Статистика

Товар чыгарылган жердин аталышы

2015-ж.

2016-ж.

 

Бардыгы

Берилген өтүнмөлөр

1

1

24

Мамлекеттик реестринде  катталган

0

0

22

Узартылган ТЧЖА

0

0

2