admin

31
Mar

Кезектеги «Стартаптын идеясын каңтип текшерсе болот?» аталышындагы вебинар болуп өттү

31-март күнү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) адистери «Стартаптын идеясын кантип текшерсе болот?» аталышындагы вебинар өткөрүштү. Тренингге «Стартап Кыргызстан» республикалык сынагынын катышуучулары, Кыргызпатенттин кызматкерлери жана стартап долбоорлорго кызыкдар кишилер, жалпысынан 27 киши катышты.
Стартапты ишке киргизүү – оңой иш эмес. Себеби, жаңы башталыштагы стартаптар ишке киргизүү жолунда алгачкы этаптардан тарта бир топ көйгөйлөргө кабылып, ийгилик жолунан чыкпай, көптөгөн маселелерди жаратат. Заманбап рыноктогу иштеп жаткан ыкмалар менен стартап идеялардын бекемдигин жана анын ишке ашуу ийкемдүүлүк жөндөмүн текшерүү вебинардын негизи болуп саналат.
IT чөйрөсүндө 7 жылдык тажырыйбасы бар, «Codify Lab» IT компаниясынын жана IT академиясынын негиздөөчүсү жана жетекчиси Динара Руслан вебинарга спикерлик кылды. Динара Руслан кейстерди практикалык түрдө ачыктап, тирүү пикир алушуу менен сөзүн баштады. Анткени, дал ушул формат катышуучулардын вебинардын жүрүшүндө өздөрүнүн долбоорун текшерүүдөн өткөрүүгө мүмкүндүк түздү. Ар бир каалоочу өзүнүн долбоору менен тааныштырып, катышуучулар жана спикер менен бирге идеянын ишке ашуу ийкемдүүлүк жөндөмү тууралуу талкуулай алды. Кейстерди ачыктоонун жүрүшүндө спикер кантип аракеттин ыраатын сактоо менен стартап идеяны иргесе боло тургандыгын түшүндүрүп берди жана алар 3 пункттан турат:
1) 3 суроодон турган модуль түзүү. Эмне үчүн ушул продукт же компанияга талап болушу керек? Эмне үчүн керектөөчүлөр сиздин кызмат көрсөтүүңүздү пайдаланышы керек? Сиздин продуктуңуздун башкалардан айырмасы эмнеде?
2) Жогорудагы суроолорго жооп берген 3 гипотеза түзүү. Гипотеза түзүү менен сиз өзүңүздүн идеяңызга болгон суроо-талапты аныктап, рынокту изилдеп, өздүк аудиторияңызды, продуктун баасын тактап аласыз.
3) Сурамжылоо жүргүзүү. Бул жерде негизги фактор туура коюлган суроолор, алардын тактыгы жана түшүнүктүүлүгү эске алынышы керек. Ушундай жол менен сиз кызмат көрсөтүүңүздү үзак мөөнөт пайдаланган аудиторияны аныктап, кантип кардарларды тартууну үйрөнөсүз.
Спикер стартапты текшерүүнүн бардык пункттарына токтолуп, угуучулардын суроолоруна жооп берди. Жыйынтыгында катышуучулар кейстерди кенен практикалык түрдө талдоо үчүн ыраазычылык билдиришип, Кыргызпатенттин мындан аркы өткөрүлүүчү онлайн иш-чараларына болгон кызыгуу артып жаткандыгын белгилешти.

31
Mar

Tazabek: Какие органы входят в систему интеллектуальной собственности Кыргызстана?

Tazabek – В систему интеллектуальной собственности Кыргызстана входят 10 основных видов органов. Об этом сообщается в анализе состояния системы интеллектуальной собственности Кыргызстана.

Кыргызпатент является уполномоченным государственным органом, осуществляющим реализацию госполитики в области охраны интеллектуальной собственности и развития инноваций.

Кроме того, в систему ИС входят:

— Государственная патентно-техническая библиотека, Государственный фонд ИС – подведомственные структуры Кыргызпатента;

— Государственная таможенная служба, осуществляющая таможенные меры по защите прав правообладателя, включенных в таможенный реестр объектов ИС;

— Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при, занимающаяся делами о правонарушениях в сфере ИС;

— Государственное агентство антимонопольного регулирования, осуществляющее меры по предупреждению и пресечению недобросовестной конкуренции.

— судебные органы Кыргызской Республики, рассматривающие дела о правонарушениях в сфере ИС;

— Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики, осуществляющая защиту прав и интересов юридических лиц и граждан Кыргызской Республики и иностранных государств в области международной торговли и ИС;

— патентные поверенные, представляющие интересы зарубежных заявителей и правообладателей;

— изобретатели, авторы, Национальная академия наук Кыргызской Республики, научно-исследовательские и образовательные институты, создающие ИС;

— правовладельцы, обладающие исключительными правами ИС.

https://www.tazabek.kg/news:1607207/?from=kgnews&place=maincats

29
Mar

Tazabek: Каковы расчетные показатели для патентования изобретений?

Tazabek – В соответствии с патентным законом Кыргызской Республики за совершение юридически значимых действий в процессе патентования изобретения уплачиваются патентные пошлины. Об этом сообщает Кыргызпатент.

Порядок, размеры и сроки уплаты пошлин определяются специальным положением – «Положением о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров и регистрацию патентных поверенных».

Подача заявки составляет 40 расчетных показателей (4 тыс. сомов), предварительная экспертиза также 40 расчетных показателей.

Что касается проведения экспертизы по существу, то оно составит 150 расчетных показателей (15 тыс. сомов). Регистрация, публикация и выдача патента составляет 50 расчетных показателей.

https://www.tazabek.kg/news:1606633

 

27
Mar

«Питчинг». Маектешүүчү кишини кантип 60 секундда ынандырса болот?» аталышындагы вебинар өткөрүлдү

Бүгүн, 27-мартта «Стартап Кыргызстан» республикалык сынагынын катышуучулары, Кыргызпатенттин кызматкерлери жана жалпы каалоочулар үчүн атайын «Питчинг» темасында вебинар өткөрүлдү. «Тэкайым» коомдук фондунун стартаптар боюнча эксперти Елена Чигибаева вебинарга спикерлик кылды. Спикер катышуучуларга питчингдин сырлары тууралуу айтып, өзүнүн жек тажырыйбасы менен бөлүштү. Онлайн-жолугушууга 30 катышуучу, мындан сырткары Кыргызпатенттин кызматкерлери катышты.
Питчингди5 көптөгөн түрлөрү бар: Элеватор-питч (же лифт-питч) – инвестор менен лифтте баратып, долбоор боюнча түшүндүрүп берүү. Бул долбоорду эң кыска убакытта презентациялоонун жолу. Андан ары, идея-питч (Ideapitch) – орточо убакытта презентациялоо (3-4 минут). Кийинкиси, инвестициялык питч (Fundingpitch) – инвесторлор үчүн финансылык көрсөткүчтөр менен толук презентациялоо, убактысы 7-10 минут. Тренер Елене дал ушул питчтер боюнча кенен айтып берди. Катышуучулар питчинг эмне экендиги, калыстар тобуна кантип өздөрүнүн дорбоорлору тууралуу туура жана сабаттуу питчинг өткөрүүсү керектиги, питчингге кандай даярдык көрүш керектиги тууралуу маалымат жана ийгиликтүү питч үчүн кеңештерди алышты.
Мындан сырткары, катышуучулар 60 секунд ичинде өздөрүнүн стартаптарын эффективдүү презентациялоону өзүнө камтыган «Питчтин практикасы» деп аталган практикалык тапшырма жасашты. Аткарылган тапшырмалардын жыйынтыгы боюнча онлайн иш-чаранын катышуучулары тренерлен баалуу кеңештерди алышты.
Вебинардын катышуучулары тренерге жана онлайн-жолугушуунун уюштуруучуларына ыраазычылык билдиришип, ушул вебинардын алкагында алган билим алдыда боло турган презентациялар үчүн инструктаж боло тургандыгын белгилешти.

26
Mar

«Кантип стартап менен аралыктан иштөөнү уюштурса болот» аталышындагы вебинар

Кыргызпатент «Стартап Кыргызстан» республикалык сынагынын катышуучулары жана жалпы каалоочулар үчүн жаңы форматтагы тренингдерди өткөрүүнү баштады. Ушул жылдын 26-мартында «Кантип стартап менен аралыктан иштөөнү уюштурса болот» деп аталган актуалдуу темада алгачкы вебинар өткөрүлдү. Вебинарга «Стартап Кыргызстан» республикалык сынагынын катышуучулары, Кыргызпатенттин кызматкерлери жана стартап долбоорлорго кызыккан угуучулар, жалпысынан 33 киши катышты.
Вебинардын максаты – ийгиликтүү стартапты ишке киргизүү тажырыйбасы менен бөлүшүү жана кантип стартап менен онлайн режимде иштөөнү уюштурса боло тургандыгы тууралуу айтып берүү. Стартап иретинде башталып, чоң жетишкендиктерге жеткен CORE аталышындагы билим берүү үчүн онлайн-платформасынын негиздөөчүсү, Москвалык эксперт Антон Сажин вебинарга спикерлик кылды. Ал
Россиянын өкмөттүк онлайн-билим берүүнү өнүктүрүү программаларын иштеп чыгууга жана илгерилетүүгө катышкан: заманбап санариптик билим берүү чөйрөсү, ачык билим берүүнүн улуттук платформасы.

Антон Сажин таск-менеджердеги максаттарды фиксациялоо үчүн ресурстарды туура бөлүүгө көмөктөш болгон онлайн-куралдарды пайдалануу менен коюлган милдеттерди аткаруу сырларын айтып берди. Ишкер командасына жумушту бөлүштүрүү үчүн кантип туура милдеттерди түзүшү керектиги туурасында пикир бөлүштү. Спикер, командалык жумушта ишти өз мөөнөтүндө аткаруу үчүн коюлган милдеттин так болуусунун зарылчылыгы тууралуу белгилеп, милдеттердин туура эмес коюлушунун кесепеттери, иштин процессинин жана өндүрүмдүүлүктүн бузулушу боюнча кеп козгоду. Кошумча талкууну жана түшүндүрмөнү талап кылбаган тактык жана дыкаттык туура коюлган милдеттин мисалы боло тургандыгын, мындан сырткары, милдеттин жеткиликтүү болушун, натыйжасы даана сезиле тургандай болушу керектигин кошумчалады.

Вебинар жүрүшүндө катышуучулар аралыкта иштөө үчүн көмөкчү программаларга болгон шилтемелерди өздөрүнө жазып алышты. Алардын бири, максат коюу жана долбоорлорду мониторингдөө үчүн адистештирилген жөнөкөй жана ыңгайлуу курал катары түзүлгөн Trello программасы. Катышуучулардын бул программага болгон кызыкчылыгын билдиришип, стартап долбоорлор үчүн жөнөкөй жана универсалдуу структурасы менен түзүлгөн программаларды пайдалануу боюнча суроолорду беришти. Көпчүлүк суроолор онлайн режимде долбоорлор менен иштөөнү жеңилдеткен кошумча программалар жөнүндө болду.

Вебинардын жыйынтыгында катышуучулар иш-чаранын уюштуруучуларына ыраазычылык билдиришип, окутуунун темасы, айрыкча окутуунун форматы аябай актуалдуу жана пайдаланууга ыңгайлуу экенин баса белгилешти.

26
Mar

Онлайн вебинар!

– Ийгиликтүү питчингдин сыры эмнеде?
– Сиздин питчингде негизинен эмнелер камтылуусу керек?
– еlevator pitch стилинде чыгып сүйлөө (лифте баратып же кофеге кезекке турганда долбоорду презентациялоо)

Дал ушул суроолорго жоопту 2020-жылдын 27-мартында саат 14:30да өтүүчү вебинардык жүрүшүнөн билип алсаңыз болот. Биздин өнөктөштөрдүн катышуусундагы вебинарга жалпы каалоочулар катыша ала тургандыгын кубануу менен билдиребиз. Акыркы учурда стартаптар чөйрөсүндө «Тэкайым» коомдук фонду менен тыгыз кызматташып келебиз. Фонддун негизги миссиясы – STEAM бирикмелерин өнүктүрүүгө көмөктөшүү жана Кыргызстандагы STEAM ге аялдарды жана кыздарды көрсөтүү. Techaim өкүлү Елена Чигибаева катышуучулар менен питчингдеги ийгиликтин сырлары тууралуу пикирлешет.
Биздин жаңылыктарды байкап туруңуз! Кызыктуу жана пайдалуу иш-чараларды сунуштайбыз!

Вебинарга катышуу үчүн:
– Мобилдик телефонуңузга Play market тең ZOOM Clooud Meetings тиркемесин көчүрүңүз;
– Сабактын башталышына 10 минута калганда көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу (шилтеме катталган катышуучуларга жиберилет) вебинардык бөлмөгө кирип үндү жана видеонун жүргүзүлүшүн текшериңиз. Үн төмөн тараптагы сол бурчтан күйгүзөсүз (кулакчынды басуу менен). «Катышуучулар» деп жазылган атайын чат жацгаштырылат;
– Катталуу үчүн телефондор: (996) 550 230 303, (996) 704778164, study@patent.kg

Спикер тууралуу:
Елена Чигибаева:
• “Tech@im” коомдук фондунун негиздөөчүлөрүнүн бири
• 2019-жылдын март айына чейин “TravelHub” туристтик стартабын жетектеген
• TechWomen 2018 бүтүрүүчүсү
• 2011-2013-жыллары фермерлер үчүн алгачкы мобилдик тиркемелерди түзүү боюнча долбоорлорду жетектеген
• 20 дан ашуун ийгиликтүү бизнес пландарды иштеп чыккан
• Региональный Амбассадор и Ментор команды Technovation Challenge @del.laiin командасынын регионалдык Амбассадору жана Ментору

25
Mar

Эми биздин иш-чаралар он-лайн формата жүргүзүлөт

Кыргызпатент “Стартап Кыргызстан” республикалык сынагынын катышуучулары жана жалпы каалоочулар үчүн тренинг өткөрүүнү улантат. Эми биздин иш-чаралар он-лайн форматта жүргүзүлөт.

Биринчи вебинар 2020-жылдын 26-мартында (бейшемби) саат 15:00 дө Санкт-Петербург шаарындагы «CORE» ийгиликтүү стартабын ишке ашырган спикердин катышуусундагы «Стартап менен аралыктан иштөөнү кантип уюштурса болот» темасында өткөрүлөт. Эксперт өзүнүн стартапты ишке ашыруудагы тажырыйбасы менен бөлүшүп, жаңы рынокко кирүүнүн натыйжалуу моделдери жана куралдары тууралуу айтып берет.

CORE – борборлоштурулган онлайн-платформа. Ал пайдалануучулар үчүн жекече сунуштамаларды иштеп чыгуучу аналитикалык системанын жардамы менен билим берүүчүлүк материалдарды түзүү жана билимди текшерүү кызматын аткарат.

Вебинарга катышуу үчүн:

– Мобилдик телефонуңузга Play market тең ZOOM Clooud Meetings тиркемесин көчүрүңүз;
– Сабактын башталышына 10 минута калганда көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу (шилтеме катталган катышуучуларга жиберилет) вебинардык бөлмөгө кирип үндү жана видеонун жүргүзүлүшүн текшериңиз. Үн төмөн тараптагы сол бурчтан күйгүзөсүз (кулакчынды басуу менен). «Катышуучулар» деп жазылган атайын чат жацгаштырылат;
– Катталуу үчүн телефондор: 0550 230 303, 0704 778

Ал эми 2020-жылдын 27-мартында (жума) 14:00 дө баарыңыздарды “Тэкайым” коомдук фондунун стартап боюнча экперти Елена Чинибаеванын катышуусундагы кийинки вебинарга катышууга чакырабыз.

Санкт-Петербургтагы спикер жөнүндө кыскача маалымат:

Сажин Антон Юрьевичhttps://coreapp.ai билим берүүчүлүк онлайн-платформасынын негиздөөчүсү. Долбоор филантроп жана ишкер Рыбаков Игорь Владимирович тарабынан инвестицияланган. Рыбаков фондунун «Улуттук ачык мектеби» программасынын бүтүрүүчүсү, SmartGrid катышуучусу.

«CORE» билим берүү ресурсунун конструктору долбоору 2019-жылы АСИ лидерлик статусун алган.
Россиянын «МИСиС» улуттук изилдөөчүлүк техникалык университетинин онлайн-коммуникация бөлүмүн жана 50дөн ашуун онлайн-курстарды түзгөн openedu.ru, edx.org платформалары үчүн массалык ачык онлайн-курстарын иштеп чыгууну жетектеген.
МТС, Индитекс, Данон, Киви, Волгабас, Стратегиялык демилгелер агенттиги АСИ, Роснано, Россия банкы, «Сирус» борбору, «Россия мүмкүнчүлүктөрдүн өлкөсү» автономдук коммерциялык эмес уюмуну үчүн билим берүүчүлүк продуктуларын иштеп чыккан.

Билим берүү жаатындагы ишке ашкан негизги долбоорлору:
– Россия банкы жана АСИ үчүн 2018 жана 2019-жылдардагы финансылык отчету – https://finzachet.ru
– Россиянын юристтер ассоциациясы жана АСИ үчүн 2-Юридикалык диктанты.
– Артектеги QIWI үчүн Финбаттл.
– ПМЭФ 2018 Блокчейн зачету – ВЭБ жана «МИСиС» автономдук коммерциялык эмес уюму үчүн.
– «Таза тамактануу А дан Я га чейин» аталышындагы баштапкы мектеп үчүн бүткүл Россиялык социалдык долбоору, 2018-жылы мыкты социалдык долбоор аталган – https://zdorovoe.menu
– PCB санариптик жаңырык үчүн 50 IT-адистер боюнча профилдештирүү.
– Волгабас үчүн пилоттук эмес транспорт боюнча 2017-2018-жылдары «Сирус» инновациялык борборунда 2 билим берүүчүлүк сессиясын өткөргөн.
– CORE платформасынын базасында Мегафон билим берүүчүлүк маркет-плейс ишке киргизилген https://education.megafon.ru

Россиянын өкмөттүк онлайн-билим берүүнү өнүктүрүү программаларын иштеп чыгууга жана илгерилетүүгө катышкан: заманбап санариптик билим берүү чөйрөсү (ЗСББЧ), ачык билим берүүнүн улуттук платформасы (ББУП).

24
Mar

vesti.kg: С 23 марта Кыргызпатент начинает выплату авторского вознаграждения

Обращение Госслужбы интеллектуальной собственности и инноваций к авторам, наследникам авторов и исполнителям

В связи с временными ограничениями посетителей (карантин) и обращений граждан по выплатам авторского вознаграждения (гонорары) Кыргызпатент сообщает:

С 23 марта 2020 года Кыргызпатент начинает выплату авторского вознаграждения. Важно! Выплата гонораров производится перечислением на личные расчетные счета авторов, не наличными.

* Авторы и исполнители, чьи произведения звучат в эфире теле и радиокомпаний, а также драматурги, чьи пьесы исполняются на сцене отечественных театров, могут уточнить сведения о том, состоят ли они на учете в Кыргызпатенте по телефону: 0 (312) 68-15-54, 68-00-86, 0-555-778-120 (Ватсап);

** По вопросам выплаты авторского гонорара обращайтесь по телефону: 68-18-29, 0-700-805-205 (Ватсап), info@patent.kg

Общий отдел: 68-16-98, 68-19-74 (факс), эл.почта: info@patent.kg

Наш сайт: www.patent.kg  Уважаемые авторы, по всем вопросам просим обращаться по вышеуказанным координатам.

https://vesti.kg/obshchestvo/item/69814-s-23-marta-kyrgyzpatent-nachinaet-vyplatu-avtorskogo-voznagrazhdeniya.html

 

24
Mar

akipress: С 23 марта 2020 года Кыргызпатент начнет выплату авторского вознаграждения

Бишкек (АКИpress) – С 23 марта 2020 года Кыргызпатент начнет выплату авторского вознаграждения. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций.

Выплата гонораров производится перечислением на личные расчетные счета авторов, не наличными.

Авторы и исполнители, чьи произведения звучат в эфире теле и радиокомпаний, а также драматурги, чьи пьесы исполняются на сцене отечественных театров, могут уточнить сведения о том, состоят ли они на учете в Кыргызпатенте по телефону: 0 (312) 68-15-54.

https://kg.akipress.org/news:1605355/?from=kgnews&place=maincats

23
Mar

Урматтуу кайрылуучулар!

Урматтуу кайрылуучулар,

өтүнмөлөрдү электрондук форматта жиберүүңүздөрдү суранабыз! Суроолор боюнча төмөнкү телефондорго кайрылыңыздар: