Жаңылыктар

21
Nov

Кыргызпатент интеллектуалдык менчик объектилерин укуктук коргоо маселелери боюнча кыска мөнөтүү окутуу курстарын өткөрдү

2019 жылдын 19-20-ноябрында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында (Кыргызпатент) интеллектуалдык менчик объектилерин укуктук коргоо маселелери боюнча кыска мөөнөттүү курстар өткөрүлдү. Окутуу курстун максаты интеллектуалдык менчик объектилерин укуктук коргоо жана сактоо негиздери жана интеллектуалдык менчик чөйрөсүндөгү практикалык билимдер менен  тааныштыруу болуп саналат.

Тренингдин жүрүшүндө интеллектуалдык менчик объектилерин иштеп чыгуудагы жана колдонуудагы өзгөчөлүктөрдү жакшы түшүнүүгө жардам берген интеллектуалдык менчиктин укуктук коргоо жана сактоо маселелери, ошондой эле улуттук жана эл аралык өтүнмөлөрдү каттого өтүнмөлөрдү берүү таризи каралды. Автордук укуктардагы каракчылык, программалык камсыздоодогу контрафакт жана ак ниетсиз атаандаштыктан интеллектуалдык менчикти коргоо темалары катышуучулардын өзгөчө кызыгуусун арттырды.

Катышуучулар санариптик чөйрөдө интеллектуалдык менчик тармагындагы каракчылык жана башка укук бузуулар менен байланышкан темалардын актуалдуулугун баса белгилеп, практикалык маселелерди чечишти.  Катышуучулар бул жаатта Кыргызпатент тарабынан өткөрүлгөн лекциялык сабактарды улантууну суранышты.

Кыска мөөнөтүү курска Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот адилеттигинин жогорку мектебинин окутуучулары, Прокуратура жана Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын кызматкерлери, Э. Алиев атындагы Ички иштер министрлигинин академиясынын жана Кыргыз Мамлекеттик Юридикалык академиясынын окутуучулары, Борбор  Азиядагы Америкалык университетинин жана Н. Исанов атындагы Кыргыз Мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин студенттери, ошондой эле Кыргызпатенттин жаңы кызматкерлери катышты.

Окутуу курстун аягында 34 катышуучуга Кыргызпатенттин тастыктамалары тапшырылды.

21
Nov

Чүй областык китепкананын базасында кезектеги Технологияларды жана инновацияларды колдоо борбору ачылды

2019-жылдын 20-ноябрында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) Чүй областык китепкананын базасында кезектеги 26-чы Технологияларды жана инновацияларды колдоо борборун (ТИКБ) ачты. Анын негизги милдети ойлоп табуучуларга жана жаратмандарга ар тараптан маалыматтык, усулдук колдоо көрсөтүү жана кеңеш берүү болуп эсептелет жана региондогу интеллектуалдык дараметтин жана инновациялык жигердүүлүктүн өсүшүнө көмөктөшүүгө багытталган.

ТИКБнын ачылышында Кыргызпатентке караштуу Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондусу жана Чүй областык китепканасы Кызматташуу боюнча Макулдашууга кол коюшту. Иш-чаранын жүрүшүндө, дүйнөлүк, региондук жана улуттук патенттик документациялык фонддорго болгон мүмкүнчүлүктү камсыздаган Евразия патенттик-маалыматтык системасына (ЕАПАТИС) кирүүгө ачкыч (логин жана пароль) берилди.

Иш-чаранын алкагында Кыргызпатенттин кызматкерлери тарабынан Кыргыз Республикасында ТИКБ тармагынын ишмердүүлүгү жана интеллектуалдык менчик системасы жөнүндө маалыматтар,  ошондой эле, патенттик маалыматтарды издөө боюнча Интернет-ресурстарды жана Интеллектуалдык менчиктин Бүткүл дүйнөлүк уюмунун (ИМБДУ) академиясынын дистанттык курстарын пайдалануу жөнүндө презентациялар берилди.

Белгилүү болгондой, Чүй областык китепканасы областагы 210 райондук, шаардык, айылдык китепканалардын ишин жүзөгө ашырып, китепканалардын фондун толуктайт, калктын бардык катмарынын категориясын китепкана-библиографиялык тейлөөнү жүзөгө ашырат. Ошондой эле, маалымдама-библиографиялык издөөнү, тематикалык маалымкаттарды жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү ишке ашырат.

 

Маалымат үчүн:

Кыргызпатентке караштуу Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фонду ИМБДУнун колдоосу менен Кыргыз Республикасында ачылган ТИКБнын тармактарынын ишмердүүлүгүнүн координатору болуп эсептелет.

ТИКБ тармагын түзүүнүн максаты – Интеллектуалдык менчик жаатындагы маалымат базаларын жеткиликтүү кылууну камсыздоо, патенттик жана патенттик эмес маалыматтарды колдонуунун натыйжалуулугун арттыруу, аймактык деңгээлде патенттик укук чөйрөсүндөгү билимдерди жайылтуу болуп саналат.

Борборлор интеллектуалдык менчик жаатындагы эл аралык маалыматтык ресурстарга болгон акысыз мүмкүнчүлүктөрдү жүзөгө ашырышат.

Азыркы күндө көптөгөн регионалдык ТИКБларда дүйнөлүк, регионалдык жана улуттук патенттик документациялык фонддорго болгон мүмкүнчүлүктү камсыздаган Евразия патенттик-маалыматтык системасына (ЕАПТИС) кирүүнүн толук мүмкүнчүлүгү бар. ЕАПТИСтин орус тилдүү фондунда Евразия патенттик ведомствосунан, Россия, Евразия аймагындагы, анын ичинде Евразия патенттик конвенциясынын документациялары көрсөтүлгөн.

Борборлор өзүнө жүктөлгөн милдеттерди ишке ашыруу үчүн төмөнкү милдеттерди аткарат:

  • патенттик маалыматтар ресурстарына болгон мүмкүнчүлүктү камсыздайт жана маалыматтык базаларда издөөнү жүргүзүүнү окутат;
  • интеллектуалдык менчиктин маселелери боюнча конференция, семинар жана башка иш-чараларды өткөрөт;
  • интеллектуалдык менчик жаатындагы мыйзамдар боюнча маалымат берүү кызматын көрсөтөт.

Борборлордо илимий бирикмелердин өкүлдөрү, ойлоп табуучулар, студенттер өндүрүштүк менчик объектилерин каттоого арызды толтуруу, товардык белгилерди каттоого арыз берүү, технологияларды өнүктүрүү жана инновацияларды илгерилетүүгө байланыштуу техникалык жана патенттик маалыматтарды алышат.

14
Nov

«Тамчылатып суугаруу технологиясы үчүн технологиялык жабдуулардын жергиликтүү үлгүлөрүн жасоо» инновациялык долбоорунун бетачары болуп өттү

2019-жылдын 14-ноябрында «Тамчылатып суугаруу технологиясы үчүн технологиялык жабдуулардын жергиликтүү үлгүлөрүн жасоо» инновациялык  долбоорунун  бетачары болуп өттү. Аталган инновациялык долбоор Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) «Мыкты инновациялык долбоор-2016»   конкурсунун жыйынтыгы боюнча тандалып алынып, азыркы учурда иш жүзүнө киргизилди.

Иш-чаранын максаты аталган инновациялык долбоордун жыйынтыгын анын өзгөчөлүгүн, актуалдуулугун көрсөтүп, мындан ары коммерциялаштыруу үчүн ойлоп табуучу менен бизнес-коомчулуктун ортосунда аянтча түзүү болуп саналат. Буга чейин Кыргызпатент тарабынан долбоорду иш жүзүнө ашыруу үчүн 700 000 сом берилген.

Долбоор тамчылатып сугаруу технологиясы үчүн жер астындагы сууларды пайдалануу жана иштелип чыккан жергиликтүү технологиялык жабдууларды колдонуу аркылуу, кайрак жерлерди натыйжалуу пайдаланып, ал жерлерде экономикалык кирешелүү айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүп, агротехниканы сактап, сугат арыктарын оңдоого кетүүчү каражттарды үнөмдөп, фермердин жашоо шартын жакшырышын жана келечекте Кыргызстандын айыл чарбасы өнүгүшүн шарттаса болот.

Келечекте айыл чарбасы үчүн сугат сууну сарамжалдуу пайдалануу маселесин чечүү жолу болуп тамчылатып сугаруу технологиясын колдонуу саналат. Бул технологиянын аркасы менен учурдагы жана келечектеги суу таңкыстыгын чечип жана жаңы технологиялык деңгээлге чыгып, келечекте өлкөбүздүн азык түлүк коопсуздугун камсыз кылса болот деп эксперттер айтууда.

