Жаңылыктар

26
Sep

Интеллектуалдык менчиктин натыйжаларын коммерциялык максатта ишке ашыруу жана пайдаланууга киргизүү

2018-жылдын 25-сентябрында Кыргызпатенттин алдындагы Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фонду Жалал-Абад шаарындагы К. Токтомаматов атындагы эл аралык университетинин базасында “Интеллектуалдык менчиктин натыйжаларын коммерциялык максатта ишке ашыруу жана пайдаланууга киргизүү маселелери боюнча”  иш-чара уюштурду.

Иш-чаранын максаты мамлекеттик жогорку окуу жайларына жеке интеллектуалдык менчик объектилери боюнча коммерциялык ишмердикти киргизүүгө мүмкүндүк берүүчү кеңеш-сунуштарды иштеп чыгуу болуп саналат.

Бул жолугушуунун  соңунда катышуучулар төмөндөгүдөй жыйынтыкка токтолушту. Биринчиден, илимий-билим берүү мекемелеринде  интеллектуалдык менчик объектилерин коммерциялаштырууну активдештирүү боюнча түшкөн сунуштарды эске алуу. Экинчиден, илимий-билим берүү мекемелеринде  мындан ары интеллектуалдык менчик объектилерин коммерциялаштырууну активдештирүү жана ойлоп табуучулук ишмердиктин жигердүүлүгүн арттыруу максатында кызматташуунун жана биргелешип аракеттенүүнүн зарылчылыгын белгилөө.

Аталган иш-чарага  К. Токтомаматов атындагы эл аралык университетинин профессордук-окутуучулук жамааты, ЖАМУ, анын алдындагы Таш-Көмүр жана Кочкор-Ата колледждери, жана башка окумуштуулар, аспиранттар, ММКлардын жана Кыргызпатенттин өкүлдөрү катышты.

 

Гүлбара Кудайбердиева

Кыргызпатенттин басма сөз катчысы

 

26
Sep

Кыргызпатенттин төрайымы ИМБДУнун  мүчө-мамлкекеттеринин отурмунунун 58-сериясында чыгып сүйлөдү

Кыргызпатенттин төрайымы Динара Молдошева баш болгон мекеменин делегациясы 2018-жылдын 24-сентябрында Швейцариянын Женева шаарында башталган ИМБДУнун  мүчө-мамлкекеттеринин отурмунунун 58-сериясына катышты.

Кыргызпатенттин төрайымы Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик түзүмүнүн дараметин бекемдөө жана ушул жаата көп тараптуу алакалашууну өркүндөтүү максатында дүйнөлүк интеллектуалдык менчик тутумунундагы глобалдуу чакырыктарга арналган пленардык отурмуда конференциянын уюштуруучуларына жана катышуучуларына өз сөзү менен кайрылды.

Иш-чаранын алкагында Женевада жайгашкан дипломатиялык корпустун жана эл аралык уюмдардын, ИМБДУнун мүчө-мамлеккеттеринин Ассамблеясына катышкан 191 өлкөнүн өкүлдөрү жана ИМБДУ тарабынан Кыргыз Республикасын маданиятын, чыгармачылык дараметин жана өлкөнүн артыкчылыктарын   көрсөтүү максатында Кыргызпатент тарабынан даярдалган кыргыз элинин салтту билимдери боюнча көргөзмө коюлган.

Кыргыз Республикасынын көргөзмөсү «III-Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары» жана «Боз үй» тематикасында өткөрүлгөн. Ошону менен бирге улуттук шардыктар жана боз үйдүн кичи модели кыргыздарджын салттуу билимдери катары коюлган. Андан сырткары «көк бөрү» жана «салбурун» боюнча стенддер коюлуп, катышуучу делегаттарга азем белек катары тыйындар тапшырылды.

Ошондой эле бир катар эки тараптуу жолугушуулар болуп өттү, анда 2019-жылга болгон иш-пландар жана эки тараптуу кызматташуулар талкууланды.

 

25
Sep

Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы менен кызматташууну өнүктүрүү жөнүндө Келишим

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) жана Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы интеллектуалдык менчикти укуктук коргоо жана сактоо жаатында кызматташууну өнүктүрүү жөнүндө Келишим түзүштү.

Интеллектуалдык менчик чөйрөсүндө мыйзамдуулукту чыңдоонун маанилүүлүгүн эске алып, интеллектуалдык менчикке укуктарды коргоо жаатында прокурордук-тергөө кадрларынын квалификациясын жогорулатуу үчүн кыйла жагымдуу шарттарды түзүү максатында Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын прокурор-тергөө кызматкерлеринин кесиптик даярдоо Борборунун базасында интеллектуалдык менчик чөйрөсүндө прокурор-тергөө кадрларды окутууну жана биргелешкен конференцияларды, семинарларды, тегерек столдорду жана жумушчу жолугушууларды уюштурууну болжолдойт.

