 40 ата-мекендик жана чет элдик товардык белгилери жана тейлөө белгилери кирген.

Андан сырткары Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программаларынын, маалымат базаларынын жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын мамлекеттик реестрлеринде катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтар бар.

Буга кошумча өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттердин системалык көрсөткүчү, товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине күбөлүктөрдүн системалык көрсөткүчү жана алардын номерленген көрсөткүчү жөнүндө маалыматтарды, патенттердин күчүн сактап туруу үчүн алым төлөнбөгөндүктөн Кыргыз Республикасынын ойлоп табууларга, моделдерине, өнөр жай үлгүлөрүнө патенттердин, өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттеринин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу, товардык белгилердин күчүнүн мөөнөтүн узартуу үчүн алым төлөнбөгөндүктөн товардык белгилерди каттоонун күчүн токтотуу,  мөөнөтүн узартуу, алардын ээлеринин аталыштарын жана даректерин өзгөртүү, Кыргыз Республикасынын патенттик ишенимдүү өкүлдөрдүн мамлекеттик реестринде катталган патенттик ишенимдүү өкүлдөр жөнүндө маалыматтарды жарыялоо жөнүндөгү кабарлоолорду, Кыргызпатентте катталган лицензиялык келишимдер, ГААГА макулдашуусуна ылайык КРда корголуучу өнөр жай үлгүлөрү тууралуу маалыматтарды өзүнө камтыйт.

 “Интеллектуалдык менчик 2/2020” расмий журналы шилтемеде:­­­­­­­­ http://patent.kg/wp-content/uploads/2020/03/I%D0%9C-22020.pdf

13
Mar

“Стартап Кыргызстан” сынагынын бардык катышуучулары диагностикалык кароодон өткөрүлдү

2020-жылдын 13-мартында “Стартап Кыргызстан” республикалык сынагынын акселерациялык программасынын алкагында ар бир стартап-долбоордун  диагностикалык сессиясы өткөрүлдү.  Атайын диагностикалык кароону өткөрүү үчүн Кыргызпатент  Борбор Азиядагы Америка университетине (БААУ-АУЦА) караштуу “Devcit” маалыматтык технологияларды өнүктүрүү борборунун трекер деп аталган профессионалдык бизнес-консультанттарын кызматташууга тарткан.

Тартипке ылайык, акселераторго стартаптар кандайдыр бир белгилүү болгон өнүгүү этабында келип, диагностикалык кароо долбоордун ошол учурдагы статусун аныктоо жана анын көйгөйүн талдоо үчүн керектелет. Трекерлер менен пикир алышуу стартапчыларга квалификациялуу аналитик менен бирге стратегиялык милдеттерди аныктоо,бизнестеги абалды сырттан кароо, анын көйгөйлөрүн түшүнүү, туура багытка кадам таштап, келечегине көз жүгүртүү мүмкүнчүлүгүн берди. Сессия бир күн толугу менен өткөрүлүп ар бир катышуучуга 45 минута убакыт бөлүндү. Пикирлешүү учурунда трекерлер суроо узатышып, ар бир стартапчы өзүнүн долбоору, идеясы кайдан жаралгандыгы, кантип ишке ашып жаткандыгы ж.б. жөнүндө маалымат берип, трекерлерден баалуу кеңештерди алышты.

Эң негизгиси, трекерлер стартапчылардын катачылыктарына басым жасашты. Ар бир трекердин милдети катышуучулардын өзүнүн долбоорун өнүктүрүү, чечимдерди кабылдоону ишке ашыруу ыкмаларын издөөгө мажбур кылуу үчүн туура суроолорду берүү болуп эсептелет.  Диагностикалык сессиянын аягында ар бир долбоорго жоопту болгон трекерлер тактикалык милдеттерди коюшту. Мисалга, дал ушул продуктка муктаж болгон кишилер менен 20 жолугушуу өткөрүү жана кардарларды табуу, атандаштарды изилдөө менен бирге продукттун артыкчылыгын аныктоо. Диагностикалык кароонун аркылуу катышуучулар өздөрүнүн долбоорлору боюнча ишинин жыйынтыгын туура баалоого, жетишсиз болгон чектөөлөрдү талдоого  жана табууга болгон керектүү кеңештерди алышты. Анан да стратегиялык жана кыска мөөнөттүү максаттарды түзүүгө жетишишти.

Алдыда дагы бир топ тренингдер өткөрүлөт жана финалдык презентацияга даярдыктар көрүлөт.

13
Mar

“Интеллектуалдык менчик дүйнөсү” аталышындагы ашык эшиктер күнү

Бүгүн, Кыргызпатент Кыргыз-Казак университетинин экономика факультетинин 2-3-курсунун студенттери үчүн ачык эшиктер күнүн өткөрдү.

“Ачык эшиктер күнү” ведомствонун студенттердин интеллектуалдык менчик жана инновациялардын маселелерине кызыкчылыгын артыруу, мындан сырткары экономиканын өнүгүшүнө интеллектуалдык менчик чөйрөсүнүн ролу жана мааниси тууралуу маалыматтандыруу максатында уюштурулган салттуу иш-чараларга айланып баратат.

Иш-чаранын жүрүшүндө интеллектуалдык менчиктин маанисин, анын объектилери: ойлоп табуу, өнөр жай үлгүлөрү жана балдар техникалык чыгармачылыгын колдоо боюнча кенен маалымат берилип, Кыргызпатенттин ишмердүүлүгү жөнүндө видеоролик көрсөтүлдү. Студенттерди “Стартап Кыргызстан” республикалык сынагы, акселерация программа жана ушул багыттагы сынактардын келечеги кызыктырды.

Жолугушуунун соңунда студенттерге автордук укук жана чектеш укуктар боюнча комикс журналы белекке берилди.