Патенттик ишенимдүү өкүлдөр

Чыныгы аттестация менен:

 

Мам.реестрде каттоо номери жана каттоо күнүАты-жөнүИМ объектилери боюнча ишмердүүлүк чөйрөсүКат жазышуу тилиБайланыш маалыматтары
1.№6,    08.02.1995Ким Флорид БорисовичИшмердүүлүгү чектелбестенорусча, англисче720049, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., 11 кичи р-ну, 9-үй, 52-б.,

тел.: +996 (312) 52-56-61, +996 (701) 66-93-45,

эл. почтасы: patent@ip.kg tm@ip.kg

trademark@ip.kg, http://www.ip.kg

2.№8,    08.02.1995Алиев Израил КубатбековичИшмердүүлүгү чектелбестенорусча, англисче, немисче720038, Кыргыз Республикасы,

Бишкек ш., Жал – 29 кичи р-ну, 9/48-үй,

тел.: + 996 (312) 21-51-24;

эл. почтасы: alievi@mail.ru

3.№9,    08.02.1995Джумалиева Гульмира АртыкбаевнаИшмердүүлүгү чектелбестенорусча, англисче 720044, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Сагындыков көч., 55-үй, 5-кв., тел.+996 (555) 114533

E-mail: patent_kg@mail.ru

4.№18, 28.12.1999Пахман Валентина ГригорьевнаТовардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

орусча720044, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Севастополь көч., 20-үй, 10-б.,

тел.: +996 (312) 21-85-08, +996 (312) 21-85-47,

+996 (555) 72-95-92, +996 (555) 37-46-60,

+996 (555) 02-02-56,

эл. почтасы: registr@elcat.kg

5.№21, 20.07.2000Дон Людмила АлексеевнаТовардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

орусча, англисче720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Башкы почтамт, а/я 1860;

тел.: 55-10-46;

факс.: 55-10-47

6.№22, 30.06.2006Балпанова Омургуль СагыналиевнаТовардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Фирмалык аталыштар

Өнөр жай үлгүлөрү

орусча, англисчеКыргыз Республикасы, 720010, Бишкек шаары,

Турусбеков көчөсү, 13-үй,  3-этаж, АРТЕ юридикалык фирмасы,

тел.: +996 (312) 455005, +996 (312) 455500, +996 (778) 455005,

omurgul.balpanova@arte.kg

www.arte.kg

7.№23, 30.06.2006Тиленбаев Улан КадырмаматовичТовардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Фирмалык аталыштар

орусча, англисчеКыргыз Республикасы, Бишкек ш., Сүйүмбаев көч., 144-үй, 14-кв.,

тел: +996 (312) 960406,

E-mail.:  utilenbaev@k-a.kg

8.№24, 30.06.2006Касымов Нуршат ХайрулаевичТовардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Фирмалык аталыштар

 

кыргызча,

орусча, англисче

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Учкун кичи р-ну, Үч-Тулга көч., 21-үй,

тел.: +996 (312) 62-23-96,

+996 (312) 63-15-07,

E-mail:  Nurshatk@mail.ru

9.№25, 30.06.2006Касыбекова Каликан АкматовнаТовардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Фирмалык аталыштар

Ойлоп табуулар

Өнөр жай үлгүлөрү

орусча,  кыргызча, англисчеКыргыз Республикасы,  Бишкек ш., Севастополь көч., 10-3, тел: +996(312)877669, +996(772)324453,

факс: +996(312)439205,

e-mail:kalikan.kasybekova@atan.kg, kasybekovak@gmail.com, http://atan.kg

10.№28, 30.06.2009Омуралиева Жылдыз АскарбековнаТовардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Фирмалык аталыштар

орусча,  кыргызчаКыргыз Республикасы, Бишкек ш., Гоголь көч., 113-90-үй, тел.: +996 (312) 43-45-77, +996 (772) 929884,

E-mail:trademark@megaline.kg, jyza@list.ru

11.№29, 30.06.2009Сапаралиев Бакытбек ДоолотбековичТовардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Өнөр жай үлгүлөрү

орусчаКыргыз Республикасы, Бишкек ш., Манас проспекти, 5-21,

тел: +996 (555) 327802,

E-mail:  info@atan.kg,

http://atan.kg

12.№30, 25.01.2010Шакирова Саодат КалылбековнаТовардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Фирмалык аталыштар

Өнөр жай үлгүлөрү

орусча, англисче, кыргызчаКыргыз Республикасы, 720010, Бишкек шаары, Турусбеков көчөсү, 13-үй,  3-этаж, АРТЕ юридикалык фирмасы,

тел.: +996 (312) 455005, +996 (312) 455500, +996 (775) 800413,

saodat.shakirova@arte.kg

www.arte.kg

13.№31, 20.08.2010Вандаев Алексей МихайловичТовардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Фирмалык аталыштар