Кыргызпатент «Интеллектуалдык менчик укугу» сабагы боюнча окуу планын берүү менен  ушул жаатта окутууну жүргүзмөкчү.

 

25
Sep

Стартовала 58-я серия заседаний государств-членов ВОИС

Делегация Государственной службы интеллектуальной собственности  и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент), возглавляемая председателем Кыргызпатента Д. Молдошевой, принимает участие в 58-й серии заседаний государств-членов Всемирной организации интеллектуальной собственности  (ВОИС), стартовавшей 24 сентября  2018 г. в г. Женева, Швейцария.

В рамках Ассамблей планируется проведение ряда двусторонних встреч, где планируется обсуждение планов мероприятий на ближайшее время  и развитие сотрудничества.

Вместе с тем, в рамках Генеральной Ассамблеи планируется участие Кыргызпатента в «параллельных мероприятиях», наряду с Азербайджанской Республикой, Республикой Таджикистан и Туркменистан от имени Региональной группы стран Центральной Азии, Кавказа и Восточной Европы.

24
Sep

Использование незарегистрированного товарного знака чревато серьезными проблемами для бизнеса

Большинство предпринимателей используют незарегистрированные  товарные знаки, занимаясь только производством товаров и его  продажей, тем самым, вкладывая время, деньги и ресурсы на его узнаваемость и рекламу. Предприниматель совершенно не задумывается о том, что его товарный знак может быть зарегистрирован в определенный момент другим лицом и со дня его регистрации в  Государственном реестре товарных знаков, вступает право его использования у другого лица.

Какие права гарантирует регистрация товарного знака его владельцу? Чтобы ответить на эти вопросы мы обратились в Государственную службу интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент). В ведомстве отмечают, что зарегистрированный товарный знак  служит гарантом качества товаров и услуг, для успешного ведения бизнеса  товар необходимо защитить от подделки недобросовестными конкурентами. Таким образом, чтобы разобраться в этой теме, необходимо товарный знак рассмотреть с точки зрения объекта интеллектуальной собственности. Предлагаем рассмотреть на примерных кейсах различные ситуации с незарегистрированным товарным знаком.

Ситуация 1:

Некая фирма/физическое лицо начинает заниматься производством  товаров и/или оказанием услуг. Чтобы быть узнаваемым придумывает некое обозначение (словесное, изобразительное, комбинированное). «Раскручивается», зарабатывает себе репутацию, занимает свою нишу на рынке однородных товаров и/или услуг, узнаваемо и конкурентоспособно. При этом он не регистрирует товарный знак.

Риск:

В один день получает уведомление от некого физического или юридического лица о том, что им нарушено исключительное право этого лица на товарный знак (схожее или один в один похоже с тем обозначением, которое он придумал «раскручивал» годами). В этой связи, его просят прекратить его использование. Фирма/физическое лицо подает заявку на регистрацию раскрученного им обозначения, но получает отказ, в связи с тем, что законодательством запрещена регистрация товарного знака, сходного до степени смешения или тождественного обозначения в отношении однородных товаров и услуг, зарегистрированного на другое лицо, а приоритет товарного знака, как правило,  устанавливается по дате подачи заявки.

Ситуация 2:

Есть широко известный в мире товарный знак, который охраняется в том числе, и на территории Кыргызской Республики. Правообладатель, в силу каких-то объективных или необъективных причин не использует свой товарный знак, при этом гипотетически в будущем планирует его использовать, в связи с чем, предпринимает все необходимые меры по поддержанию регистрации в силе. При этом важно отметить, что законодательство не запрещает любому лицу обратиться в суд с иском об аннулировании товарного знака, в случае если правообладатель не использует свой товарный знак в течение 3-х лет подряд.

Риск:

Третье лицо обращается в суд с иском об аннулировании товарного знака, доказывает обоснованность своих требований и в результате знак аннулируется. Затем это лицо регистрирует товарный знак на свое имя. При этом, первоначальный правообладатель, который изначально «раскручивал» товарный знак, и имеет правовую охрану этого товарного знака во многих странах лишен права его использования на территории Кыргызской Республики. В этой связи, для того, чтобы «войти» на рынок Кыргызской Республики он будет вынужден «выкупить» знак у лица, которое владеет им на территории Кыргызской Республики.

Ситуация 3:

Есть иностранные товарные знаки, которые не охраняются на территории Кыргызской Республики. Любое лицо или дистрибьютор, который распространяет этот бренд на территории Кыргызской Республики, может зарегистрировать этот товарный знак на свое имя.

Риск:

Лицо или дистрибьютор, а он не один кто возит товар и/или оказывает услугу под этим товарным знаком, начинает запрещать всем остальным, в том числе официальному дистрибьютору или даже самому правообладателю товарного знака использование на территории Кыргызской Республики (кстати, эта ситуация в последнее время, имеет широкое распространение).

 Справочно:

В соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики по товарным знакам, владельцу товарного знака принадлежит исключительное право пользоваться и распоряжаться товарным знаком, а также запрещать его использование другими лицами. Исключительное право на товарный знак возникает с даты внесения товарного знака в Государственный реестр товарных знаков Кыргызской Республики. Приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи в Кыргызпатент заявки, удовлетворяющей требованиям законодательства.

 

24
Sep

Ак ниет бизнести баштоонун учуру келди!

Кыргызпатент чет элдик жана ата-мекендик товардык белгилерди, бренддерди мыйзамсыз жана ак ниет эмес колдонуудан тыюу максатында ишкерлердин, бизнесмендердин, чакан, орто жана чоң бизнестин  кабардар болушун жана маалыматтуулук деңгээлин жогорулатууга багытталган «Ак ниет бизнести баштоонун учуру келди!» агитациялык акциясын жарыйлайт.

Кыргызпатент өзүнүн товардык белгилерин каттоого бизнес өкүлдөрүн чакырат. «Өзүңдү жана өз бизнесиңди коопсуздандыр!» ураанын рынок мамилелеринин субъектилери колдошуна Кыргызпатент ишенет. Катталган товардык белги – ак ниет эмес атаандаштыктын жана котнрафактылык продукциядан кооптонуусуз,  тынч бизнестин өнүгүшүнүн шарты.

Кыргызпатент эскертет, Кыргыз Республикасынын мыйзамдуулугунда башка бирөөнүн товардык белгисин мыйзамсыз пайдалануусу үчүн Кыргыз Республикасынын Кылмыш процессуалдык кодексинин 191 беренесине ылайык кылмыш-жаза жоопкерчилиги жана административдик жоопкерчилиги жөнүндө Кыргыз Республикасынын Кодексинин 341 беренесине ылайык административдик жоопкерчилик каралган.

Маалыматтар: http://patent.kg/ru/trademarks-and-service-marks/

22
Sep

“Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ойлоп табуучусу” Ардактуу наамын ыйгарууга сунуштарды кабыл алуу жөнүндө жарыя!

Кыргызпатенттин алдындагы Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фонду жарандардын ойлоп табуучулук ишмердүүлүгүнө жана өлкөбүздүн интеллектуалдык потенциалынын өнүгүүсүнө кошкон салымын таануу, ошондой эле  сыйлоо максатында “Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ойлоп табуучусу” Ардактуу наамын ыйгаруу үчүн талапкерлердин сунуштарын  кабыл алат.

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыгына сунуштоо тартиби “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктар жөнүндө” Мыйзамына, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктар жөнүндөгү Жобосуна ылайык жүргүзүлөт.

Тагыраак: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/48672,

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/645

Мамлекеттик сыйлыкка сунушталып жаткан ар бир талапкерге  бекитилген үлгүдөгү (№1форма) сыйлык баракчасы, иштеген жеринен  талапкерди  талкуулоо  протоколунун  көчүрмөсү, 3х4 өлчөмүндө эки сүрөт,   алган сыйлыктардын, патенттердин  жана эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү нотариалдык жактан күбөлөндүрүлүп 2018-жылдын 1-ноябрына чейин жөнөтүлүшү керек.

Документтер төмөндөгү дарек боюнча кабыл алынат:

Бишкек шаары, Москва көчөсү, 62

Сурап-билүү телефону: 0777 989808 Исманова Урмат

 

22
Sep

БДИМУнун Алтын медалын жана ЕАПУнун В.И.Блинников атындагы Алтын медалын ыйгарууга сунуштарды кабыл алуу жөнүндө жарыя

Кыргызпатенттин алдындагы Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фонду ойлоп табуучулук, чыгармачылык жана инновациялык ишмердүүлүккө өбөлгө түзүү, ошондой эле ойлоп табуучулардын эмгегин таануу максатында төмөнкү сыйлыктарды ыйгарууга талапкерлердин сунуштарын кабыл алат:

  1. БДИМУнун (ВОИС) Алтын медалы

Тагыраак:  http://www.wipo.int/ip-outreach/ru/awards/

 ЕАПУнун В.И.Блинников атындагы Алтын медалы

Тагыраак: http://www.eapo.org/ru/documents/norm/polog_medal_txt.html

Талапкерлерди көрсөткөн уюмдардын жетекчисинин колу, мөөрү, күбөлөндүргөн бланкка номинацияны көрсөтүү менен кагаз жүзүндө жана  анын электрондук түрүн сунуштайт. Сунушка Окумуштуулар Кеңешинин протоколунун же жалпы эмгек жамаатынын жыйынынын көчүрмөсү тиркелет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2016-жылдын 16-февралында № 19 буйругу менен бекитилген Сыйлыктарды ыйгарууга талапкерлерди көрсөтүү тартибинин 10,15 жана 16-пункттарына ылайык:

  1. Ойлоп табуучулар Кеңешинин Президиумунун отурумунда сунуштар 3(үчтөн) кем эмес учурда гана каралат;
  2. В. И. Блинников атындагы Алтын медалынын ээси БДИМУнун сыйлыгына 3(үч) жылдан кийин гана талапкер болууга укуктуу;
  3. Ойлоп табуучулар Кеңешинин Президиумунун мүчөлөрү жогоруда аталган сыйлыктарга талапкер болууга укугу жок.