Кеңири суроо-талапка карабай учурда айыл чарба өндүрүшүнө тамчылатып сугаруу технологиясын киргизүү мүмкүн болбой жатат, мунун себеби болуп, көнүмүш сугат технологиясынан арыла албагандык, жаңыга өтө албай жаткандык жана тамчылатып сугаруу технологиясы үчүн жергиликтүү, арзан жабдуулардын жоктугу болуп деп өз оюн долбоордун автору, техника илимдеринин кандидаты Рыскул Касымбеков билдирди.

Маалымдама: Кыргызстан суу байлыктары өз аймагында калыптануучу Орто Азиядагы жападан жалгыз өлкө болуп саналат. Орто Азиядагы мөңгүлөрдүн 45% жакыны Кыргызстандын аймагында жайгашкан. Өлкөнүн жалпы айынтынын 4,1% мөңгүлөр түзөт. Бирок, акыркы убакта мөңгүлөр ыкчам эрүүдө жана бул көрсөткүч 20% төмөндөгөн. Адистердин эсептөөлөрү боюнча 2010-2025 жылдарга мөңгүлөрдүн эришинин натыйжасында суунун көлөмүнүн көбөйүшү жана андан ары суунун 42-20 куб.м. өлчөмүндө азайышы болжолдонууда, бул болсо 2000-жылдагы суунун 44төн 88 пайызга чейинки көлөмүн түзмөкчү.

Бул процесс суу менен камсыз болуусунун танкыстыгын жана жердин асылдуулугунун төмөндөшүн шарттайт жана келечекте олуттуу социалдык жана экономикалык көйгөйлөрдү жаратышы мүмкүн.

Гүлбара Кудайбердиева,

Кыргызпатенттин басма сөз катчысы

13
Nov

Проведен тренинг для сотрудников 5 канала

Извините, этот текст доступен только в “Русский”.

13
Nov

«Өткөн күндөр даңкталмайын, бүгүнкү күн баркталбайт»

Кыргыз Республикасында 2017 – жылдан тарта 7-8 ноябрь күндөрү «Тарых жана ата-бабаларды эскерүү күндөрү» деп белгиленет. Ушул мезгилден баштап Мамлекеттик патенттик – техникалык китепканада «Өткөн күндөр даңкталмайын, бүгүнкү күн баркталбайт» деген аталыштагы туруктуу көргөзмө өз ишин алып барууда.

Көргөзмө Улуу Үркүн, Февраль жана Октябрь Революциясы, Репрессия курмандыктары, Эгемен Кыргызстан тууралуу кеңири маалыматтарды камтып, окурмандарды өзүнө тартат.

Көрөрман көргөзмөгө коюлган Үркүн тууралуу адабияттардан кыргыз элинин башына түшкөн оор сыноого белгилүү публицист Кубан Мамбетовдун «Восстание 1916 года» аттуу орус тилине которулган китебин жана «Кандуу көтөрүлүш» аттуу эки томдон турган китептерин барактап отуруп туш болсо, «Борбордук Азияны дүңгүрөткөн улуттук боштондук көтөрүлүшкө 100 жыл» аттуу «Тарых жана мурас» түрмөгүнөн жарык көргөн басылмадан бул окуянын 100 жылдык мааракесине арналган илимий жыйындын баяндамалары, макалалар, архивдик ж.б. маалыматтар менен тааныша алат. Мындан сырткары көргөзмөдөгү Бактыбек Максүтовдун «Улуу көтөрүлүш», акын-жазуучулардын «Үркүн» аттуу чыгармалар жыйнагы да окурмандын зор кызыгуусун туудурат. Ал эми жазуучу Каныбек Иманалиев жазган «Шабдан баатыр» аттуу көлөмдүү чыгармасындагы бул улуу окуяга арналган бөлүгү да окурманды кайдыгер калтырбайт деген ишеничибиз бар.

1917-жылы болуп өткөн Февраль жана Октябрь Ревоюциялары болбогондо кыргыз элинин тагдыры кандай болот эле? Балким мамлекеттүүлүгүбүздүн азыркы бекем пайдубалы да түптөлбөй, кыргыз элинин келечек тагдыры ташка чабылар беле, ким билет? Бул эки тарыхый окуяны чагылдырган бөлүмдө А.П. Ненароковдун «1917: краткая история, документы, фотографии» аттуу китеби өзгөчө орунду ээлейт жана окурмандын көңүлүн дароо эле өзүнө бурат. Бул китеп Октябрь Революциясынан 80-жылдарга чейинки СССРдин өнүгүү жолун ырааттуу жана кеңири чагылдырган энциклопедиялык маанидеги ири басылма. Андан ыклас коюп, назар бурган окурман совет доорундагы өнүгүү доорубузду тарых тастыктаган нукура маалыматтар, архивдик материалдар жана фотосүрөттөр менен тааныша алат.

Ал эми көргөзмөнүн репрессия курмандыктарына арналган бөлүмүнөн китеп окурманы таланттуу жазуучу, драматург Мар Байжиевдин «Ташим Байжиев», М.Жусупова менен Т.Өмүрбековдордун калемине таандык «Төрөкул Айтматов коомдук-саясий жана мамлекеттик ишмер», В.А. Воропаева менен С.В. Плоскихтердин калемине таандык «Две страницы репрессированной науки» ж.б. китептер жана массалык маалымат каражаттарынан алынган материалдар менен тааныша алат жана артка карай саресеп салып, тарыхтын өктөм, катаал учурларын сезимден өткөрөт. Бул баа жеткис адабияттардан окурман каргашалуу репрессия кыргыз элинин интеллигенциясынын мыкты өкүлдөрүн кыргынга учуратып гана тим болбой, анын келечегине да аёосуз балта чапканын өкүнүү менен кабыл алып, ал окуяларга сезим баасын береринде шек жок.

Ал эми эгемен жылдарын чагылдырган бөлүмдүн ажарын жаш мамлекетибиз басып өткөн тарыхый жолду баяндаган «Биздин Кыргызстан» аттуу энциклопедиялык басылма, Эл аралык Интербилим борбору тарабынан даярдалып жарык көргөн «Көп улуттуу Кыргызстан: Бир мекен баарыбызга энчиленген» аттуу китеп, Т. Жуманалиев тарабынан түзүлгөн «История Кыргызстана в схемах и комментариях», О. Ибраимовдун «История кыргызского государства (постсоветский период) » китептери ачып турат.

Мамлекеттик патенттик-техникалык китепкананын кызматкерлери даярдап, улам жаңы материалдар менен толукталып турган бул көргөзмө, биздеги болуп өткөн иш-чарага келген окурмандарды кайдыгер калтырбай көптөгөн өзгөчө жаш муундардын кызыгуусун арттырып, маалыматтарды кызыгуу менен окуп, алып жатышты. Ошондой эле тарыхый окуяларды талдап, тариздөөгө кызыккан окурмандар журтуна жакындан жардам берет жана Ата-Мекенди сүйүүгө, патриоттуулукка үндөп, мекенчил болууга чакырат деген терең ишеничибиз бар.

12
Nov

Обучающий тренинг для таможенников

12 ноября 2019 года Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) провела обучающий тренинг для таможенников на тему «Выявления контрафактных товаров и их отличия от оригинальных товаров» в Учебном центре Государственной Таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики.

Целью семинара является повышение осведомленности в выявлении контрафактных товаров с предоставлением информации о зарегистрированных товарных знаках компаний-правообладателей. На тренинге приняли участие сотрудники таможенных постов Центра таможенного оформления ЖДТ «Северная», МТО «Кант» Северо-восточной таможни, ЦТУ СЭЗ «Бишкек», таможни аэропорта «Манас» и др, общее количество участников составило 15 человек.

В последние годы увеличилось количество экономических правонарушений связанных, в том числе с торговлей контрафактным товаром. Контрафакт может выражаться в незаконном использовании, копии брендов, нарушении авторского права в форме противоправного тиражирования программных продуктов, книг, видео- и аудиозаписей. Чаще всего являются контрафактными – товары массового потребления, завоевавшие рынок и популярные среди населения. Среди огромного изобилия продукции подделки выявить довольно сложно. Немногие потребители знают, как отличить подделку от оригинала. Однако есть ряд признаков, зная которые, можно себя обезопасить. Оригинальные товары отличаются высоким качеством. Между тем и контрафактный товар может быть качественным и стоить дорого. При этом ни продавцы, ни тем более потребители даже догадываться не будут о природе продукции. Об этом рассказали в ходе обучающего тренинга  представители Казахстанской юридической компании Scmitt&Orlov Intellectual Property (Шмитт и Орлов Интеллектуальная собственность), а также сотрудники Кыргызпатента.

Были продемонстрированы наглядные примеры и образцы оригинальной и контрафактной продукции брендовых товарных знаков, как Longchamp, Coach MSM и т.д., также были предоставлены буклеты с информацией об отличительных признаках оригинальной продукции правообладателей. Проведение подобных мероприятий и обмен информацией имеют практическое значение для выявления контрафактной продукции таможенными органами.

Справочно:

Schmitt&Orlov Intellectual Property (Шмитт и Орлов Интеллектуальная собственность) является международной фирмой, специализирующейся на вопросах интеллектуальной собственности с головным офисом в Пекине. Офисы компании также расположены в странах СНГ, включая Россию и Казахстана, а также Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Камбоджа, Тайладн и Гонконг). Компания тесно сотрудничает с клиентами, чтобы создать стратегии защиты прав интеллектуальной собственности для удовлетворения их конкретных потребностей.  http://schmitt-orlov.asia/

1
Nov

“Турдакун Усубалиев: өмүрү жана тагдыры” китебинин расмий бетачары болуп ѳттү

2019-жылдын 30-октябрында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) тарабынан Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз Улуттук консерваториясы менен биргелешип, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн калкасында Осмонакун Ибраимовдун “Турдакун Усубалиев: өмүрү жана тагдыры” китебинин расмий бетачары  Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз Улуттук консерваториясынын чоң залында болуп өттү.

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2019-жылдын 2-февралындагы №19      “Т. Усубалиевдин туулган күнүнүн 100 жылдыгын майрамдоо жөнүндө” Жарлыгын ишке ашыруу, ошондой эле иш-чараларды өз убагында даярдоо жана улуттук жогорку деңгээлде ийгиликтүү өткөрүү максатында Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин 2019-жылдын 6-мартындагы №6 буйругу менен түзүлгөн Уюштуруу комитети тарабынан 2019-жылдын 3-июлунда бекитилген  Мааракелик иш-чараларды даярдоо жана өткөрүү планынын 5-пунктун аткаруу максатында Осмонакун Ибраимовдун “Турдакун Усубалиев: өмүрү жана тагдыры” китеби Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатенттин) материалдык-техникалык колдоосу менен Т. Усубалиевдин 100 жылдык мааракесине карата жарык көрдү.

Иш-чарага Турдакун Усубалиевдин үй-бүлө мүчөлөрү, туугандары, достору, замандаштары жана Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын, Жогорку Кеңешинин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, белгилүү коомдук жана мамлекеттик ишмерлер, Турдакун Усубалиевдин 100-жылдыгын мамлекеттик жогорку деңгээлде даярдоо жана өткөрүү боюнча уюштуруу тобу, Турдакун Усубалиевдин 100-жылдыгын майрамдоо боюнча Республикалык коомдук уюштуруу комитети, борбордук жогорку окуу жайлардын студенттери, мамлекеттик кызматкерлер жана мектеп окуучулары катышты.

Китеп жөнүндө маалымат:

Турдакун Усубалиев (1919 – 2015) Кыргызстандын советтик жана Совет мезгилинен  кийинки заманынын узак жашаган саясий ишмери болгон. Ал Кыргызстан Компартиясынын БКсынын биринчи катчысынын кызматында республикага дээрлик чейрек кылым жетекчилик кылып, анын экономикалык жана маданий өнүгүшүнө чоң салым кошкон. Горбачевдук кайра куруунун жылдарында Усубалиев ээлеген кызматынан бошотулуп, катаал жана көп жагынан адилетсиз сынга дуушар болгон, бирок көз карандысыз болуп калган Кыргыз мамлекетинин саясий турмушуна кайрадан батыл аралашууга күч тапкан. Кыргыз саясатчысы жана окумуштуусу О. Ибраимовдун китебинде Усубалиевдин узак жана татаал турмушу, көп жылдардын ичинде өзгөрүп турган дүйнөгө көз карашы, жазуучу Чыңгыз Айтматов сыяктуу көрүнүктүү инсандар менен мамилеси тууралуу айтылат.

Автору: Осмонакун Ибраимов. Которгон: Өктөм Калыева, Редактору: Нургуль Рымбекова. Көркөм редакторлору: Атантай Акбаров, Талант Конокбаев. Нускасы: 1000 даана. Жарык көргөн тили: мамлекеттик тилде.

25
Oct

ТИКБнын тарамдарынын координаторлорунун интеллектуалдык менчик маселелери боюнча квалификациясын жогорулатуу

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) тарабынан 2019-жылдын 20-октябрынан 25-октябрына чейинки мезгилде Технологияларды жана инновацияларды колдоо борборунун (ТИКБ) региондук координаторлору үчүн “Интеллектуалдык менчик объектилерин укуктук коргоо жана сактоо: теория жана практика” деген темада квалификацияны жогорулатуу курстары өткөрүлгөн. Ушул тереңдетилип окутулган курстун максаты болуп, интеллектуалдык менчиктин бардык маселелери боюнча теориялык билимин жогорулатуу жана катышуучулардын алган билимин иш жүзүнө ашырууга мүмкүнчүлүгүн берүү саналат.

Интеллектуалдык менчикти түзүү үчүн инфраструктураны өнүктүрүү, негизги түзүүчү элемент – анын ичинде Кыргызстандын региондорунда дагы  аянтча түзүү Кыргызпатенттин милдеттеринин бири болуп саналат. Андан зарыл болгон патенттик маалыматтарды алууга болот. ТИКБнын негизги милдети – кызыкдар болгон коомчулукка патенттик маалыматты жеткирүү. Кыргызпатент тарабынан интеллектуалдык менчикти жаратууга жана анын натыйжаларын майнаптуу пайдаланууга иштеп чыгуучуларды шыктандыруу, интеллектуалдык менчик натыйжаларын укуктук коргоо маселелери боюнча билимди жана маалыматты жайылтуу үчүн ТИКБнын тарамы түзүлгөн. ТИКБнын натыйжалуу иши үчүн ушундай маселелер менен иштеген кадрлардын болушу өтө маанилүү.

Курс ТИКБнын региондук координаторлорун, тактап айтканда, Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Кочкор-Ата колледжинин, Жалал-Абад шаарындагы К. Токтомаматов атындагы Эл аралык университетинин, М. Адышов атындагы Ош технологиялык университетинин, К. Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинин, КРнын УИАнын Түштүк бөлүмүнүн Жалал-Абад илимий борборунун, С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин, Бишкек шаарындагы эл аралык инновациялык технологиялар университетинин координаторлорун, ошондой эле патент таануучуларын, КМКТАУнун жана КРСУнун окутуучуларын, аспиранттарын окутуу үчүн уюштурулган. Жалпы 25 киши.

Жогоруда аталган жогорку окуу жайларында жана илимий мекемелерде ТИКБнын тармактары ийгиликтүү иштеп жаткандыгын жана аларда авторлорго жана өтүнмө ээлерине кеңештер берилип, Кыргызпатентке өнөр жай менчик объектилерин каттоого өтүнмөлөрдү тариздөө жана аларды берүү боюнча зарыл болгон кызматтар көрсөтүлөрүн белгилей кетели.

Курска катышкандар окутуу процессине жигердүү катышып, лекторлордун бетачарларын талкуулап, практикалык маселелерди жана тапшырмаларды аткарышты. Жыйынтыгында, катышуучулар тестирлөөдөн өтүп, анын жыйынтыгы боюнча квалификацияны жогорулатуу жөнүндө сертификаттар тапшырылды.

16
Oct

Алыскы аймакта дагы бир робототехника ийрими ачылды

Ак-Суу райондук  балдар билим борборунда робототехника ийриминин ачылышы жана  Түрк  кызматташтыгы жана координация агенттиги (ТИКА) тарабынан каржыланган техникалык жардамдарды тапшыруу салтанаты болуп өттү.

Иш-чарага Кыргызпатенттин алдындагы интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондунун аткаруучу директору У. Сыдыков, Түрк  кызматташтыгы жана координация агенттигинин Кыргызстандагы координатору Али Муслу,  Ак-Суу райондук мамлекеттик администрация башчысы – аким А. Тюкебаев, Ысык-Көл областтык билим берүү институтунун директорунун орун басары, райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы М. Темиралиев, Ысык-Кол областтык балдар жана чыгармачылык борборунун директору Н. Рогова жана башкалар катышты.

Бул борборго Түрк  кызматташтыгы жана координация агенттиги компьютер, 3Д принтер, робототехника ийримдери үчүн топтомдор сыяктуу техникалык жардам көрсөттү.

Иш-чаранын жүрүшүндө Кыргызпатенттин, ТИКА жана Ак-Суу райондук балдар билим борборунун ортосундагы кызматташуу жана техникалык жардамды колдонуу жѳнүндө үч тараптуу келишимге кол коюлду.

Эске сала кетсек, буга чейин Ош шаардык “Мээрим” балдар билим борборунда, Кадамжай райондук мектеп-лицейинде Кыргызпатенттин демилгеси менен ачылган робототехника ийримдерине ТИКА техникалык колдоо көрсөткөн.

16
Oct

Товардык белги – ишкананын жүзү

Чакан жана орто бизнес ѳзүнүн интеллектуалдык менчиги бар болушунун зарылдыгын жана товардык белгини каттоонун муктаждыгын көбүрөөк түшүнүп келүүдѳ. Бирок адатта, интеллектуалдык менчиктин маанисин жана анын дараметин, келечекте пайда алып келчүү мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылуу үчүн анын ролун тийиштүү түрдө бардык эле чарба жүргүзүүчү субъектилер баалай бербейт. Ошону менен бирге, интеллектуалдык менчик укуктук жактан корголот жана рынокто интеллектуалдык менчик укуктары корголгон өнүмдөргө жана кызмат көрсөтүүлөргө суроо-талап бар, ал баалуу ишкер актив болуп бере алат.

Бул тууралуу 2019-жылдын 15-16-октябрында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик  жана инновациялар мамлекеттик кызматында (Кыргызпатент) Кыргыз Республикасынын Соода-өнөр жай палатасы менен биргеликте ѳткѳрүлгѳн “Товардык белги – ишкананын жүзү” аталышындагы практикалык тренингде айтылды.

Тренингдин катышуучулары “Аталык групп”, “Кыргызшампаны”, “Яшар групп”, “Куликовский кондитердик үйү”, “Sky Mobile”, “Asian Med Trade”, “Лекс” жана “Веритас” кампанияларынын жетекчилери жана ѳкүлдѳрү, ошондой эле башка жеке ишкерлер жана уюмдар катышты. Катышуучулардын жалпы саны 24 адамды түздү.            Мекеме тарабынан интеллектуалдык менчик объектилерин мыйзамсыз колдонулушун алдын алуу боюнча аткарылып жаткан иштери жѳнүндѳ иш-чараны ачып жатып Кыргызпатенттин тѳрайымы Динара Молдошева айтып, ар кандай максаттуу топтор үчүн атайын ушундай курстарды жигердүү ѳткѳрүп тургандыгын белгиледи.

Лекторлор товардык белгилерди иштеп чыгуудагы жана колдонуудагы ѳзгѳчѳлүктѳрдү жакшы түшүнүүгѳ жардам берген товардык белгилерди коргоо маселелери, ошондой эле улуттук жана эл аралык каттоого ѳтүнмѳ берүүнүн жол-жоболору тууралуу кеңири айтып беришти. Тренингдин катышуучуларынын арасында өзгөчө кызыгууну интеллектуалдык менчикти коргоо үчүн бажы биримдигинде жүргүзүлгѳн чаралары жана кара ниет атаандаштыктан укуктук коргоо темалары жаратты.

Ошондой эле  Кыргыз Республикасында инновацияларды ѳнүктүрүү боюнча Кыргызпатенттин ишмердүүлүгү талкууланып, билимин тереңдетүүчү практикалык тапшырмалар жана сыноолор жүргүзүлдү. Катышуучулар маалымат арттыруучу окутуу үчүн ыраазычылык билдирип, интеллектуалдык менчик боюнча узак мөөнөттүү окуутуу курстарына катышууга кызыкдар экендигин билдиришти. Семинардын соңунда катышуучуларга сертификаттар тапшырылды.

Тренингдин лекторлору болуп Кыргызпатенттин эксперттери жана юристтери, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органадарынын жана патенттик ишенимдүү ѳкүлдѳрү саналат.

Гульбара Кудайбердиева,

Кыргызпатенттин басма сѳз катчысы