Жаңылыктар

25
May

Кыргызпатенттин акселерациялык программасы кызуу жүрүүдө

Май айынын ортосунан баштап “Стартап Кыргызстан” республикалык сынагынын I турунун жыйынтыгы боюнча тандалып алынган 30 стартап 15-июнга чейин өзүнө окутуучулук курсту камтыган, тажырыйбалук жергиликтүү жана чет элдик устаттардын коштоосунда жума сайын өткөрүлчү трекш-сессияларды коштогон Кыргызпатенттин акселерациялык программасынан өтүп жатат.

Ар күн сайын Кыргызпатент тарабынан кызматташууга тартылган Борбор Азиядагы Америка университетине (БААУ) караштуу “Devcit” командасы менен онлайн-тренингдер жана “Сколково” фондунун, Казакстан, Эстония өлкөлөрүнүн алдынкы эксперттери менен ментордук сессиялар өткөрүлүп жатат.

21-майда “Стартап-долбоорлор үчүн каржылоонун схемалары” темасында вебинар өткөрүлдү. Тренингдин спикери катары “Сколково” фондунун регионалдык өнүктүрүү багыты боюнча жетекчиси Екатерина Демидова чыгып сүйлөдү. Тренингдин темасы жаңы ишин баштап жаткан стартапчылар үчүн аябай актуалдуу болду десек болот. Себеби дегенде, ар бир ишкерди өзүнүн долбоорун каржылоо булактары жана инвесторлорду тартуу тууралуу маселелери ойлондурат. Онлайн жолугушууда бизнес-моделдин стратегияларына, инвесторлорду издөө жана алар менен сүйлөшүү жүргүзүү маселелерине, келишимдерди түзүүлөргө байланыштуу суроолор каралды. Белгиленген темалар боюнча тренингдин деталдык презентациясы даярдалды. Анда лектор “Сколково” инновациялык борбору жана кызматташуу мүмкүнчүлүктөрү тууралуу айтып берди. Спикер тарабынан практикалык бөлүк каралып, анда катышуучулар лектор менен маектешүү жана тема боюнча ар түрдүү суроолорду берүү мүмкүнчүлүгү болду. Мындан сырткары, угуучулар “Сколково” фондунда окуу жана тажырыйба алмашуу мүмкүнчүлүктөрүнө кызыгышты

Маркетинг баарына таасир этет: продуктка, сатууга, бааны түзүүгө, логистикага. Мисалга, маркетинг ким керектөөчү болуп саналарын, кандай баа ал үчүн ыңгайлуу болорун жана продукту алууга кандай шарттар ыңгайлуу болорун аныктайт жана ушунун баары бааны түзүүгө жана сатуу жайларына таасирин тийгизет.

22-майда БААУга караштуу инновациялык колледжинин өнүктүрүү боюнча директору Елена Барановски “Маркетинг жана сатуу” темасында онлайн-практикум өткөрүп, практикумда төмөнкүлөр тууралуу айтып берди: Стартаптын башкы максаты кардарларды тартуу жана акча иштөө. Ал эми маркетингдин максаты – ошол кардарларды тартып келүү жана стартаптын акча табуусуна көмөктөшүү. Маркетинг стартап үчүн алгач гипотзаларды текшерүү жана коммуникациянын оптималдуу каналдарын издөөгө окшош, а продукту алгылатууга маркетологду ишти баштагандан тарта тартуу керектелет.

Онлайн жолугушуунун жүрүшүндө Елена мындан сырткары, максаттуу аудитория бардык маркетингдик ишмердиктин маанилүү аспекти болуп эсептелерин; Товарга максаттуу аудиториянын болуусу керектөөчүлөрдүн тобуна багат алууга, алар үчүн идеалдуу товарды түзүүгө, аны туура коммуникация менен аларга керектүү жерде сатууга мүмкүндүк берерин;  Стартаптын маркетингдик компаниясынын эффективдүү критерийлери болуусу шарт экендиги; Маркетолог өзү үчүн ИНКны (KPI) (ийгиликтин негизги көрсөткүчтөрү) аныктап алып, бардык аракетти максатка жетүүгө багыттоо керектиги, анан сөзсүз түрдө жыйынтыктарды тестирлөө керектигин; Тестирлөө коммуникациянын кайсы каналдары жана усулдары иштеп жаткандыгын, кайс бирисинен убакытты жана каражатты үнөмдөө үчүн баш тартса боло тургандыгын аныктоого жардам берерин айтып өттү.

Спикер компаниянын жаңылыктарын көрсөтүүнүн, маркетингдик активдүүлүктү ананстоонун, кардарлар менен түздөн-түз байланышуунун негизги шарттуу акысыз түрдөгү  коммуникациялык каналдардын бири экендигин белгиледи. Эгер кеп имиджди түзүү, белгилүү аудитория үчүн такталган мессенджерди түптөө, түздөн-түз болбогон каналдарды рационалдуу пайдалануу тууралуу жүрсө: социалдык тармактар, инстаграмм, ЖМК, компаниялардын сайттары ж.б. Баракчалардын функционалы алгылатуунун стратегиясын жөндөөну, жарнама менен сапаттуу иштөөнү, пайдалануучуларга акциялар, арзандатуулар тууралуу оперативдүү билдирип турууну, жаңы кардарларды тартуу боюнча иш-чараларды ишке ашырууну шарттайт.

Андан кийин Елена кейстерди практикалык түрдө талдоого негизделген тирүү маек уюштурду. Ар бир каалоочу өз долбоорун презентациялап, спикер менен бирге продуктун конкреттүү артыкчылыгы жана максаттуу аудиториясы жөнүндө талкуулоого мүмкүнчүлүк түзүлдү. Кейстерди талдоодо тренер максаттуу аудитория менен иштөөнүн базалык принциптери жөнүндө айтып, ар бир катышуучу менен максаттуу аудиториянын портретин түзүштү.

23-май күнү “Стартапчылардын типтүү катачылыктары” аталышында онлайн-жолугушуу өткөрүлдү. Тренингге спикери катарында жаңы иш баштап жаткан стартапчылардын өсүүсүнө жана инвестицияларды алууга тоскоолдук кылган негизги катачылыктарын талкулоо үчүн “Сколково” фондунун Вице-президенти Александр Окунев чакырылды.

Александр Окунев жаңы ишин баштаган стартап-долбоорлордун ишкерлердин негизги көйгөйлөрү, болжолдуу эсептөөлөрдү өз жолунда басып өтүү тууралуу иш жүзүндө эмне болуп жаткандыгын көрсөткөн реалдуу мисалдарды келтирүү менен айтып берди.

Спикер өз сөзүндө бир нече негизги катачылыктарды белгиледи: жеке бизнеске болгон соо эмес көз карашты, долбоордон күткөнүң ар качан эле рыноктун талабы болуп жаткан процесстерге төп келе бербейт тургандыгын айтты. Мындан сырткары, социалдык тармактардагы алгылатуудагы катачылыктар тууралуу айтылды. Окуневдун сөзүнө таянсак, продукт боюнча пиар иштерин жүргүзүүнүн чеги менен социалдык тармактарда убакытты коротуунун айырмасын билүү маанилүү. Спикер жумуштун эффективдүүлүгүн жогорулатуу үчүн жумушту бөлүштүрүүгө кишилерди тартуу, өздүк иш милдеттерди бөлүштүрүүнүн үстүндө иштөө керектигин баса белгиледи.

25-майда Казакстандык эл аралык спикердин катышуусундагы “Долбоорлорду башкаруунун өкүлчүлүктөрү” темасында кезектеги тренинг өткөрүлдү. Тренингдин спикери катары долбоорлорду башкаруу боюнча тренер, эл аралык сертификаттуу долбоордук менеджер, ошондой эле “SAGE Kazakhstan” эл аралык долбоордун эксперттик комиссиянын төрагасы Зарина Биюмбаева чакырылды.

Зарина долбоордун жашоо цикли, милдеттердин зарылчылыгы, даярдоо пррцесси, башкаруу чечимдерин кабыл алуу жана усулдарды пайдалануу сыяктуу негизги аспекттери жөнүндө айтты. Андан кийин долбоор менен иштөөнүн негизги өзгөчөлүктөрү белгиленди:

1) долбоордун башынан анын бүтүшүнө чейин жалпы жашоо циклин, үзгүлтүксүз комплекстүү пландоону жана контролдоону  башкаруунун зарылчылыгы;

2) Долбоорду башкаруу процессинде долбоордун жыйынтыгы менен долбоорду түзүүнүн процессине бирдей көңүл буруу;

3) долбоорду ишке ашыруу учурундагы кабыл алынган чечимдерге караганда  баштапкы базада кабыл алынган чечим долбоордун аяктоо процессине жана анын жалпы баасына чоң таасир берет;

Мындан сырткары, тренер компаниялардагы долбоорлорду башкаруу үчүн колдонулган долбоорлорду башкаруунун жеткилең ыкмаларынын жана инструменттеринин топтому менен тааныштырды. Катышуучулар компаниянын долбоорлорунун кошумча процесстерин башкаруунун жана долбоордун башкы белгилеринин алкагында  долбоордук документтештирүү менен иштөө, долбоордун уставын туура иштеп чыгуу жөндөмдөрүн үйрөнүштү.

Зарина Биюмбаеванын катышуусунда 28-майда өткөрүлүүчү кийинки  практикумда катышуучулар долбоордун ишинин иерархиялык структурасын түзүшөт.

Ар бир онлайн-жолугушуунун аягында катышуучулар өздөрүнүн стартап-долбоорлорунун мисалында суроолорду беришип, көлөмдүү интерактивдүү жана мазмундуу тренингдер үчүн ыраазычылык билдиришти.

25
May

Тренинг “Финансылык моделдештирүү жана салыктар”

О26-май саат 17:00дө “Енот” интернет-басмасынын негиздөөчүлөрүнүн бири, КРда Ticketon билеттерди сатуу боюнча онлайн-сервисинин директору Даниэль Абдылдаевдин спикерлигинин астында “Финансылык моделдештирүү жана салыктар” темасында онлайн тренинг өткөрүлөт.

Вебинардын жүрүшүндө финансылык пландарды иштеп чыгуунун практикалык жөндөмүнө ээ болуу тууралуу сөз жүрөт

Тренингге катышууну каалагандар катталуу үчүн төмөнкү телефон номерге кат жазса болот:
+996 (779) 52 70 90

Эскерте кетсек, Кыргызпатент “Стартап Кыргызстан” республикалык сынагынын акселерациялык программасын жүргүзүүнү улантып жатат.

Бир ай ичинде I-турдун жыйынтыгы менен тандалып алынган 30 стартаптын авторлору Борбор Азиядагы Америка университетине караштуу Devsit командасы тарабынан жаңы билим жана эксперттик колдоо алышат. Мындан сырткары, стартап жана бизнес жаатындагы Сколоково, Казакстан, Эстониялык жана жергиликтүү алдыңкы эксперттер менен бирге өздөрүнүн долбоорлорунун үстүнөн иштөө мүмкүнчүлүгүнө ээс болушат.

Акселерациялык программа инновациялык идеяларды жана технологияларды кеңейтүүгө, долбоордун потенциалдык өсүү чекитин жана көйгөйлүү жерлерин аныктоого, бизнести өнүктүрүүнү тездеткен бар болгон ресурсту колдонуу мүмкүнчүлүгүн алууга, пайдалуу байланыш тарамдарын кеңейтүүгө көмөктөшөт. Эскерте кетсек, сынактын финалында мыкты деп аталган стартаптар 500 000 сомго чейин финансылык колдоо алышат.

Маалымат иретинде:

Даниэль Абдылдаев Кыргызстандагы Ticketon онлайн-билеттерди сатып алуу боюнча Орто Азиядагы чоң сервистин директору болуп саналат.

25
May

Тренинг: “Долбоорлорду башкаруунун өзгөчөлүктөрү”

Бүгүн саат 17:00дө “Стартап Кыргызстан” республикалык сынагынын стартапчылары үчүн кезектеги “Долбоорлорду башкаруунун өзгөчөлүктөрү” темасында тренинг өткөрөбүз. Спикер катары тажырыйбалуу эл аралык эксперт Зарина Биюмбаева чыгып сүйлөйт.

20
May

Тренинг: “Башкаруунун заманбап инструменттери”

Биз “Стартап Кыргызстан” республикалык сынагынын стартапчылары үчүн бизнес акселерацияны улантабыз.

Долбоорлорду башкарууга кабылган ар бир киши долбоорлордун натыйжасын көрүү үчүн ар качан өзгөрүлүп туруучу шарттарда, жамааттык татаал жумушту уюштуруу түйшүгүн түшүнөт, бардык көрүлгөн аракеттер пайдасыз болуп калышы да мүмкүн. Ушундай долбоорлор менен иштөөдө ийкемдүү ыкма болгон Agile, Scrum, Kanban аталышындагы долбоорлорун башкаруу өтө ыңгайлуу жана идеалдуу туура келет. Дал ушулар боюнча, “Башкаруунун заманбап инструменттери” темасында 20-май күнү өткөрүлгөн, эки жарым саатка созулган вебинардын спикерлери “Компаньон” банкынын кызматкери Мамбетова Ажара жана “Светофор” интернет маркплейсинин маркетинг-контенти бөлүмүнүн башчысы Чилмергенова Фариза кенен түшүндүрүп беришти.

Спикерлер аgile, scrum, кanban тууралуу негизги билим берип, кардарды жана анын зарылчылыгын жакшы түшүнө билүүгө, тез арада, минималдуу ресурстарды пайдалануу менен жаңы продуктуларды рынокко чыгарууга көмөктөш болгон долбоорлорду башкаруунун инструменттери, ошондой эле, scrum негизинде программалык камсыздоону иштеп чыгууга болгон ыкмалар тууралуу баяндашты.

Вбинардын жүрүшүндө спикерлер IT компанияларда, бизнес секторундагы компанияларда реалдуу абалда Agile туура колдонууну мисалдар менен даана көрсөтүшүп, команда менен эркин өз ара түшүнүшүү, долбоордун натыйжалуулугу, кардар менен өнөктөштүктө пикир алышуу жана өзгөрүүлөргө болгон даярдык өңдүү негизги ролду ойногон баалуулуктарды белгилешти. Scrum процесстер уюмдарды бизнес максаттардын өзгөрүшүнө жооптуу болгон, тез өзгөрүүчү шарттарга жана продуктарды түзүүгө жеңил ыңгайлашууга көмөкчү болот. Scrum натыйжалуу жыйынтыктардын сапатын жогорулатууну, долбоордун сценарийин, иштин этабын так баалоону жана мыкты көзөмөлдөөнү шарттайт.

Ажара Мамбетова командадагы жумушту жолго салуучу жана милдеттерди өз мөөнөтүндө аткаруучу так жана даана милдеттерди коюунун маанилүүлүгүн белгиледи. Туура милдеттерди түзүүнүн мисалы болуп дааналык жана тактык эсептелинет, алардын бири Trello программасы – милдеттерди түзүү жана мониторинг жүргүзүү үчүн жөнөкөй жана ыңгайлуу инструмент.

Кызыктуу жана пайдалуу онлайн жолугушуунун алкагында көптөгөн суроолор жана кейстер талкууланды жана коомдук фондун спикерлери мындан аркы кызматташтыкка өз ара кызыктар экенин билдиришти.

20
May

“Стартап Кыргызстан” сынагынын бизнес акселерациясы башталды

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) жергиликтүү жана эл аралык эксперттер менен өнөктөштүктө республикалык “Стартап Кыргызстан” сынагынын катышуучуларын окутууну жүргүзүүдө.

Онлайн-режимдеги биринчи вебинар “Стартап үчүн CRM-система сатууларды жана милдеттерди башкаруу” темасында өткөрүлдү. Спикер катарында комплекстүү IT-чечимдерди жандандыруучу, бизнес турмушун жеңилдеткен, Кыргызстандагы алдыңкы компаниялардын бири болгон “CRM Technologies” компаниясынын генералдык директору Улан Джумашев чыгып сүйлөдү. Улан Джумашев CRM системасынын программалык камсыздоодогу орду, мындан сырткары, системаны бизнес-системаны жөндөө ыкмасы катарында кантип пайдаланса болот тургандыгы тууралуу айтып берди. Спикер кардарларды тартууга жана сатуунун өсүүсүнө шарт түзгөн стартапты жөндөө системасынын иштөөсүн көрсөтүү үчүн катышуучулардын ар биринин долбоорунун мисалында CRM кенен түшүндүрдү. Анан да лиддер жана лиддердин скоринги менен иштөөнү жеңилдеткен CRM-системасын кантип колдонуп жана аны  кантип уюштурса болот тургандыгын көрсөтүп берди. Катышуучулар тарабынан лиддерди тартуу маселеси, сатууну таратуу ыкмасы кандай иштейт, өздөрүнүн долбоорлорунда CRM-системасын колдонууда кандай артыкчылыктарды эске алуу керектиги жөнүндөгү суроолор берилди.

Кыргызпатент атайын стартапчылар үчүн “Сколково” фондунун вице-президенти Александр Окуневдун катышуусундагы “Натыйжалуу менеджмент, “Сколково” командасынын тажырыйбасы” аталышындагы ментордук сессияны уюштурду.
“Сколково” фонду инновациялык чөйрөдөгү демилгелерди колдоого алган, мындан сырткары, “Стартап Кыргызстан” сынагынын жыйынтыгы менен тандалып алынган турмушка ылайыктуу долбоорлорду жана стартаптарды биргеликте көмөктөшүүгө жана ишке ашырууга кызыкчылыгын билдирген Кыргызпатенттин өнөктөшү.

Окунев “Сколково” инновациялык борборунун экосистемасынын структурасы жана эволюциясы, резидент катары калыптануу жолу тууралуу айтып өттү. Анын пикиринде резидент статусуна талапкер болгон долбоорлор келечектүү делген IT, БиоМед, ЭнергоТех, ЯдерТех жана Космос тармактарына байланыштуу болуусу керек. Резидент статусун алууга өтүнмө берүү үчүн сөзсүз түрдө юридикалык жак болуу зарыл эмес. Сессия учурунда санариптештирүү чөйрөсүндө долбоорлорду ишке ашырууну, долбоорлорду өнүктүрүү үчүн мүмкүн болгон инфраструктураны пайдалануу зарылчылыгын шарттаган мамлекеттик программалардын баалуулугу белгиленди.

Ушуга кошумча, Александр Окунев жаңы башкаруучулук инструмент – натыйжалуу менеджмент туурасында баяндап, ал менеджмент компаниянын ишмердигиндеги негизги инструмент экенин белгилеп өттү. Ал эми продакт-менеджердин баалуулугун өзүнчө бөлүп карады. Себеби дегенде дал ушул продакт-менеджер продуктунун кимге керектиги, кайсы бизнести өзүнө тартса боло тургандыгы, рыноктун канчалык үлүшүнө басым койсо боло тургандыгы туурасында ойлонуп, эсебин чыгарат. Сессиянын катышуучулары продакт-менеджер менен маркетологдун базалык айырмачылыктары жөнүндө түшүнүк алышты. Маркетолог туура жарнамалоо, сатууну жүргүзүү боюнча иш алып барса, продакт-менеджер аябай белгилүү продуктулар продуктунун сапатын жакшыртууга максималдуу багытталганын жакшы биле тургандыгы баса белгиленди.

Жалпысынан ментордук сессия ачык-айкын жана жогорку маанайда өткөрүлдү. Катышуучулар өздөрүнүн долбоорлорунун мисалында жарыш суроого чыгышып, чоң кызыгууну билдиришти. Көбүнчө суроолор стартапчылар үчүн кошумча программаларга жана пайдалуу байланыштарды алмашууга байланыштуу болду.
Алдыңкы бир ай бою “Стартап Кыргызстан” республикалык сынагынын стартапчылары үчүн уюштурулган күн сайын өткөрүлүүчү бизнес акселерациясы улантылат.

17
May

Кыргызпатент “Стартап Кыргызстан” республикалык сынагынын акселерациялык программасын онлайн форматта улантат

Кыргызпатент “Стартап Кыргызстан” республикалык сынагынын акселерациялык программасын онлайн форматта улантат.

Бир ай ичинде I-турдун жыйынтыгы менен тандалып алынган 30 стартаптын авторлору Борбор Азиядагы Америка университетине караштуу Devsit командасы тарабынан жаңы билим жана эксперттик колдоо алышат. Мындан сырткары, стартап жана бизнес жаатындагы Сколоково, Казакстан, Эстониялык жана жергиликтүү алдыңкы эксперттер менен бирге өздөрүнүн долбоорлорунун үстүнөн иштөө мүмкүнчүлүгүнө ээс болушат. Акселерациялык программа инновациялык идеяларды жана технологияларды кеңейтүүгө, долбоордун потенциалдык өсүү чекитин жана көйгөйлүү жерлерин аныктоого, бизнести өнүктүрүүнү тездеткен бар болгон ресурсту колдонуу мүмкүнчүлүгүн алууга, пайдалуу байланыш тарамдарын кеңейтүүгө көмөктөшөт. Эскерте кетсек, сынактын финалында мыкты деп аталган стартаптар 500 000 сомго чейин финансылык колдоо алышат.

Эмесе, биринчи трениг “CRM-стартап үчүн система – сатууларды жана милдеттерди башкаруу” темасында 19-майда саат 13:00 өткөрүлөт. Спикер иретинде “CRM Technologies” компаниясынын генералдык директору Улан Джумашев чыгып сүйлөйт. Вебинарда катышуучулар төмөнкү мүмкүнчүлүктөрдү ала алышат:

– Стартап үчүн CRMдин кареги эмнеде?
– CRM-системаны кантип колдонсо болот?
– Кардарлардын базасын, лиддердин жана сатуудардын эсебин кантип жүргүзсө болот?
– Команда үчүн CRMде таск-менеджментти кантип колдонсо болот?

Тренингге катышууну каалагандар төмөнкү номерлер боюнча байланышып, каттоодон өтсө болот: (996) 550230303, (996) 704778164.

Спикер тууралуу кыскача:

Улан Джумашев (Ulan Dzhumashev) – Кыргызстандагы алдыңкы компанияларынын бири болгон, бизнестин ишин жеңилдетүү үчүн комплекстүү IT-чечимдерди жандандырган “CRM Technologies” компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири жана анын генералдык директору. “CRM Technologies” компаниясы сатуу жана маркетинг бөлүмдөрүн автоматташтыруу, CRM-системаларды жандандыруу, кеңселерди телефондоштуруу, байланыш-борборлорун (тексттик байланыш-борборлорду, онлайн салттарды), электрондук документ жүгүртүү жана техникалык колдоону жандандыруу боюнча долбоорлорду ишке ашырууга адистештирилген.

14
May

Кыргызпатент автордук укук объектилерин катоо ишин улантат

Урматтуу чыгармалардын жана программалык продуктулардын авторлору! Кыргызпатент автордук укук объектилерин катоо ишин улантат.

Өзүңүздөрдүн чыгармаларыңызды каттоого өтүнмөлөрдү берүү маселелери боюнча сунуш-кеңешмелерди төмөнкү телефондор аркылуу алсаңыздар болот: 0555778216, 0555778120

9
May

9-май!

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) Улуу жеңиштин 75 жылдыгы менен жалпы Кыргызстандыктарды куттуктайт!

Ушул тынч заман, жаркын келечек, жеңиш үчүн улуу кармашта эрдик көрсөткөн баатыр аталарыбызга таазим этебиз!

Заманыбызда тынчтык өкүмүн сүрүп, өлкөбүз бөөдө кырсыктан алыс, бейпилдикте өнүгүү жолуна сапар алсын!

Башка согуш көрбөсүн деп жер үстү,
Чоң аталар кан душманды жеңишти.
Жаркын болуш үчүн биздин келечек,
А көптөрү курман болуп кетишти.

***

Жеңиш күнү – майрамдардын майрамы,
Жеңиш күнү – бейпилдиктин сайраны.
Жер эненин ак тилегин туу туткан,
Жеңиш күнү – улуулуктун байрагы!

6
May

Кыргызпатент тарабынан чыгарылуучу “Интеллектуалдык менчик” расмий бюллетенинин 2020-жылдын апрель айындагы номери басмадан чыкты

Ай сайын басма ойлоп табуулар, пайдалуу моделдер, товардык белгилер, программалык продуктулар, көрсөткүчтөр, кабарлоолор жана расмий билдирүүлөр боюнча бөлүктөрдү өзүнө камтыйт.

Бул чыгарылышта Кыргыз Республикасынын ойлоп табуулардын мамлекеттик реестринде катталган ойлоп табуулар, пайладуу моделдер жана өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө маалыматтар кирген. Патенттер өтүнмө ээсинин жоопкерчилигинде берилди.“Ойлоп тубуулар” бөлүгүнө төмөнкү кыргыз окумуштууларынын ойлоп табуулары кирди: “Көз алмасынын сырткы кабыгы жабыркаганда тигүүнүн ыкмасы”, автор: Сулайманова Г.М., “Супер-эго таасири менен шартталган максаттардын терс кырдаалдык жүйөлөрүн жана терс жүйөлөрүн диагностикалоо ыкмасы”, автор: Цыбов Н. Н., “Балдардын ооз көңдөйүнүн былжырлуу челинин сезгенүү ооруларын дарылоо ыкмасы”, авторлор: Суеркулов Э. С., Юлдашев И. М., Юлдашева Г. И., Абдышев Т. К., Жумашова Н. К., Сооромбаев А. А, “Бозо” улуттук суусундугун алуу үчүн орнотмо”, авторлор: Тилемишова Н. Т., Садиева А. Э., Абдраимов А. А., Халмуратов Р. С., “Айкалыштырылган күн-шамал энергетикалык орнотмосу”, авторлор: Чериков С. Т., Сатыбалдиев А. Б., “Розацеа менен ооруган оорулуулардын гепатобилиардык системасынын функционалдык патологиясын диагностикалоо ыкмасы”, авторлор: Балтабаев М. К., Балтабаев А. М., Балтабаева Л. М.

“Пайладуу моделдер” бөлүгүнө төмөнкү кыргыз окумуштууларынын пайладуу моделдери кирди: “Баскычтуу суу бөлүштүргүч система”, автору: Малабаев А.

Чыгарылышта Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин жана тейлөө белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган товардык белгилер жана тейлөө белгилери жөнүндө маалыматтары бар. Ага 55 ата-мекендик жана чет элдик товардык белгилери жана тейлөө белгилери кирген.

Андан сырткары Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программаларынын, маалымат базаларынын жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын мамлекеттик реестрлеринде катталган программалык продуктулар (жалпы 21) жөнүндө маалыматтар бар.

Буга кошумча өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттердин системалык көрсөткүчү, товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине күбөлүктөрдүн системалык көрсөткүчү жана алардын номерленген көрсөткүчү жөнүндө маалыматтарды, патенттердин күчүн сактап туруу үчүн алым төлөнбөгөндүктөн Кыргыз Республикасынын ойлоп табууларга, моделдерине, өнөр жай үлгүлөрүнө патенттердин, өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттеринин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу, товардык белгилердин күчүнүн мөөнөтүн узартуу үчүн алым төлөнбөгөндүктөн товардык белгилерди каттоонун күчүн токтотуу, мөөнөтүн узартуу, алардын ээлеринин аталыштарын жана даректерин өзгөртүү, Кыргыз Республикасынын патенттик ишенимдүү өкүлдөрдүн мамлекеттик реестринде катталган патенттик ишенимдүү өкүлдөр жөнүндө маалыматтарды жарыялоо жөнүндөгү кабарлоолорду, Кыргызпатентте катталган лицензиялык келишимдер, ГААГА макулдашуусуна ылайык КРда корголуучу өнөр жай үлгүлөрү тууралуу маалыматтарды өзүнө камтыйт.

“Интеллектуалдык менчик 4/2020” расмий журналы шилтемеде:¬¬¬¬¬¬¬¬

http://patent.kg/wp-content/uploads/2020/05/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%C2%AB%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA%C2%BB-%D0%B7%D0%B0-2020-%E2%84%964.pdf

6
May

7-майда “Каткелди” аталышындагы китептин видеопрезентациясы болот

2020-жылдын 7-майында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) Улуу Ата Мекендик согуштагы Жеништин 75 жылдыгына карата чыгарылган “Каткелди”  китебинин видеобетачарын өткөрөт.

Белгилүү коомдук ишмер, физика-математика илимдеринин кандидаты, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек синирген ишмер Роза Айтматова менен жазуучу, полковник Асан Ахматовдун  китебинин негизин согуш жылдарында чыны менен почточу болуп иштеген өспүрүм бала, 15 жашында оорукта аткарган эмгеги үчүн “1941-1945-жж. Улуу Ата Мекендик согуштагы каарман эмгеги үчүн” деген медал менен сыйланган, учурда техникалык илимдердин доктору, академик, 90 жаштагы карыя Ильгиз Айтматовдун эскерүүлөрү түздү.

“Каткелди” китеби мектеп окуучуларына арналган, бирок ошол эле учурда элинин тарыхын, басып өткөн жолун сыйлаган, өнүгүү боюнча ой жүгүрткөн ар бир инсанга кызыктуу болмокчу.

Кыргызпатент бул китепти басып чыгаруу менен өсүп келе жаткан муундун жарандык жоопкерчилик сезимин, окуяларга туура баа берүү менен мамиле кылууга тарбиялоо, негизгиси – өсүп келе жаткан муунду улуттук негизги баалуулуктарга: улууларды урматтоого, коомдук жоопкерчиликке, өлкөнүн тарыхый жана маданий мурастарын сактоого үйрөтүү максатын көздөйт.

Китеп 1000 нускада мамлекеттик жана расмий тилде чыгарылды. Китептин электрондук варианты Кыргызпатенттин расмий сайтынын Жарыялоолор рубрикасында жеткиликтүү (шилтеме).

Видеопрезентация 7-майда ыргызпатенттин ютуб каналында жайгаштырылат:

https://www.youtube.com/channel/UC7KsQpQl56jFfpJIHRvVZwg

Кыргызпатенттин Фейсбук расмий баракчасында:

https://www.facebook.com/kgpatent/

Кыргызпатенттин Инстаграмм баракчасы: @startup_kyrgyzstan,

телеграмм каналы: @startup_kg

твиттер баракчасы: @startup_kg