Тагыраак: http://patent.kg/index.php/ru/component/content/article/101-laws/vedomstvoluk-aktylar/zhobo/1991-poryadok-predstavleniya-kandidatov-na-prisuzhdenie-zolotoj-medali-vois-i-ili-nagrady-vois.html

Сунуштар 2018-жылдын 1-ноябрына чейин кабыл алынат.

Документтер төмөндөгү дарек боюнча кабыл алынат:

Бишкек шаары, Москва көчөсү, 62

Сурап-билүү телефону: 0777 989808 Исманова Урмат

21
Sep

Кыргыз Республикасынын патенттик ишенимдүү өкүлдөрү менен кызматташуу

2018-жылдын 21-сентябрында Кыргызпатентте Кыргыз Республикасынын патенттик ишенимдүү өкүлдөрү менен кесиптик ишмердүүлүктүн айрым багыттары боюнча жолугушуу өткөрүлдү.

Жолугушууда «товардык белгилерди тартып алуунун» тегерегинде улам-улам келип чыккан талаш-тартыштар жана интеллектуалдык менчик объектилерине укуктук коргоо алуу үчүн өтүнмөлөрдү электрондук берүү мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө сөз болду. Андан сырткары, патенттик ишенимдүү өкүлдөрүнүн кесиптик ишмердүүлүгүн өбөлгөлөө максатында вебинарларды, жолугушууларды, эксперттерди чакыруу түрүндө Роспатент жана ЕАПУ менен кеңешмелерди уюштурууга  Кыргызпатент даяр экендиги белгиленди.

Патенттик ишенимдүү өкүлдөр интеллектуалдык менчик объектилерине укуктук коргоо алуу үчүн электрондук өтүнмө берүүгө кызыкдар экендигин билдиришти. Электрондук түрдө өтүнмөлөрдү берүү учурунда башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын эске алып патенттик ишенимдүү өкүлдөр алымдарды төлөөдө жеңилдиктерди берүү мүмкүндүгүн карап чыгууну суранышты.

 

        

21
Sep

“Кыргыз тили кылымдарды карыткан, Эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан”

Мамлекеттик тил күнүн урматына жана Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүн 90 жылдыгын белгилөөнүн алкагында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында “Кыргыз тили кылымдарды карыткан, Эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан” конкурсу болуп өттү.

Иш-чаранын ачылышында Кыргызпатенттин төрайымы Динара Молдошева мамлекеттик тил биримдиктин жана ынтымактуулуктун негизи экенин белгиледи. “Жаштар арасында мамлекеттик тилдин кадыр-баркын өстүрүү, мамлекеттик кызматкерлердин мамлекеттик тилде жазуу, сүйлөө көндөмдөрүн калыптандыруу, улуттук нарк-насилди сиңирүү максатында бул конкрусту уюштуруудабыз”, – деди Молдошева өз куттуктоо сөзүндө.

Кыргызпатенттин жалпы жамаатын Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил  комиссиянын төрагасы Назаркул Ишекеев жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Билим, маданият жана спорт бөлүмүнүн эксперти Кубанычбек Бекташевдер куттукташты. Н. Ишекеев Кыргызпатенттин айрым кызматкерлерин “Мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө кошкон зор салымы үчүн” Ардак грамоталар жана төш белгилер менен сыйлады. Өз учурунда Н. Ишекеевге Кыргызпатенттин кол сааты жана ыраазычылык каттары тапшырылды.

Конкурска Кыргызпатенттин борбордук аппаратынын жана түзүмдүк бөлүмдөрүнүн эмгек жамааты толугу менен катышты.

Конкурста  7 команда ат салышты.

Конкурс Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына жана Мамлекеттик тил күнүнө тиешелүү 4 тематикада өткөрүлдү:

  1. Айтматовдун чыгармаларынын темасына импровизациялоо;
  2. “Мен иштеген мекеме” деген темада дубал гезит чыгаруу;
  3. Улуттук музыкалык номер (обондуу ыр же бий);
  4. Улуттук тамактын бетачарын жасоо (Бир топ бир улуттук тамак жөнүндө кызыктуу баян жасады).