Өнөр жай үлгүлөрү

орусча, англисчеКыргыз Республикасы,  720014, Бишкек ш.,
Баялинова көчөсү, 182-32,Моб.: +996 (555) 95-45-25, +996 (777) 96-04-14Skype: kg.attorney
E-mail: contact@pravum.kg
Web: http://pravum.kg
14.№33, 29.04.2013Чубарова Айсулуу ДаирбековнаТовардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Фирмалык аталыштар

Өнөр жай үлгүлөрү

орусча, англисче, кыргызчаКыргыз Республикасы, 720010, Бишкек шаары, Турусбеков көчөсү, 13-үй, 3-этаж, АРТЕ юридикалык фирмасы,

тел.: +996 (312) 455005, +996 (312) 455500, +996 (771) 455002,

aisulu.chubarova@arte.kg

www.arte.kg

15.№34, 29.04.2013Кардаш Алена СергеевнаТовардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Фирмалык аталыштар

Өнөр жай үлгүлөрү

 орусча, англисчеКыргыз Республикасы, Бишкек ш., Москва көч., 217, №4 кеңсе (“Конфиденс” юридикалык агенттиги)

тел.:+996 (312) 352814

+996 (312) 322895

+996 (555) 995576

+996 (771) 995576

E-mail: a.s.kardash@yandex.ru,

confidens@mail.kg

16.№35, 03.02.2016Тен Илларион СергеевичТовардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

 орусча, англисчеБишкек ш., Раззакова көч., 19, Бизнес борбору “Россия”, офис 1302,

тел./факс: +996 707334933,

E-mail:illarion.t@colibrilaw.com

17.№36, 31.03.2017Касыбекова Каныкей ЭркинбековнаТовардык белгилер жана тейлөө белгилери, товар чыгарылган жерлердин аталыштары

товарлар жана өнөр жай үлгүлөрү

кыргызча, орусчаБишкек ш., Манас пр., 5, 21, тел .: +996 (312) 586033, +996 (555) 914878, +996 (777) 914878

Электрондук почта: kanykei.kasybekova@atan.kg,

kanykei.ka@gmail.com

18.№37, 31.03.2017Мамбетсадыков Азамат НурбековичТовардык белгилер жана тейлөө белгилери жана

келип чыккан жердин аталыштары

товарлар

кыргызча,

орусча, англисче, немисче, корейче, түркчө, казакча

Бишкек ш., Логвиненко тилке көч., 14В, тел .: +996 (777) 886666, +996 (705) 886666,

Электрондук почта: a.mambetsadykov@gmail.com

Сайт: onlinepatent.kg

19.№ 38, 31.12.2018Тагаева Жылдыз МуктаровнаТовардык белгилер жана тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Өнөр жай үлгүлөрү

кыргызча, орусча, англисче, түркчө720005, Кыргыз Республикасы,

Бишкек ш., Игембердиев көч., 1А,

«АВРОРА» бизнес-борбору 7- кабат,

тел.: +996 (312) 97 68 43, +996 (0777) 96 04 09,

эл. почтасы: jtagaeva@k-a.kg, httр://www.k-a.kg/ .

20.№ 39, 31.12.2018Райымкулов Элдияр АгууловичТовардык белгилер жана тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштарыкыргызча, орусча, англисче720005, Кыргыз Республикасы,

Бишкек ш., Игембердиев көч., 1А,

«АВРОРА» бизнес-борбору 7- кабат,

тел.: +996 (312) 97 68 43, +996 (0777) 96 04 13,

эл. почтасы: eraiymkulov@k-a.kg, httр://www.k-a.kg/ .

21.№ 40, 31.12.2018Илиясова Нурайым ЗамирбековнаТовардык белгилер жана тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Өнөр жай үлгүлөрү

кыргызча, орусча, англисче720005, Кыргыз Республикасы,

Бишкек ш., Игембердиев көч., 1А,

«АВРОРА» бизнес-борбору 7 – кабат,

тел.: +996 (312) 97 68 43, +996 (0778) 20 85 50,

эл. почтасы: niliiasova@k-a.kg, httр://www.k-a.kg/ .

22.№ 41, 31.12.2018Сабиров Нурбек НуркановичТовардык белгилер жана тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштарыкыргызча, орусча, англисче720005, Кыргыз Республикасы,

Бишкек ш., Игембердиев көч., 1А,

«АВРОРА» бизнес-борбору 7- кабат,

тел.: +996 (312) 97 68 43, +996 (0777) 96 04 27,

эл. почта: nsabirov@k-a.kg, httр://www.k-a.kg/ .

23.№ 42, 31.12.2018Алиева Айчолпон ШербековнаТовардык белгилер жана тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштарыкыргызча, орусча, англисче720005, Кыргызс Республикасы,

Бишкек ш., Игембердиев көч., 1А,

«АВРОРА», бизнес-борбору 7- кабат,

тел.: +996 (312) 97 68 43, +996 (0559) 31 31 21,

эл. почтасы: aalieva@k-a.kg, httр://www.k-a.kg//.

24.№ 43, 31.01.2019Шаршенбиев Бакыт ДжолдошевичТовардык белгилер жана тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштарыкыргызча, орусча, англисчеКыргыз Республикасы, Бишкек ш.,

моб.: +996 707 690904,

+996 771 956894,
bsharshenbiev72@mail.com

25.№ 44, 29.11.2019Акенеев Медер ЖумакадыровичТовардык белгилер жана тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштарыкыргызча, орусча, английсчеКыргыз Республикасы, 720040, Бишкек ш., Раззаков көчөсү, 33/1, офис 2, тел.: +996 312 314050, моб.: +996 770 872854, e-mail: makeneev@gratanet.commeder.akeneev@gmail.com, сайт: https://gratanet.com
26.№ 45, 29.11.2019Обозова Асель МаратовнаТовардык белгилер жана тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштарыкыргызча, орусча, английсчеКыргыз Республикасы, Бишкек ш., Салиева көчөсү, 149, 42-батир, моб.: +996 558 820028, e-mail: asel888obozova@gmail.com
27.№ 46, 29.11.2019Пак Элина АлександровнаТовардык белгилер жана тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Өнөр жай үлгүлөрү

орусча, английсчеКыргыз Республикасы, Бишкек ш., Игембердиев  көчөсү, 1А, 7 кабат, офис 701, тел.: +996 312 666060, моб.: +996 556 818717, e-mail: epak@k-a.kg
28.№ 47, 29.11.2019Мамытова Алев КаримжановнаТовардык белгилер жана тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштарыкыргызча, орусча, английсчеКыргыз Республикасы, Бишкек ш., Сыдыков көчөсү, 187, офис 28, тел.: +996 312 906616, моб.: +996 550 929 707, e-mail: mamytova.alev@gmail.com
29.№ 48 10.12.2020Васильева Лидия Сергеевна

 

Товардык белгилер, тейлөө белгилери  жана товарлар чыгарылган  жерлердин  аталыштары 

Орусча,

англисче

720001, Кыргыз Республикасы,

Бишкек ш., Киев көчөсү 200,

3-кабат,

тел.:+996 0701532727,

+996 0999 53 27 27,

эл. почтасы: paramonia.ink@mail.ru

 

30. 

№49, 14.05.2021

 

 

Мазуренко Наталья АнатольевнаТовардык белгилер, тейлөө белгилери  жана товарлар чыгарылган  жерлердин  аталыштары,

өнөр жай үлгүлөрү

 

Орусча,

англисче

720007, Кыргыз Республикасы,

Бишкек ш., Яблочный чолок көчөсү,

13-үй,

тел.: +996 0558302623,

эл.почта: Natalia.donit@gmail.com

31.№ 50 16.07.2021-ж.Дуйшеева Айчолпон Эсенбековна

 

Товардык белгилер, тейлөө белгилери  жана товарлар чыгарылган  жерлердин  аталыштары 

кыргыз,

орус,

англис

720005, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Белорус көчөсү, 101 –үй,

тел.: +996 312 512927

тел.: +996 555 920514

эл. почта: aicholponduisheeva@gmail.com

32.№ 51

16.08.2021-ж.

Осмоналиева Айнура

Мусаевна

Товардык белгилер, тейлөө белгилери  жана товарлар чыгарылган  жерлердин аталыштары 

кыргыз,

орус,

англис

720017, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары,

Чуйков көчөсу 134 -үй, блок А, 85 батир,

тел.:+996 312 392295

тел.:+996 555 770176,

тел.:+996 999 928224

эл.почта: osmonalieva.ainura@gmail.com

evden eve nakliyat malatya oto kiralama parça eşya taşıma istanbul şehirler arası nakliyat fabrika taşımacılığı malatya oto kiralama istanbul evden eve nakliyat istanbul villa taşıma ofis taşıma medyum büyü dua tekne turu yat kiralama gulet kiralama aly foods tortilla pizza tabanı büyü aşk büyüsü ayırma büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü dua aşk duası aşk büyüsü büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü medyum dolunay medyum aşk büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları medyum büyü dua galvanizli sac hrp sac mekjoy seo instagram takipçi satın al sex shop istanbul sex shop ataşehir sex shop eşya depolama shell aspx shell b374k shell şehirler arası nakliyat şehirler arası nakliyat uluslararası nakliyat istanbul evden eve nakliyat

1jokerbetgiris.com 1asyabahisgiris.com 1marsbahisgiris.com grandbetgirisadresi.com interbahisdestek.net imajbetguncelgirisi.net limanbetguncelgirisi.com klasbahisdestek.net betebetdestek.org pinbahisdestek.com

restbet restbet restbet betpas betpas sweet bonanza

ankara rus escort ankara escort çankaya escort ankara escort eryaman escort ankara escort istanbul rus escort ankara escort istanbul escort çankaya escort istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort