Патенттик ишенимдүү өкүлдөр

Чыныгы аттестация менен:

 

 

Мам.реестрде каттоо номери жана каттоо күнү
Аты-жөнү
ИМ объектилери боюнча ишмердүүлүк чөйрөсү
Кат жазышуу тили
Байланыш маалыматтары
№6,    08.02.1995
Ким Флорид Борисович
Ишмердүүлүгү чектелбестен
орусча, англисче

720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Башкы почтамт, а/я 1944,

тел./факс: +996 (312) 525661, +996 (312) 572086.

E-mail:   patent@ip.kg,  tm@ip.kg,  trademark@ip.kg,

http://www.ip.kg

№8,    08.02.1995
Алиев Израил Кубатбекович
Ишмердүүлүгү чектелбестен
орусча, англисче, немисче

720038, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Жал кичи р-ну – 29, 9/48-үй,

тел: +996 (312) 55-29-09, +996 (312) 54-29-86;

Факс: +996 (312) 55-29-09,

E-mail:  alievi@mail.ru

№9,    08.02.1995
Джумалиева Гульмира Артыкбаевна
Ишмердүүлүгү чектелбестен
орусча, англисче

 720044, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Сагындыков көч., 55-үй, 5-кв., тел.+996 (555) 114533

E-mail: patent_kg@mail.ru

№18, 28.12.1999
Пахман Валентина Григорьевна

Товардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

орусча

720044, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Севастополь көч., 20-үй, 1-кв.,

тел/факс +996 (312) 49-45-13, факс +996 (312) 49-11-71,

E-mail:  registr@elcat.kg

№21, 20.07.2000
Дон Людмила Алексеевна

Товардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

орусча, англисче

720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Башкы почтамт, а/я 1860;

тел.: 55-10-46;

факс.: 55-10-47

№22, 30.06.2006
Балпанова Омургуль Сагыналиевна

Товардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Фирмалык аталыштар

Өнөр жай үлгүлөрү

орусча, англисче

Кыргыз Республикасы, 720010, Бишкек шаары,

Турусбеков көчөсү, 13-үй,  3-этаж, АРТЕ юридикалык фирмасы,

тел.: +996 (312) 455005, +996 (312) 455500, +996 (778) 455005,

omurgul.balpanova@arte.kg

www.arte.kg

№23, 30.06.2006
Тиленбаев Улан Кадырмаматович

Товардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Фирмалык аталыштар

орусча, англисче

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Сүйүмбаев көч., 144-үй, 14-кв.,

тел: +996 (312) 960406,

E-mail.:  utilenbaev@k-a.kg

№24, 30.06.2006
Касымов Нуршат Хайрулаевич

Товардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Фирмалык аталыштар

 

кыргызча,
орусча, англисче

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Учкун кичи р-ну, Үч-Тулга көч., 21-үй,

тел.: +996 (312) 62-23-96,

+996 (312) 63-15-07,

E-mail:  Nurshatk@mail.ru

№25, 30.06.2006
Касыбекова Каликан Акматовна

Товардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Фирмалык аталыштар

Ойлоп табуулар

Өнөр жай үлгүлөрү

орусча,  кыргызча, англисче

Кыргыз Республикасы,  Бишкек ш., Севастополь көч., 10-3, тел: +996(312)877669, +996(772)324453,

факс: +996(312)439205,

e-mail:kalikan.kasybekova@atan.kg, kasybekovak@gmail.com, http://atan.kg

№28, 30.06.2009
Омуралиева Жылдыз Аскарбековна

Товардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Фирмалык аталыштар

орусча,  кыргызча

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Гоголь көч., 113-90-үй, тел.: +996 (312) 43-45-77, +996 (772) 929884,

E-mail:trademark@megaline.kg, jyza@list.ru

№29, 30.06.2009
Сапаралиев Бакытбек Доолотбекович

Товардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Өнөр жай үлгүлөрү

орусча

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Манас проспекти, 5-21,

тел: +996 (555) 327802,

E-mail:  info@atan.kg,

http://atan.kg

№30, 25.01.2010
Шакирова Саодат Калылбековна

Товардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Фирмалык аталыштар

Өнөр жай үлгүлөрү

орусча, англисче, кыргызча

Кыргыз Республикасы, 720010, Бишкек шаары, Турусбеков көчөсү, 13-үй,  3-этаж, АРТЕ юридикалык фирмасы,

тел.: +996 (312) 455005, +996 (312) 455500, +996 (775) 800413,

saodat.shakirova@arte.kg

www.arte.kg

№31, 20.08.2010
Вандаев Алексей Михайлович

Товардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Фирмалык аталыштар

Өнөр жай үлгүлөрү

орусча, англисче

Кыргыз Республикасы,  720014, Бишкек ш.,
Баялинова көчөсү, 182-32,

Моб.: +996 (555) 95-45-25, +996 (777) 96-04-14

Skype: kg.attorney
E-mail: contact@pravum.kg
Web: http://pravum.kg

№33, 29.04.2013
Чубарова Айсулуу Даирбековна

Товардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Фирмалык аталыштар

Өнөр жай үлгүлөрү

орусча, англисче, кыргызча

Кыргыз Республикасы, 720010, Бишкек шаары, Турусбеков көчөсү, 13-үй, 3-этаж, АРТЕ юридикалык фирмасы,

тел.: +996 (312) 455005, +996 (312) 455500, +996 (771) 455002,

aisulu.chubarova@arte.kg

www.arte.kg

№34, 29.04.2013
Кардаш Алена Сергеевна

Товардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Фирмалык аталыштар

Өнөр жай үлгүлөрү

 орусча, англисче

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Москва көч., 217, №4 кеңсе (“Конфиденс” юридикалык агенттиги)

тел.:+996 (312) 352814

+996 (312) 322895

+996 (555) 995576

+996 (771) 995576

E-mail: a.s.kardash@yandex.ru,

confidens@mail.kg

№35, 03.02.2016
Тен Илларион Сергеевич

Товардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

 орусча, англисчеБишкек ш., Раззакова көч., 19, Бизнес борбору “Россия”, офис 1302,

тел./факс: +996 707334933,
E-mail:illarion.t@colibrilaw.com
№ 38, 31.12.2018Тагаева Жылдыз МуктаровнаТовардык белгилер жана тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Өнөр жай үлгүлөрү

кыргызча, орусча, англисче, түркчөКыргыз Республикасы
Бишкек ш., Эркиндик проспектиси, 71-үй,
тел.: +996 312 666060,
моб.: +996 777 960409,
http://www.k-a.kg/,
jtagaeva@k-a.kg
№ 39, 31.12.2018Райымкулов Элдияр АгууловичТовардык белгилер жана тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштарыкыргызча, орусча, англисчеКыргыз Республикасы
Бишкек ш., Эркиндик проспектиси, 71-үй,
т.: +996 312 666060,
факс: +996 312 662755
моб.: +996 777 960413,
http://www.k-a.kg/,
eraiymkulov@k-a.kg
№ 40, 31.12.2018Илиясова Нурайым ЗамирбековнаТовардык белгилер жана тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Өнөр жай үлгүлөрү

кыргызча, орусча, англисчеКыргыз Республикасы
Бишкек ш., Эркиндик проспектиси, 71-үй,
т.: +996 312 666060
моб.: +996 778 208550,
http://www.k-a.kg/,
niliiasova@k-a.kg
№ 41, 31.12.2018Сабиров Нурбек НуркановичТовардык белгилер жана тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштарыкыргызча, орусча, англисчеКыргыз Республикасы
Бишкек ш., Эркиндик проспектиси, 71-үй,
т.: +996 312 666060,
моб.: +996 777 960427,
http://www.k-a.kg/,
nsabirov@k-a.kg
№ 42, 31.12.2018Алиева Айчолпон ШербековнаТовардык белгилер жана тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштарыкыргызча, орусча, англисчеКыргыз Республикасы
Бишкек ш., Эркиндик проспектиси, 71-үй,
т.: +996 312 666060,
моб.: +996 559 313121,
http://www.k-a.kg/,
ajorupbekova@k-a.kg
№ 43, 31.01.2019Шаршенбиев Бакыт ДжолдошевичТовардык белгилер жана тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштарыкыргызча, орусча, англисчеКыргыз Республикасы, Бишкек ш.,

моб.: +996 707 690904,

+996 771 956894,
bsharshenbiev72@mail.com

№ 44, 29.11.2019Акенеев Медер ЖумакадыровичТовардык белгилер жана тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштарыкыргызча, орусча, английсчеКыргыз Республикасы, 720040, Бишкек ш., Раззаков көчөсү, 33/1, офис 2, тел.: +996 312 314050, моб.: +996 770 872854, e-mail: makeneev@gratanet.com, meder.akeneev@gmail.com, сайт: https://gratanet.com
№ 45, 29.11.2019Обозова Асель МаратовнаТовардык белгилер жана тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштарыкыргызча, орусча, английсчеКыргыз Республикасы, Бишкек ш., Салиева көчөсү, 149, 42-батир, моб.: +996 558 820028, e-mail: asel888obozova@gmail.com
№ 46, 29.11.2019Пак Элина АлександровнаТовардык белгилер жана тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Өнөр жай үлгүлөрү

орусча, английсчеКыргыз Республикасы, Бишкек ш., Игембердиев  көчөсү, 1А, 7 кабат, офис 701, тел.: +996 312 666060, моб.: +996 556 818717, e-mail: epak@k-a.kg
№ 47, 29.11.2019Мамытова Алев КаримжановнаТовардык белгилер жана тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштарыкыргызча, орусча, английсчеКыргыз Республикасы, Бишкек ш., Сыдыков көчөсү, 187, офис 28, тел.: +996 312 906616, моб.: +996 550 929 707, e-mail: mamytova.alev@gmail.com