Жаңылыктар

26
Aug

Кыргызпатент наращивает партнерство в сфере инноваций

21 августа 2019 года в Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) состоялось подписание ряда Меморандумов с партнерами по сотрудничеству.В целях развития сотрудничества в области интеллектуальной собственности и инноваций подписаны Меморандумы о сотрудничестве в сфере поддержки инновационных стартапов с “Бизнес-Академией БПН”, Общественным Фондом «Экселерейт Просперити», Общественным объединением «Я инвестирую в Кыргызстан», «КейДжи Лабс» и  «Союз предпринимателей Кыргызстана».

В рамках соглашений стороны будут заниматься продвижением и популяризацией инновационной деятельности, стимулированием и созданием условий для реализации лучших стартапов.

При подписании Меморандума стороны отметили значимость совместной работы по усилению взаимодействия государственного органа и общественных организаций по вопросам поддержки инициатив в сфере инновационного предпринимательства, а также выработки и развития механизмов продвижения стартапов и смежной деятельности в сфере интеллектуальной собственности и инноваций.

Стороны договорились проводить совместную работу по продвижению программ, направленных на развитие и стимулирование инновационной деятельности, в том числе по организации и проведению ранее объявленного Кыргызпатентом Республиканского конкурса «Лучший инновационный стартап – BIS».

Напомним, заявки на участие в конкурсе на лучший стартап принимаются до 31 декабря 2019 года. Подробности на сайте: www.patent.kg

 

Гульбара Кудайбердиева,

пресс-секретарь Кыргызпатента

23
Aug

«Элсом» мобилдүү тиркеме аркылуу автордук сыйакынын суммасын жеңил эле тѳлѳ

Урматтуу пайдалануучулар (кафе, ресторандардын, соода аянттарынын, кѳңүл ачуу жайларынын, фитнес клубдардын, отелдердин жана сулуулук салондорунун ээлери) эми сиздердин «Элсом» мобилдүү тиркеме аркылуу музыкалык чыгармаларды пайдалануу үчүн автордук сыйакынын суммасын жеңил эле тѳлѳѳгѳ мүмкүнчүлүгүңѳр бар.

Сиздер убакытты үнѳмдѳѳ үчүн «Элсом» тиркемеден «мамтѳлѳмдѳр» барагын таап, «Кыргызпатентке автордук сыйакыга» киресиз жана тѳлѳмдү тѳѳлѳп, басып коесуңар.

21
Aug

Бош кызмат ордуларын ээлөөгө сынак жарыяланат

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык төмөнкү бош административдик мамлекеттик кызмат ордуларын ээлөөгө конкурс жарыялайт:

Уюштуруу иштери жана стратегия бөлүмүнүн башкы адиси (1 бирд.) С-Б

Квалификациялык талаптар:
1. Кесиптик билиминин деңгээли:
– гуманитардык жана табигый илимдер жаатындагы жогорку билими.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
– мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматында иштеген жылын бирге алганда 1ден кем эмес жыл же
тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3төн кем эмес жыл иш стажы;
3. Кесиптик компетенциялары:
Билүүсү зарыл:
– “Патент мыйзамы”, “Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө”, “Товардык белгилер, тейлөө
белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын
Мыйзамдары.
Төмөнкүлөргө жөндөмдүү болушу керек:
– интеллектуалдык менчик чөйрөсүндөгү өнүктүрүүнүн стратегиялык программаларын ишке ашыруу;
– маалыматтык материалдарды даярдоо, баалоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү жана
контролдоо;
– чечимдерди тез кабыл алуу;
– көйгөйлүү кырдаалдарды аныктоо жана чечүү;
– жарандардын кайрылууларын карап чыгуу жана аларга жоопторду даярдоо;
– ведомстволор аралык өз ара иштешүү жана иш боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү.
Көндүмдөр:
– стратегиялык документтерди, бетачарларды иштеп чыгуу;
– маалыматтарды талдоого даярдоо, жалпылоо;
– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;
– натыйжалуу өз ара мамиле түзүү, иш боюнча кат алышууну билүү;
– башкаруу чечимдерин тез ишке ашыруу;
– компьютердик сабаттуулукту жана иш техникасын, зарыл болгон программалык продукттарды билүү.
Кенже административдик мамлекеттик кызмат ордулары үчүн тесттик тапшырмаларды

(негизги тест) түзүүдө пайдаланылуучу ЧУАнын тизмеси:

1. 1. Билүүсү зарыл:
1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2) “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын
Мыйзамы;
3) Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы №43 токтому
менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын
этикасынын кодекси.

 

Интеллектуалдык менчик укуктарын ишке ашыруу бөлүмүнүн жетектөөчү адиси

Укук башкармалыгы (1 бирд.) М-А

Квалификациялык талаптар:
1. Кесиптик билиминин деңгээли:

– жогорку юридикалык билими.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
– стажына талап коюлбайт.
3. Кесиптик компетенциялары:
Билүүсү зарыл:
– Кыргыз Республикасынын Граждандык кодекси; Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодекси;
Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодекси; Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө
кодекси; Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодекси;
– “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”, “Автордук укук жана чектеш укуктар
жөнүндө”, “Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары
жөнүндө”, “Патент мыйзамы”, “Электрондук эсептөө машиналары үчүн программаларды жана маалыматтар
базаларын укук коргоо жөнүндө”, “Интегральных микросхемалардын топологияларын укук коргоо
жөнүндө”, “Селекциялык жетишкендиктерди укук коргоо жөнүндө”, “Кызматтык ойлоп табуулар, “пайдалуу
моделдер, өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө”, “Жашырын ойлоп табуулар жөнүндө”, “Салттуу билимдерди коргоо
жөнүндө” Кыргыз Республикасынын төмөнкү мыйзамдары;
– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 20-февралындагы №80 токтому менен бекитилген
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик
кызматынын Апелляциялык кеңешине каршы пикирлерди, арыздарды берүүнүн жана аларды кароонун
эрежелери;
– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 10-июнундагы № 341 токтому менен бекитилген
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Регламенти.
Төмөнкүлөргө жөндөмдүү болушу керек:
– жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
– документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу аткаруу;
– интеллектуалдык менчик чөйрөсүндө ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаларга талдоо жүргүзүү жана
аны иш жүзүндө колдонуу;
– кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;
– жарандардын кайрылууларын карап чыгуу жана аларга жоопторду даярдоо;
– мамлекеттик жана/же расмий тилде иш боюнча кат алышуу.
Көндүмдөр:
– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу.
Расмий басылмаларды даярдоо бөлүмүнүн адиси (1 бирд.) М-Б

Квалификациялык талаптар:
1. Кесиптик билиминин деңгээли:
– кайсы тармактагы болбосун жогорку кесиптик билими.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
– иш стажына талап коюлбайт.
3. Кесиптик компетенциялары:
Билүүсү зарыл:
– «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын расмий тили
жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдары.
Төмөнкүлөргө жөндөмдүү болушу керек:
– жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
– документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу аткаруу;
– кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;
– жарандардын кайрылууларын карап чыгуу жана аларга жоопторду даярдоо;
– мамлекеттик жана/же расмий тилде иш боюнча кат алышуу.
Көндүмдөр:
– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;
– документтерди расмий тилден мамлекеттик тилге которуу.

Улук административдик мамлекеттик кызмат ордулары үчүн тесттик тапшырмаларды (негизги тест) түзүүдө пайдаланылуучу ченемдик укуктук актылардын жана документтердин тизмеси:

1. Билүүсү зарыл:
1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2) “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын
Мыйзамы;
3) “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
4) “Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
5) “Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
6) Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы №43 токтому
менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын
этикасынын кодекси.

Конкурска катышуу үчүн төмөнкүлөрдү тапшыруу зарыл:
– жеке арызы, кадрлардын эсебин алуу барагы, автобиография, соттолбогондугу жөнүндө маалымкат,
таржымал, 3х4 сүрөт – 2 даана, паспорттун көчүрмөсү, дипломдун жана нотариалдык же иштеген жеринен
күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү.
Документтерди газетада жарыялангандан күндөн тартып (2 сентябрга чейинки мөөнөттө (2-сентябрь дагы
кирет) он жумушчу күндүн ичинде көктөмөгө салып, Бишкек ш., Москва көч. 62  дареги боюнча № 405 иш
бөлмөсүнө тапшыруу керек, тел.68-18-37. Кошумча маалыматтар  www.patent.kg  жана  www.mkk.gov.kg
сайттарында жайгаштырылган.

Эскертүү: квалификациялык талаптарга ылайык келбеген документтерди жана маалыматтарды
берген жарандар конкурска катыша алышпайт.

19
Aug

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ДИЗАЙН КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА

Государственная патентно-техническая библиотека при Кыргызпатенте объявляет Конкурс на лучший дизайн конференц-зала для проведения различных мероприятий. Конкурс объявляется среди профессиональной аудитории: архитекторов, дизайнеров, архитектурных и дизайн-бюро, а также студентов профильных вузов, являющихся постоянными резидентами Кыргызской Республики старше 18 лет. Идея конференц-зала заключается в мобильности с возможностью трансформации зала для различных мероприятий как: конференции, лекции, мастер классы, коворкинг и т.д.

Заявки принимаются до 17:00 часов 9 сентября 2019 года, исключительно в электронном формате по эл.адресу: gptb_kr@patent.kg.

Для более подробной информации обращайтесь по адресу: Бульвар Эркиндик, 58А,

контактные данные: +996 (779)527090; 0(312)625894

www.patent.kg и www.gptb.patent.kg

Положение открытого конкурса на лучший дизайн конференц-зала для широкого пользования.

Победителя ждёт ценный приз!

6
Aug

“Мыкты инновациялык стартап – BIS” Республикалык сынагына катышыңыз!

Кызыктуу бизнес-идеяңыз бар, бирок аны ишке ашырууга каражатыңыз жок болуп жатабы?

Анда “Мыкты инновациялык  стартап – BIS” Республикалык сынагына катышыңыз.

Сынакка катышууга жеке инноваторлорду жана долбоордук топторду чакырабыз.

Сынактын жеңүүчүсүнө бир стартап-долбоорду ишке ашыруу үчүн 500 000 (беш жүз миң) сомго чейин каражат бөлүнөт.

Мындан сырткары сынактын катышуучулары жеке бизнести өнүктүрүү боюнча тренингке, бизнес-план жазуу боюнча сунуш-кеңешмелерди алууга жана бизнес боюнча инвесторлорду жана өнөктөштөрдү табууга мүмкүндүк алат.

Катышуу үчүн арыздар 2019-жылдын 31-декабрына чейин төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек шаары, Москва көчөсү, 62

Сынак боюнча кенен маалымат сайттарына жайгаштырылган. Байланыш телефондору: 0312 68 04 71

Сынактын уюштуруучусу:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент)

Сынактын өнөктөштөрү:

  • «Я инвестирую в Кыргызстан» коомдук бирикмеси,
  • «Business Professionals Network (BPN)» коомдук бирикмеси,
  • «KGLABS» коомдук фонду,
  • «Энактас Кейджи Тимс» коомдук бирикмеси.

Өзүңүздүн стартап-долбооруңузду ишке ашыруу үчүн акча каражатын утуп алууга болгон мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз!

Сынакка катышыңыз!

2
Aug

Реализация положений Марракешского договора

31 июля 2019 года состоялась презентация книг, изданных  общественным фондом «Феномен» при поддержке Фонда Сороса в рамках проекта «Создание условий для получения слепыми и слабовидящими студентами качественного высшего образования». Данное событие является  наглядной демонстрацией практических шагов по реализации положений Марракешского договора в Кыргызской Республике.

Марракешский договор – это первый договор в области авторского права, который четко ориентирован на права человека. Он служит свидетельством того, что системы авторского права являются важным элементом для решения проблемы расширения доступа лиц с ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к книгам и другим печатным произведениям.

Марракешский договор способствует повышению уровня осведомленности общества о необходимости принятия мер в интересах лиц с ограниченными способностями.

Также договор призван расширить доступ к учебным материалам в доступном формате для обеспечения равных возможностей получения образования для лиц с ограниченными способностями воспринимать печатную информацию.

Договор также направлен на обеспечение гарантий авторам и издателям в отношении того, что эта система не будет подвергать их опубликованные произведения опасности неправомерного использования или распространения среди кого-либо, помимо предполагаемых бенефициаров.

На днях ОФ «Феномен» выпустил 18 наименований учебников по общеобразовательным дисциплинам, изданных шрифтом Брайля и 44 аудиоучебника по отраслевым предметам (юриспруденция, медицина, музыка). Экземпляры выпущенных «Феноменом» книг переданы Республиканской библиотеке для детей и юношества им. К.Баялинова, Национальной библиотеке им. А.Осмонова, библиотеке Бишкекского медицинского колледжа, библиотеке Кыргызской национальной консерватории им. К.Молдобасанова и библиотеке Кыргызской государственной юридической академии. Кроме этого, все эти издания доступны для прослушивания на сайте ОФ «Феномен».

Руководитель фонда – Искендер Султаналиев рассказал о том, как велась работа над выпуском книг, над озвучанием аудиоучебников и какую работу провели редакторы и корректоры этих изданий.

В данном мероприятии приняли участие сотрудники Кыргызпатента, которые ответили на вопросы по Законодательству Кыргызской Республики в сфере авторского права.

В завершение презентации учебников всеми участниками были высказаны пожелания успехов И.Султаналиеву и продолжения деятельности ОФ «Феномен» в рамках реализации положений Марракешского договора.

27
Jun

В Бишкеке обсуждены вопросы внедрения инноваций для достижения целей устойчивого развития

26-27 июня 2019 года в Бишкеке состоялось  заседание Одиннадцатой сессии рабочей группы Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) по развитию основанной на знаниях, в   рамках  которой  прошел  Региональный семинар  по инновациям и применению технологий для устойчивого развития.

Организаторы мероприятия Экономическая  и социальная комиссия Организации Объединённых наций   для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Европейская экономическая комиссия Организации Объединённых Наций (ЕЭК ООН) и Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) отмечают необходимость совместных усилий правительств, частного сектора и гражданского общества по достижению целей в области устойчивого развития.

В ходе сессии участники  рассмотрели  проект программного документа «Инновационная стратегия  СПЕКА для устойчивого развития». Документ нацелен на обеспечение устойчивого развития национального потенциала и возможностей стран СПЕКА, необходимых для формирования и реализации инновационной политики для устойчивого развития,  повышения уровня и качества регионального сотрудничества по вопросам внедрения инноваций в поддержку устойчивого развития.

Председатель Кыргызпатента Динара Молдошева в своей приветственной речи отметила, что развитие инноваций является одной из приоритетных задач Правительства Кыргызской Республики. «Тематика мероприятия является одной из важных и актуальных тем, государства члены ООН, в том числе стран СПЕКА поставили сложную задачу по достижению целей в области устойчивого развития, ключевую роль в реализации этой амбициозной задачи играют инновации, поскольку они могут способствовать как технологическому прогрессу, так и  росту благосостояния», – сказала Молдошева.

Эксперты ЕЭК ООН призывают к консолидации усилий для достижения благополучия во всех сферах человеческой жизни. «Инновации – двигатель прогресса и нам необходимо двигаться вперед, мы сможем поделиться передовым опытом», – сказал в своем обращении страновой директор Всемирной продовольственной программы ООН в Кыргызской Республике Андреа Баньоли. Представитель ЕЭК ООН, руководитель проекта «Обзор инноваций Кыргызской Республики» Ральф Хайнрих отметил, что на этом мероприятии впервые участвуют представители всех стран СПЕКА и это поможет продвижению общих целей во всех сферах.

Также в ходе мероприятия были заслушаны страновые доклады по приоритетам национальной политики, рассматриваемые  для включения в инновационную стратегию  для устойчивого развития.

В целях реализации Обзора по Кыргызской Республике «Инновации для устойчивого развития», в котором представлен анализ национальной нормативной правовой базы и институциональных основ для инноваций, а также их влияния на экономические показатели и устойчивое развитие,  Кыргызпатент разработал проект Дорожной карты, который предполагает привлечение донорской поддержки для финансирования инновационных проектов, внедрение системы стимулирования научной среды и сектора предпринимательства. В Обзоре особое внимание уделено понятию «инновации для развития», что означает основанные на инновациях инициативы, которые решают также проблемы развития, он содержит 24 рекомендаций по улучшению инновационной политики в Кыргызстане, а также около 80 конкретных политических действий. В этой связи, в преддверии данного семинара в стенах Кыргызпатента состоялась рабочая встреча с представителями донорских организаций и партнерами по развитию. Донорские организации поддержали начатую Кыргызпатентом работу по продвижению старт-ап проектов и выразили готовность дальнейшего сотрудничества.

На сессиях обсуждены инновационные подходы для общенационального снижения многочисленных рисков в Центральной Азии, статистические данные и применение инновационных технологий стран Азии. Представлены лучшие практики создания технопарков, применения технологий и коммерциализации знаний.

В мероприятии приняли участие  эксперты  ЕЭК ООН, ЭСКАТО, Азербайджана, Афганистана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Кореи, Таджикистана, Таиланда, Туркменистана, Узбекистана, России и Японии.

 

Справочно:

Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) была учреждена в 1998 году и в настоящее время охватывает Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. СПЕКА направлена на укрепление субрегионального сотрудничества в регионе Центральной Азии,

Целью деятельности СПЕКА является укрепление человеческого и институционального потенциала стран-участниц и содействие субрегиональному сотрудничеству.

Гульбара Кудайбердиева,

 пресс-секретарь Кыргызпатента

25
Jun

Прошло первое заседание вновь избранных членов Общественного совета при Кыргызпатенте

25 июня 2019 года в Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) состоялось первое Заседание Общественного совета при государственном органе.

В новый состав Общественного совета Кыргызпатента вошли:

– Салимбү Балтаева, заслуженная артистка Кыргызской Республики, солистка Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова;

– Санжарбек Бексултанов, юрист Юридической фирмы «АРТЕ»;

– Гульнара Ботоканова, доктор философских наук, и.о. профессора кафедры истории и философии Кыргызского национального аграрного университета им. К. Скрябина;

– Тазагүль Закирова, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, драматург, кинодокументалист, почетный профессор Ошского государственного юридического института, президент ассоциации женщин «Насыят»;

– Өскөнбай Козубаев, кандидат философских наук, профессор, заведующий отделом Института философии и права Национальной академии наук Кыргызской Республики;

– Нурмира Омукеева, заведующая кафедрой административного и финансового права Кыргызской государственной юридической академии при Правительстве Кыргызской Республики;

– Алмазбек Токтомаметов, кандидат педагогических наук, президент Кыргызской академии образования.

В своей приветственной речи, председатель Кыргызпатента Динара Молдошева поздравила новый состав Общественного совета с их избранием, выразив искренние пожелания о конструктивной и активной деятельности Общественного совета во благо развития интеллектуальной собственности и представила краткую информацию о деятельности ведомства.

Повесткой дня первого заседания были рассмотрены вопросы  об избрании председателя Общественного совета, его заместителя и секретаря, о назначении членов Общественного совета представителями в конкурсной комиссии на замещение вакантных должностей, в комиссии по проведению государственных закупок, в другие комиссии и рабочие группы Кыргызпатента.

Единогласным решением  Общественного совета на должность председателя избран  О. Козубаев, заместителем председателя избрана Г. Ботоканова, секретарем С. Бексултанов.

 

Справочно:

Общественные советы – это консультативно-наблюдательные органы, созданные на общественных началах из представителей гражданского общества для взаимодействия и сотрудничества с министерствами, государственными комитетами и административными ведомствами, а также осуществления общественного мониторинга над деятельностью этих министерств, государственных комитетов и административных ведомств в установленном настоящим Законом порядке. Общественные советы осуществляют свою деятельность независимо от этих министерств, государственных комитетов и административных ведомств, открыто и в интересах общества.

Общественные советы осуществляют свою деятельность на постоянной основе, на принципах добровольного и безвозмездного участия в их деятельности представителей гражданского общества.  Решения общественных советов носят рекомендательный характер.

Гульбара Кудайбердиева,

пресс-секретарь Кыргызпатента

20
Jun

Кыргызпатент провел рабочую встречу с представителями фитнес-центров и спортивных залов по заключению лицензионных договоров на право использования объектов авторского права

20 июня 2019 года в Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) состоялась рабочая встреча с представителями фитнес-центров и спортивных залов города Бишкек.

На встрече были разъяснены изменения, внесенные в Положения «О минимальных ставках авторского вознаграждения за использование объектов авторского права и смежных прав» утвержденные постановлением Правительства Кыргызской Республики в марте 2019 года,  в том числе обсуждены нормы законодательства об авторском праве и смежных правах Кыргызской Республики. Согласно внесенным изменениям в указанное постановление, спортивные клубы и фитнес-центры  являются плательщиками авторского вознаграждения.

Любое использование произведения  возможно только с согласия автора, в случае использования произведения на территории спортивных клубов и фитнес- центров должны урегулировать вопросы соблюдения авторских и смежных прав с Кыргызпатентом.

Постановление направлено на упорядочение сбора авторского вознаграждения и принято в целях создания благоприятных условий для авторов, исполнителей и творческих людей. При заключении лицензионных договоров с Кыргызпатентом, вышеобозначенные пользователи получат законный доступ к охраняемым произведениям, а авторы и исполнители – соответствующее вознаграждение.

18
Jun

Подписан Меморандум о взаимопонимании между Кыргызпатентом и KIPO

Делегация Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) во главе с председателем ведомства находится с рабочим визитом в Корейском ведомстве по интеллектуальной собственности «KIPO», город Сеул.

В рамках данного визита 18 июня 2019 года состоялась встреча председателя Кыргызпатента Динары Молдошевой с комиссаром KIPO Др.Парк Вонджу. На встрече были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, в частности вопросы консультационного проекта по автоматизации бизнес процессов Кыргызпатента, обучения специалистов и обмена опытом.

Во время данной встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании между Кыргызпатентом и KIPO в области улучшения системы автоматизации интеллектуальной собственности  и создания потенциала с целью создания гибкой и широкомасштабной основы для двусторонней совместной деятельности в этой сфере. В рамках Меморандума будет осуществляться обмен информационными технологиями и специализированными практическими знаниями, обмен данными в сфере интеллектуальной собственности, которые преобразуются в цифровую форму через систему автоматизации интеллектуальной собственности для свободного доступа и эффективного использования информации в этой сфере.

Председатель Кыргызпатента предложила корейской стороне рассмотреть вопрос коммерциализации объектов интеллектуальной собственности Кыргызстана, также разработать межведомственный  план мероприятий по двустороннему сотрудничеству.