admin

21
Aug

Бош кызмат ордуларын ээлөөгө сынак жарыяланат

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык төмөнкү бош административдик мамлекеттик кызмат ордуларын ээлөөгө конкурс жарыялайт:

Уюштуруу иштери жана стратегия бөлүмүнүн башкы адиси (1 бирд.) С-Б

Квалификациялык талаптар:
1. Кесиптик билиминин деңгээли:
– гуманитардык жана табигый илимдер жаатындагы жогорку билими.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
– мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматында иштеген жылын бирге алганда 1ден кем эмес жыл же
тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3төн кем эмес жыл иш стажы;
3. Кесиптик компетенциялары:
Билүүсү зарыл:
– “Патент мыйзамы”, “Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө”, “Товардык белгилер, тейлөө
белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын
Мыйзамдары.
Төмөнкүлөргө жөндөмдүү болушу керек:
– интеллектуалдык менчик чөйрөсүндөгү өнүктүрүүнүн стратегиялык программаларын ишке ашыруу;
– маалыматтык материалдарды даярдоо, баалоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү жана
контролдоо;
– чечимдерди тез кабыл алуу;
– көйгөйлүү кырдаалдарды аныктоо жана чечүү;
– жарандардын кайрылууларын карап чыгуу жана аларга жоопторду даярдоо;
– ведомстволор аралык өз ара иштешүү жана иш боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү.
Көндүмдөр:
– стратегиялык документтерди, бетачарларды иштеп чыгуу;
– маалыматтарды талдоого даярдоо, жалпылоо;
– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;
– натыйжалуу өз ара мамиле түзүү, иш боюнча кат алышууну билүү;
– башкаруу чечимдерин тез ишке ашыруу;
– компьютердик сабаттуулукту жана иш техникасын, зарыл болгон программалык продукттарды билүү.
Кенже административдик мамлекеттик кызмат ордулары үчүн тесттик тапшырмаларды

(негизги тест) түзүүдө пайдаланылуучу ЧУАнын тизмеси:

1. 1. Билүүсү зарыл:
1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2) “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын
Мыйзамы;
3) Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы №43 токтому
менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын
этикасынын кодекси.

 

Интеллектуалдык менчик укуктарын ишке ашыруу бөлүмүнүн жетектөөчү адиси

Укук башкармалыгы (1 бирд.) М-А

Квалификациялык талаптар:
1. Кесиптик билиминин деңгээли:

– жогорку юридикалык билими.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
– стажына талап коюлбайт.
3. Кесиптик компетенциялары:
Билүүсү зарыл:
– Кыргыз Республикасынын Граждандык кодекси; Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодекси;
Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодекси; Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө
кодекси; Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодекси;
– “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”, “Автордук укук жана чектеш укуктар
жөнүндө”, “Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары
жөнүндө”, “Патент мыйзамы”, “Электрондук эсептөө машиналары үчүн программаларды жана маалыматтар
базаларын укук коргоо жөнүндө”, “Интегральных микросхемалардын топологияларын укук коргоо
жөнүндө”, “Селекциялык жетишкендиктерди укук коргоо жөнүндө”, “Кызматтык ойлоп табуулар, “пайдалуу
моделдер, өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө”, “Жашырын ойлоп табуулар жөнүндө”, “Салттуу билимдерди коргоо
жөнүндө” Кыргыз Республикасынын төмөнкү мыйзамдары;
– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 20-февралындагы №80 токтому менен бекитилген
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик
кызматынын Апелляциялык кеңешине каршы пикирлерди, арыздарды берүүнүн жана аларды кароонун
эрежелери;
– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 10-июнундагы № 341 токтому менен бекитилген
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Регламенти.
Төмөнкүлөргө жөндөмдүү болушу керек:
– жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
– документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу аткаруу;
– интеллектуалдык менчик чөйрөсүндө ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаларга талдоо жүргүзүү жана
аны иш жүзүндө колдонуу;
– кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;
– жарандардын кайрылууларын карап чыгуу жана аларга жоопторду даярдоо;
– мамлекеттик жана/же расмий тилде иш боюнча кат алышуу.
Көндүмдөр:
– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу.
Расмий басылмаларды даярдоо бөлүмүнүн адиси (1 бирд.) М-Б

Квалификациялык талаптар:
1. Кесиптик билиминин деңгээли:
– кайсы тармактагы болбосун жогорку кесиптик билими.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
– иш стажына талап коюлбайт.
3. Кесиптик компетенциялары:
Билүүсү зарыл:
– «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын расмий тили
жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдары.
Төмөнкүлөргө жөндөмдүү болушу керек:
– жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
– документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу аткаруу;
– кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;
– жарандардын кайрылууларын карап чыгуу жана аларга жоопторду даярдоо;
– мамлекеттик жана/же расмий тилде иш боюнча кат алышуу.
Көндүмдөр:
– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;
– документтерди расмий тилден мамлекеттик тилге которуу.

Улук административдик мамлекеттик кызмат ордулары үчүн тесттик тапшырмаларды (негизги тест) түзүүдө пайдаланылуучу ченемдик укуктук актылардын жана документтердин тизмеси:

1. Билүүсү зарыл:
1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2) “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын
Мыйзамы;
3) “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
4) “Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
5) “Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
6) Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы №43 токтому
менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын
этикасынын кодекси.

Конкурска катышуу үчүн төмөнкүлөрдү тапшыруу зарыл:
– жеке арызы, кадрлардын эсебин алуу барагы, автобиография, соттолбогондугу жөнүндө маалымкат,
таржымал, 3х4 сүрөт – 2 даана, паспорттун көчүрмөсү, дипломдун жана нотариалдык же иштеген жеринен
күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү.
Документтерди газетада жарыялангандан күндөн тартып (2 сентябрга чейинки мөөнөттө (2-сентябрь дагы
кирет) он жумушчу күндүн ичинде көктөмөгө салып, Бишкек ш., Москва көч. 62  дареги боюнча № 405 иш
бөлмөсүнө тапшыруу керек, тел.68-18-37. Кошумча маалыматтар  www.patent.kg  жана  www.mkk.gov.kg
сайттарында жайгаштырылган.

Эскертүү: квалификациялык талаптарга ылайык келбеген документтерди жана маалыматтарды
берген жарандар конкурска катыша алышпайт.

19
Aug

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ДИЗАЙН КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА

Государственная патентно-техническая библиотека при Кыргызпатенте объявляет Конкурс на лучший дизайн конференц-зала для проведения различных мероприятий. Конкурс объявляется среди профессиональной аудитории: архитекторов, дизайнеров, архитектурных и дизайн-бюро, а также студентов профильных вузов, являющихся постоянными резидентами Кыргызской Республики старше 18 лет. Идея конференц-зала заключается в мобильности с возможностью трансформации зала для различных мероприятий как: конференции, лекции, мастер классы, коворкинг и т.д.

Заявки принимаются до 17:00 часов 9 сентября 2019 года, исключительно в электронном формате по эл.адресу: gptb_kr@patent.kg.

Для более подробной информации обращайтесь по адресу: Бульвар Эркиндик, 58А,

контактные данные: +996 (779)527090; 0(312)625894

www.patent.kg и www.gptb.patent.kg

Положение открытого конкурса на лучший дизайн конференц-зала для широкого пользования.

Победителя ждёт ценный приз!

6
Aug

“Мыкты инновациялык стартап – BIS” Республикалык сынагына катышыңыз!

Кызыктуу бизнес-идеяңыз бар, бирок аны ишке ашырууга каражатыңыз жок болуп жатабы?

Анда “Мыкты инновациялык  стартап – BIS” Республикалык сынагына катышыңыз.

Сынакка катышууга жеке инноваторлорду жана долбоордук топторду чакырабыз.

Сынактын жеңүүчүсүнө бир стартап-долбоорду ишке ашыруу үчүн 500 000 (беш жүз миң) сомго чейин каражат бөлүнөт.

Мындан сырткары сынактын катышуучулары жеке бизнести өнүктүрүү боюнча тренингке, бизнес-план жазуу боюнча сунуш-кеңешмелерди алууга жана бизнес боюнча инвесторлорду жана өнөктөштөрдү табууга мүмкүндүк алат.

Катышуу үчүн арыздар 2019-жылдын 31-декабрына чейин төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек шаары, Москва көчөсү, 62

Сынак боюнча кенен маалымат сайттарына жайгаштырылган. Байланыш телефондору: 0312 68 04 71

Сынактын уюштуруучусу:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент)

Сынактын өнөктөштөрү:

  • «Я инвестирую в Кыргызстан» коомдук бирикмеси,
  • «Business Professionals Network (BPN)» коомдук бирикмеси,
  • «KGLABS» коомдук фонду,
  • «Энактас Кейджи Тимс» коомдук бирикмеси.

Өзүңүздүн стартап-долбооруңузду ишке ашыруу үчүн акча каражатын утуп алууга болгон мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз!

Сынакка катышыңыз!

2
Aug

Реализация положений Марракешского договора

31 июля 2019 года состоялась презентация книг, изданных  общественным фондом «Феномен» при поддержке Фонда Сороса в рамках проекта «Создание условий для получения слепыми и слабовидящими студентами качественного высшего образования». Данное событие является  наглядной демонстрацией практических шагов по реализации положений Марракешского договора в Кыргызской Республике.

Марракешский договор – это первый договор в области авторского права, который четко ориентирован на права человека. Он служит свидетельством того, что системы авторского права являются важным элементом для решения проблемы расширения доступа лиц с ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к книгам и другим печатным произведениям.

Марракешский договор способствует повышению уровня осведомленности общества о необходимости принятия мер в интересах лиц с ограниченными способностями.

Также договор призван расширить доступ к учебным материалам в доступном формате для обеспечения равных возможностей получения образования для лиц с ограниченными способностями воспринимать печатную информацию.

Договор также направлен на обеспечение гарантий авторам и издателям в отношении того, что эта система не будет подвергать их опубликованные произведения опасности неправомерного использования или распространения среди кого-либо, помимо предполагаемых бенефициаров.

На днях ОФ «Феномен» выпустил 18 наименований учебников по общеобразовательным дисциплинам, изданных шрифтом Брайля и 44 аудиоучебника по отраслевым предметам (юриспруденция, медицина, музыка). Экземпляры выпущенных «Феноменом» книг переданы Республиканской библиотеке для детей и юношества им. К.Баялинова, Национальной библиотеке им. А.Осмонова, библиотеке Бишкекского медицинского колледжа, библиотеке Кыргызской национальной консерватории им. К.Молдобасанова и библиотеке Кыргызской государственной юридической академии. Кроме этого, все эти издания доступны для прослушивания на сайте ОФ «Феномен».

Руководитель фонда – Искендер Султаналиев рассказал о том, как велась работа над выпуском книг, над озвучанием аудиоучебников и какую работу провели редакторы и корректоры этих изданий.

В данном мероприятии приняли участие сотрудники Кыргызпатента, которые ответили на вопросы по Законодательству Кыргызской Республики в сфере авторского права.

В завершение презентации учебников всеми участниками были высказаны пожелания успехов И.Султаналиеву и продолжения деятельности ОФ «Феномен» в рамках реализации положений Марракешского договора.

24
Jul

АКИпресс: Библиотеку при Кыргызпатенте планируют переделать под медиацентр

Извините, этот текст доступен только в “Русский”.

24
Jul

Кабар: Кыргызские изобретатели запатентовали плевательницу

Бишкек, 05.07.19. /Кабар/. Группа изобретателей Т.Абдышев, Ф.Масалимов, М.Бексултанов запатентовали плевательницу. Такие данные опубликованы в официальном издании Кыргызпатента.

Согласно документу, 1. Плевательница, содержащая корпус и запирающее приспособление, выполненное в виде раструба, направленного узким отверстием вниз, отличающееся тем, что раструб служит корпусом.

2. Плевательница по п. 1, отличающиеся тем, что в верхней части раструба выполнена прорезь с выдвижной пластиной в ней.

3. Плевательница по пп. 1 и 2, отличающаяся тем, что раструб выполнен уплощенным.

4. Плевательница по п. 1, отличающаяся тем, что раструб выполнен с наружным бортиком в верхней части.

5. Плевательница по п. 1, отличающаяся тем, что к устройству прилагается влагопоглощающий материал и средство, обеззараживающее микрофлору.

Напомним, в новый Кодекс о нарушениях был включен штраф за плевок в общественном месте, стоимость которого была установлена в 5 тыс. сомов. Данный пункт вызвал бурную реакцию в обществе, некоторые граждане поддержали инициативу, некоторые негативно отнеслись.

ссылка: http://kabar.kg/news/kyrgyzskie-izobretateli-zapatentovali-plevatel-nitcu/

24
Jul

Тазабек: Роспатент дал Кыргызпатенту доступ к своей поисковой системе

Tazabek – В рамках визитов глав России, Китая и Монголии Кыргызпатент подписал ряд меморандумов. Об этом 24 июля 2019 года сказала глава Кыргызпатента Динара Молдошева на пресс-конференции в Бишкеке.

Как сообщила она, с российскими партерами в лице Роспатент был подписан меморандум, в рамках которого партнеры дали доступ к поисковой системе.

«Наши специалисты могут проводить поисковую работу в данной системе», – отметила она.

Также она отметила, что было рассмотрено сотрудничество с Монголией. «Есть такое понятие, как традиционные знания, и в этом у нас есть схожесть с Монголией в сфере интеллектуальной собственности», – сказала глава Кыргызпатента.

По словам Д.Молдошевой, Китай и Корея являются передовыми странами по цифровизации. В этой связи рассмотрено сотрудничество с Кореей по внедрению цифровизации всего процесса выдачи патента.

Д. Молдошева рассказала, что на территории 3 университетов внедряются технопарки – КГУСТА, КРСУ и ОшТУ. Учёные в рамках университетов разрабатывают инновационные проекты, заключила она.
Подробнее: www.tazabek.kg/news:1558378?f=cp

24
Jul

AKIpress: Кыргызпатент планирует провести конкурс на самый лучший стартап-проект

Извините, этот текст доступен только в “Русский”.

24
Jul

Kabar: Кыргызпатент планирует до конца года перейти на автоматизированный режим работы

Бишкек, 24.07.19. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций (Кыргызпатент) планирует до конца года перейти на автоматизированный режим работы. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщила председатель Кыргызпатента Динара Молдошева.

Она отметила, что в рамках объявленного президентом Кыргызстана Года развития регионов и цифровизации ведомством заключен меморандум с корейским патентным ведомством.

«На сегодня осуществляем проекты по цифровизации всего процесса Кыргызпатента. Начиная с рассмотрения заявок, экспертизы до выплаты вознаграждений. Мы ставим амбиционные цели, что до конца года в пилотном режиме запустим работу в онлайн формате», – рассказала она.

Молдошева отметила, что также по авторским вознаграждениям идет автоматизация сайта Кыргыпатента с тем, чтобы авторы могли отслеживать через личный кабинет весь процесс поступления вознаграждений и их распределение.

Помимо этого в рамках развития регионов, по словам Динары Молдошевой, был открыт филиал в Оше, где сотрудники оказывают консультативные услуги по экспертизе, регистрации и получению патента, а также по сбору авторского вознаграждения.

«В этом году мы ввели одно новшество. Среди тех субъектов, которые должны платить за использование зарегистрированного бренда или музыки, добавили отели, гостиницы, парикмахерские, салоны красоты, фитнес-центры. Эти деньги распределяются среди авторов, композиторов и других причастных лиц», – пояснила она.

Глава Кыргызпанета подчеркнула, что за первое полугодие 2019 года количество патентных сборов составило 4 млн. 693 тыс. сомов, что на 20% больше, чем в 2018 году. Эти средства будут распределены.

ссылка: http://kabar.kg/news/kyrgyzpatent-planiruet-do-kontca-goda-pereiti-na-avtomatizirovannyi-rezhim-raboty/

 

24
Jul

Кабар: Кыргызские ученые запатентовали новый способ лечения онкозаболеваний

Бишкек, 17.07.19. /Кабар/. Группа ученых И.Кудайбергенова, И. Чакеев, Б.Лепшин, А.Фаизова, А.Кылчыкбаев запатентовали способ лечения онкозаболеваний в эксперименте.

Как сообщается в бюллетени Кыргызпатента, способ лечения онкозаболеваний в эксперименте включает лучевую терапию опухолей и введение лекарственного средства на основе растительного сырья, отличающийся тем, что в качестве лекарственного средства применяют пектин, полученный из свекольного жома или цитрусовый низкомолекулярный пектин. Пектин вводят интрагастрально в течение 7 дней в дозировке 650 мг/кг.

кабар: http://kabar.kg/news/kyrgyzskie-uchenye-zapatentovali-novyi-sposob-lecheniia-onkozabolevanii/