ИЛИМИЙ-ТЕХНИКАЛЫК МААЛЫМАТТАРДЫН ТЕМАТИКАЛЫК ТОПТОМДОРУН АТКАРУУ

КЫРГЫЗПАТЕНТТИН МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРҮН ЭЛЕКТРОНДУК ФОРМАТТА ЖЕ ЭЛЕКТРОНДУК КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРДҮН МАМЛЕКЕТТИК ПОРТАЛЫНАН АЛУУ МҮМКҮНЧҮЛҮГҮ ЖӨНҮНДӨ КАЙДАН БИЛДИҢИЗ?
СИЗ АДАТТА КЫРГЫЗПАТЕНТТИН МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮСҮН АЛУУГА ӨТҮНМӨНҮ КАНДАЙ ЖОЛ МЕНЕН БЕРЕСИЗ?
СИЗ МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮ АЛУУГА ДОКУМЕНТТЕРДИ ЖАНА АРЫЗ БЕРҮҮ ҮЧҮН КАНЧА ЖОЛУ ЖЕКЕ ӨЗҮҢҮЗ КЫРГЫЗПАТЕНТКЕ КЕЛДИҢИЗ?
  • Жолу:

КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮНҮ БЕРҮҮНҮН МӨӨНӨТТӨРҮ САКТАЛАБЫ?
КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРДҮ БЕРҮҮНҮН ФАКТ ЖҮЗҮНДӨГҮ (АНЫК) МӨӨНӨТТӨРҮ:

МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮНҮ АЛУУДА СИЗ КАНДАЙ КӨЙГӨЙЛӨРГӨ ТУШ БОЛДУҢУЗ?
КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРДҮ БЕРҮҮДӨ КЫРГЫЗПАТЕНТТИН ИШИНДЕ КЕТИРИЛГЕН КЕМЧИЛИКТЕР, БУЗУУЛАР:
МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРДҮ БЕРҮҮНҮН САПАТЫНА СИЗДИН БЕРГЕН БААҢЫЗ
КЫРГЫЗПАТЕНТ ТАРАБЫНАН БЕРИЛГЕН МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРДҮН САПАТЫН ЖАКШЫРТУУ БОЮНЧА СИЗДИН СУНУШТАРЫҢЫЗ?