Жалпы маалымат

Товар чыгарылган жердин аталышы деп эмнени түшүнүүгө болот?

Товар чыгарылган жердин аталышы – бул товарды белгилөө үчүн пайдаланылуучу өлкөнүн, калк жайгашкан пункттун, жердин же башка географиялык объектинин аталышы, анын өзгөчө касиеттери болгон жаратылыш шарттары же адам факторлору же бир эле убакта жаратылыш шарттары же адам факторлору өзгөчө же негизинен ушул географиялык объекти үчүн мүнөздүү болуп аныкталат.

Корголгон Кыргыз Республикасынын товарлар чыгарылган жерлеринин аталыштары

к/н

Күбөлүк 

ТЧЖА белгилөөсү

товардын түрүжедайындуутовар

ТЧЖАны пайдалануу укугунун ээси

1

1\1

ИССЫК-АТА

минералдуу суу

“Ботвей-Тоо, Лтд”жоопкерчилиги чектелген коому, Ивановка (KG)

2

1\2

ЫСЫК-АТА

минералдуу суу

“Абдыш-Ата” жоопкерчилиги чектелген коому, Кант (KG

3

6/1

КАРА-ШОРО

Дарылоочуичүүчүминералдуусуу

“Кара-Шоро” ачык типтеги акционердик коомуӨзгөн (KG)

 

4

7/1

PARMIGIANO REGGIANO

 

Сыр

 

Корпорацио дел Формаджо “Пармиджано-Реджано”, Реджо-Эмилия, Италия (IT)

 

5

8/1

ЕССЕНТУКИ

 

минералдуусуу

“Ессентукский завод минеральных вод на КМВ”жоопкерчилиги чектелген коому, Ессентуки (RU

6

8/2

ЕССЕНТУКИ № 4

 

минералдуусуу

“Ессентукский завод минеральных вод на КМВ”жоопкерчилиги чектелген коому, Ессентуки (RU)

7

8/3

ЕССЕНТУКИ № 17

 

минералдуусуу

“Ессентукский завод минеральных вод на КМВ”жоопкерчилиги чектелген коому, Ессентуки (RU)

8

1/3

ИССЫК-АТА

 

минералдуусуу

“Шоро” жабык акционердик коому, Бишкек (KG

9

9/1

“КАРАЧИНСКАЯ”минералдуу суу

минералдуусуу

 «Карачинский источник»жоопкерчилиги чектелген коому, Озеро Карачикыштагы (RU)

10

10/1

ЦИНАНДАЛИ TSINANDALI

Шарап

 «Национальное агентство вина» коомдук укуктуу юридикалык жак, Тбилиси   (GE)

11

11/1

МУКУЗАНИ MUKUZANI

Шарап

 «Национальное агентство вина» коомдук укуктуу юридикалык жак, Тбилиси  (GE)

12

12/1

АХАШЕНИ AKHASHENI

Шарап

 «Национальное агентство вина» коомдук укуктуу юридикалык жак, Тбилиси (GE)

13

13/1

КИНДЗМАРАУЛИ  KINDZMARAULI

Шарап

 «Национальное агентство вина» коомдук укуктуу юридикалык жак, Тбилиси (GE)

14

14/1

ХВАНЧКАРА KHVANCHKARA

Шарап

 «Национальное агентство вина» коомдук укуктуу юридикалык жак, Тбилиси (GE)

15

15/1

ТВИШИ TVISHI

Шарап

 «Национальное агентство вина» коомдук укуктуу юридикалык жак, Тбилиси (GE)

16

16/1

НАПАРЕУЛИ  NAPAREULI

Шарап

 «Национальное агентство вина» коомдук укуктуу юридикалык жак, Тбилиси (GE)

17

5/2

АК-СУУ

минералдуусуу

 «Кабай» жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG)