Патенттик ишенимдүү өкүлдөр

Чыныгы аттестация менен:

 

 

Мам.реестрде каттоо номери жана каттоо күнү
Аты-жөнү
ИМ объектилери боюнча ишмердүүлүк чөйрөсү
Кат жазышуу тили
Байланыш маалыматтары
№6,    08.02.1995
Ким Флорид Борисович
Ишмердүүлүгү чектелбестен
орусча, англисче

720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Башкы почтамт, а/я 1944,

тел./факс: +996 (312) 525661, +996 (312) 572086.

E-mail:   patent@ip.kg,  tm@ip.kg,  trademark@ip.kg,

http://www.ip.kg

№8,    08.02.1995
Алиев Израил Кубатбекович
Ишмердүүлүгү чектелбестен
орусча, англисче, немисче

720038, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Жал кичи р-ну – 29, 9/48-үй,

тел: +996 (312) 55-29-09, +996 (312) 54-29-86;

Факс: +996 (312) 55-29-09,

E-mail:  alievi@mail.ru

№9,    08.02.1995
Джумалиева Гульмира Артыкбаевна
Ишмердүүлүгү чектелбестен
орусча, англисче

 720044, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Сагындыков көч., 55-үй, 5-кв., тел.+996 (555) 114533

E-mail: patent_kg@mail.ru

№18, 28.12.1999
Пахман Валентина Григорьевна

Товардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

орусча

720044, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Севастополь көч., 20-үй, 1-кв.,

тел/факс +996 (312) 49-45-13, факс +996 (312) 49-11-71,

E-mail:  registr@elcat.kg

№21, 20.07.2000
Дон Людмила Алексеевна

Товардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

орусча, англисче

720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Башкы почтамт, а/я 1860;

тел.: 55-10-46;

факс.: 55-10-47

№22, 30.06.2006
Балпанова Омургуль Сагыналиевна

Товардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Фирмалык аталыштар

Өнөр жай үлгүлөрү

орусча, англисче

Кыргыз Республикасы, 720010, Бишкек шаары,

Турусбеков көчөсү, 13-үй,  3-этаж, АРТЕ юридикалык фирмасы,

тел.: +996 (312) 455005, +996 (312) 455500, +996 (778) 455005,

omurgul.balpanova@arte.kg

www.arte.kg

№23, 30.06.2006
Тиленбаев Улан Кадырмаматович

Товардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Фирмалык аталыштар

орусча, англисче

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Сүйүмбаев көч., 144-үй, 14-кв.,

тел: +996 (312) 960406,

E-mail.:  utilenbaev@k-a.kg

№24, 30.06.2006
Касымов Нуршат Хайрулаевич

Товардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Фирмалык аталыштар

 

кыргызча,
орусча, англисче

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Учкун кичи р-ну, Үч-Тулга көч., 21-үй,

тел.: +996 (312) 62-23-96,

+996 (312) 63-15-07,

E-mail:  Nurshatk@mail.ru

№25, 30.06.2006
Касыбекова Каликан Акматовна

Товардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Фирмалык аталыштар

Ойлоп табуулар

Өнөр жай үлгүлөрү

орусча,  кыргызча, англисче

Кыргыз Республикасы,  Бишкек ш., Севастополь көч., 10-3, тел: +996(312)877669, +996(772)324453,

факс: +996(312)439205,

e-mail:kalikan.kasybekova@atan.kg, kasybekovak@gmail.com, http://atan.kg

№28, 30.06.2009
Омуралиева Жылдыз Аскарбековна

Товардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Фирмалык аталыштар

орусча,  кыргызча

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Гоголь көч., 113-90-үй, тел.: +996 (312) 43-45-77, +996 (772) 929884,

E-mail:trademark@megaline.kg, jyza@list.ru

№29, 30.06.2009
Сапаралиев Бакытбек Доолотбекович

Товардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Өнөр жай үлгүлөрү

орусча

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Манас проспекти, 5-21,

тел: +996 (555) 327802,

E-mail:  info@atan.kg,

http://atan.kg

№30, 25.01.2010
Шакирова Саодат Калылбековна

Товардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Фирмалык аталыштар

Өнөр жай үлгүлөрү

орусча, англисче, кыргызча

Кыргыз Республикасы, 720010, Бишкек шаары, Турусбеков көчөсү, 13-үй,  3-этаж, АРТЕ юридикалык фирмасы,

тел.: +996 (312) 455005, +996 (312) 455500, +996 (775) 800413,

saodat.shakirova@arte.kg

www.arte.kg

№31, 20.08.2010
Вандаев Алексей Михайлович

Товардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Фирмалык аталыштар

Өнөр жай үлгүлөрү

орусча, англисче

Кыргыз Республикасы,  720014, Бишкек ш.,
Баялинова көчөсү, 182-32,

Моб.: +996 (555) 95-45-25, +996 (777) 96-04-14

Skype: kg.attorney
E-mail: contact@pravum.kg
Web: http://pravum.kg

№33, 29.04.2013
Чубарова Айсулуу Даирбековна

Товардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Фирмалык аталыштар

Өнөр жай үлгүлөрү

орусча, англисче, кыргызча

Кыргыз Республикасы, 720010, Бишкек шаары, Турусбеков көчөсү, 13-үй, 3-этаж, АРТЕ юридикалык фирмасы,

тел.: +996 (312) 455005, +996 (312) 455500, +996 (771) 455002,

aisulu.chubarova@arte.kg

www.arte.kg

№34, 29.04.2013
Кардаш Алена Сергеевна

Товардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Фирмалык аталыштар

Өнөр жай үлгүлөрү

 орусча, англисче

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Москва көч., 217, №4 кеңсе (“Конфиденс” юридикалык агенттиги)

тел.:+996 (312) 352814

+996 (312) 322895

+996 (555) 995576

+996 (771) 995576

E-mail: a.s.kardash@yandex.ru,

confidens@mail.kg

№35, 03.02.2016
Тен Илларион Сергеевич

Товардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

 орусча, англисчеБишкек ш., Раззакова көч., 19, Бизнес борбору “Россия”, офис 1302,

тел./факс: +996 707334933,
E-mail:illarion.t@colibrilaw.com
№ 38, 31.12.2018Тагаева Жылдыз МуктаровнаТовардык белгилер жана тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Өнөр жай үлгүлөрү

кыргызча, орусча, англисче, түркчөКыргыз Республикасы
Бишкек ш., Эркиндик проспектиси, 71-үй,
тел.: +996 312 666060,
моб.: +996 777 960409,
http://www.k-a.kg/,
jtagaeva@k-a.kg
№ 39, 31.12.2018Райымкулов Элдияр АгууловичТовардык белгилер жана тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштарыкыргызча, орусча, англисчеКыргыз Республикасы
Бишкек ш., Эркиндик проспектиси, 71-үй,
т.: +996 312 666060,
факс: +996 312 662755
моб.: +996 777 960413,
http://www.k-a.kg/,
eraiymkulov@k-a.kg
№ 40, 31.12.2018Илиясова Нурайым ЗамирбековнаТовардык белгилер жана тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Өнөр жай үлгүлөрү

кыргызча, орусча, англисчеКыргыз Республикасы
Бишкек ш., Эркиндик проспектиси, 71-үй,
т.: +996 312 666060
моб.: +996 778 208550,
http://www.k-a.kg/,
niliiasova@k-a.kg
№ 41, 31.12.2018Сабиров Нурбек НуркановичТовардык белгилер жана тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштарыкыргызча, орусча, англисчеКыргыз Республикасы
Бишкек ш., Эркиндик проспектиси, 71-үй,
т.: +996 312 666060,
моб.: +996 777 960427,
http://www.k-a.kg/,
nsabirov@k-a.kg
№ 42, 31.12.2018Алиева Айчолпон ШербековнаТовардык белгилер жана тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштарыкыргызча, орусча, англисчеКыргыз Республикасы
Бишкек ш., Эркиндик проспектиси, 71-үй,
т.: +996 312 666060,
моб.: +996 559 313121,
http://www.k-a.kg/,
ajorupbekova@k-a.kg
№ 43, 31.01.2019Шаршенбиев Бакыт ДжолдошевичТовардык белгилер жана тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштарыкыргызча, орусча, англисчеКыргыз Республикасы, Бишкек ш.,

моб.: +996 707 690904,

+996 771 956894,
bsharshenbiev72@mail.com

№ 44, 29.11.2019Акенеев Медер ЖумакадыровичТовардык белгилер жана тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштарыкыргызча, орусча, английсчеКыргыз Республикасы, 720040, Бишкек ш., Раззаков көчөсү, 33/1, офис 2, тел.: +996 312 314050, моб.: +996 770 872854, e-mail: makeneev@gratanet.com, meder.akeneev@gmail.com, сайт: https://gratanet.com
№ 45, 29.11.2019Обозова Асель МаратовнаТовардык белгилер жана тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштарыкыргызча, орусча, английсчеКыргыз Республикасы, Бишкек ш., Салиева көчөсү, 149, 42-батир, моб.: +996 558 820028, e-mail: asel888obozova@gmail.com
№ 46, 29.11.2019Пак Элина АлександровнаТовардык белгилер жана тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Өнөр жай үлгүлөрү

орусча, английсчеКыргыз Республикасы, Бишкек ш., Игембердиев  көчөсү, 1А, 7 кабат, офис 701, тел.: +996 312 666060, моб.: +996 556 818717, e-mail: epak@k-a.kg
№ 47, 29.11.2019Мамытова Алев КаримжановнаТовардык белгилер жана тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштарыкыргызча, орусча, английсчеКыргыз Республикасы, Бишкек ш., Сыдыков көчөсү, 187, офис 28, тел.: +996 312 906616, моб.: +996 550 929 707, e-mail: mamytova.alev@gmail.com

evden eve nakliyat malatya oto kiralama parça eşya taşıma istanbul şehirler arası nakliyat fabrika taşımacılığı malatya oto kiralama istanbul evden eve nakliyat istanbul villa taşıma ofis taşıma medyum büyü dua tekne turu yat kiralama gulet kiralama aly foods tortilla pizza tabanı büyü aşk büyüsü ayırma büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü dua aşk duası aşk büyüsü büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü medyum dolunay medyum aşk büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları medyum büyü dua galvanizli sac hrp sac mekjoy seo instagram takipçi satın al sex shop istanbul sex shop ataşehir sex shop eşya depolama shell aspx shell b374k shell şehirler arası nakliyat şehirler arası nakliyat uluslararası nakliyat istanbul evden eve nakliyat

1jokerbetgiris.com 1asyabahisgiris.com 1marsbahisgiris.com grandbetgirisadresi.com interbahisdestek.net imajbetguncelgirisi.net limanbetguncelgirisi.com klasbahisdestek.net betebetdestek.org pinbahisdestek.com

restbet restbet restbet betpas betpas sweet bonanza